LGBTQI همجنس‌بازان و دگرباشان جنسی

هویت جنسی

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان گرایش جنسی و هویت جنسیتی از جمله مسائل شخصی به شمار میروند. دولت مکلف به احترام و حمایت  از گرایش‌های فردی شما است، یعنی همجنسگرایی بین افراد بالغ جرم محسوب نمی شود. دولت آلمان به منظور حفاظت، سلامت و امنیت همجنسگرایان و دیگر خواهان جنسی ( LGBTIQ) قوانین متعددی را ایجاد کرده است. 

از 1 اکتبر سال ۲۰۱۷ زوج‌های همجنسگرا می توانند رسما در آلمان ازدواج کنند. قبل از آن، آنها تنها می توانستند رابطه شانرا به عنوان شریک زندگی  تحت نام «مشارکت مدنی» ثبت کنند، که به آنها حقوق زوج های متاهل و زوج های مرد و زن داده نمی شد.

(LGBTIQ) مخفف برای همه افرادی است که جنسیت یا هویت جنسی شان سنتی و طبق روال معمول نیست. L به معنای لزبین (زنانی که زنان را دوست دارند)، G معنی گی (مردانی که عاشق مردان هستند)، B به معنی هردو (افرادی که هم مردان و هم زنان را دوست دارند)، T به معنی فراجنسیتی (افرادی که هویت و گرایش جنسی متفاوت ومختص به خودشان را دارند)، I به معنی اینترسکس (افرادی که با بدنی خاص بدنیا آمدن که نه مربوط زنان است نه مردان و Q معنی دگرباشان جنسی (فرد با هویت جنسی چند بعدی و غیر معمول).

در آلمان میتوان بر اساس گرایش و هویت جنسی درخواست پناهندگی کرد و مورد حمایت و حفاظت قرار گرفت. در صورت بروز هر نوع  مشکل در طول پروسه پناهندگی  و یا در کمپ‌های اقامت می توانید از گروه های حامی حقوق (LGBTIQ) درخواست کمک کنید.

حقوق و حمایت‌ها از گروه های (LGBTIQ)

همجنسگرایی و قوانین

ازدواج و حقوق اجتماعی شان

ترنسها و دوجنسه ها

همجنسگرایان و دگر گرایان پناهنده

خانه های مخصوص برای افراد (LGBTIQ)

مهم

اگر شما مربوط گروه خاص جنسیتی ویا همجنسگرا هستید و در کمپ زندگی میکنید، مشکلات خود را به مسئول پرونده تان توضیح دهید. همچنان در همه شهرها نهاد های صلیب سرخ، کاریتاس و شورای پناهندگان دراین مورد میتوانند شما را کمک کنند.