قرارداد کار در آلمان

در قرارداد کار چه حقوق و مکلفیت های نوشته میشود؟

پیدا کردن یک شغل مناسب أصلا کار آسانی نیست. اما لحظه زیبا وقتی رقم میخورد که بعد از تلاش های زیاد کار دلخواه تان را یافتید و قرارداد کار دریافت میکنید. قبل از امضای قرارداد و شروع کار، باید قرارداد کار را با دقت بررسی کنید.

به چه مواردی باید توجه کنم؟

قرارداد کار دائمی و غیر دائمی چه تفاوتی دارد؟

آیا من حق دریافت قرارداد کار بصورت کتبی را دارم؟

توافق جمعی برای شرایط کار (Tarifvertrag) چیست؟

حداقل دستمزد (Mindestlohn) من چقدر است؟

چند ساعت در روز می توانم کار کنم؟

آیا حق وقفه استراحت (Pause) دارم؟

مجبور هستم اضافه کاری کار کنم؟

مجبور هستم تمام وظایفی را که رئیس از من بخواهد انجام دهم؟

چند روزحق تعطیلات دارم؟

از کجا می توانم کمک و راهمنایی بگیرم؟

توجه!

قبل از امضای قرارداد کار، آن را با دقت بخوانید. اگر مطمئن نیستید، از دوستان یا یک مرکز مشاوره کمک بخواهید. مراکز مشاوره در نزدیکی خود را در وب سایت faire-integration.de پیدا کنید.