دعوتنامه برای ویزای توریستی یا دید و بازدید

دعوتنامه باید چگونه باشد؟

آیا می خواهید دوستان، اعضای خانواده یا شرکای تجاری خود را به آلمان دعوت کنید؟ به منظور دریافت ویزای توریستی آلمان برای شهروندان کشورهای غیر اروپایی که ویزا لازم دارند، آنها علاوه بر بسیاری از اسناد دیگر به دعوت نامه نیز نیاز دارند. با فرستادن دعوت نامه شما تأیید می کنید که می خواهید شخص خاصی را به آلمان دعوت کنید. یک نامه دعوت باید شرایط خاصی را برآورده کند، که ما در اینجا با جزئیات بیشتری توضیح می دهیم. اطلاعات بیشتر در مورد شرایط صدور ویزا برای  بازدیدکنندگان (Besuchervisum) را در بخش "ویزای برای بازدید کنندگان" بخوانید.

به چه مواردی باید توجه کنم؟

نامه دعوت باید چگونه باشد؟

دعوت نامه برای بازدید یا ویزای خصوصی باید شامل چه اطلاعاتی باشد؟

دعوت نامه تجاری یا کاری باید شامل چه اطلاعاتی باشد؟

چه کسی دعوت نامه میفرستد؟

توجه!

دعوت نامه (Einladung) با تعهد نامه (Verpflichtungserklärung) یکسان نیست. اگر شخصی که می خواهید دعوت کنید پول کافی برای پرداخت هزینه سفر و اقامت  خود در آلمان را ندارد، علاوه بر دعوت نامه، به تعهد نامه (Verpflichtungserklärung) نیز ضرورت دارد. در فصل تعهد نامه (Verpflichtungserklärung) برای ویزای توریستی (Besuchervisum) ما می توانید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید.