آزمایش‌های پزشکی برای ثبت نام به مدرسه (Schuleingangsuntersuchung)

آزمایش‌های پزشکی برای ثبت نام به مدرسه شامل چه آزمایش های است؟

بسیاری از کودکان در آلمان در سن ۶ یا ۷ سالگی به مدرسه ثبت نام میشوند. اغلب توسط والدین تعیین می شود که دقیقاً فرزند شان چه زمانی مدرسه را شروع کند. در بعضی موارد تصمیم در این مورد آسان نیست. بنابراین، پزشکان کودکان، والدین را در تصمیم گیری شان کمک می کنند. این پزشکان بچه ها را آزمایش می کنند و می بینند که آیا کودک برای آغاز مدرسه آماده است یا باید یک سال دیگر صبر کنند. این آزمایش «آزمایش‌های پزشکی برای ثبت نام به مدرسه (Schuleingangsuntersuchung)» نامیده می شود. این آزمایش برای همه کودکانی که در آلمان زندگی می کنند و در مرحله آغاز مدرسه هستند، رایگان و اجباری است.

همه اطلاعات آزمایش‌های پزشکی برای ثبت نام به مدرسه

ثبت آزمایش‌های پزشکی برای نام به مدرسه (Schuleingangsuntersuchung)

آزمایش‌های پزشکی برای ثبت نام به مدرسه دقیقاً چگونه انجام می شود؟

بعد از انجام آزمایش های پزشکی برای ورود به مدرسه چه میشود؟

آزمایش‌های پزشکی برای ثبت نام به مدرسه از چه سنی انجام می شود؟

آزمایش های ورود به مدارسه کی و کجا انجام می شود؟

ما برای آزمایش های ورود به مدرسه دعوت نامه دریافت نکردیم، از کجا می توانم اطلاعات کسب کنم؟

در صورتی که فرزندم دارای معلولیت یا بیماری دیگری باشد، چه کنم؟

چگونه فرزندم را برای آزمایش ورود به مدرسه ثبت نام کنم؟

برای انجام آزمایش های ثبت نام به مدرسه چه مدارکی باید به همراه داشته باشم؟

فرزند من هنوز برای مدرسه آماده نیست، از کجا می توانم کمک دریافت کنم؟

فرزند من تا هنوز نمی تواند خیلی خوب آلمانی صحبت کند، چه کنم؟

آیا می توانم در هنگام انجام آزمایش ها مترجم داشته باشم؟ هزینه مترجم پرداخت خواهد شد؟

از کجا می توانم مشاوره و کمک دریافت کنم؟

توجه!

زمانی که یک کودک مدرسه را شروع می کند، این می تواند آغاز یک دوره پر استرس برای والدین و خواهر و برادر کودک باشد. با مراجعه به وب سایت Internetseite der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. می توانید مراکز مشاوره ای را در منطقه خود جستجو کنید که به زبان آلمانی خدمات ارائه می کنند. همچنان در این وبسایت می توانید لیست مشاورانی را دریافت کنید که به زبان خودتان صحبت می کنند.