کمک هزینه وکیل و دادگاه Prozesskostenhilfe

Das Bild zeigt einen Mann von hinten. Er steht vor dem Richterpult. Hinter dem Richterpult sitzen drei Richter.
به‌روزرسانی 01.02.2023

دولت هزینه‌های دادخواهی مرا میپردازد؟

بعضی اوقات لازم است که برای دفاع از حقوق خود در برابر اتهام ها در دادگاه در دفاع کنید. با این حال، دادخواهی و استخدام وکیل مدافع برای پیشبرد پروسه های حقوقی هزینه دارد. در بیشتر پروسه های حقوقی در صورتی که حق با شما نباشد و ببازید، باید هزینه های وکالت و دادگاه را بپردازید. اما برای افرادی که درآمد ناچیز دارند، دولت کمک های حقوقی بنام (Prozesskostenhilfe) ارائه میکند. طوری که افراد با پول کم نیز می توانند با داشتن وکیل در دادگاه از حقوق خود دفاع کنند. دولت هزینه های وکالت و دادگاه را برای انجام مراحل قانونی در پرونده های خاص پرداخت می کند. این امر به منظور جلوگیری از مراجعه نکردن شخص به دادگاه به دلیل نداشتن پول است.

همه اطلاعات در مورد این کمک ها را اینجا بخوانید

چگونه می توانم این کمک ها (هزینه وکیل و دادگاه) را دریافت کنم؟

در صورت داشتن شرایط زیر می توانید این کمک ها رادریافت کنید:

  • شما در صورتی می توانید هزینه های دادرسی حقوقی را دریافت کنید که خود شما درکل مبلغ یا هم بخشی از آن را پرداخت کرده نتوانید. یعنی که کار نمیکنید و به عنوان مثال افرادی که از دولت پول شهروندی (Bürgergeld) یا کمک‌های اجتماعی (Sozialhilfe) و یا مزایای پناهندگی (Asylbewerberleistungen) دریافت میکنند، میتوانند از این کمک ها استفاده کنند. افرادی که کار میکنند، برای دریافت ابتدا باید درآمد، ثروت و هزینه های خود را ثابت کنند و دادگاه بررسی می کند که آیا واقعاً درآمد شان کم است و میتوانند این هزینه ها را دریافت کنند یا خیر.
  • باید حداقل شانس برنده شدن در دعوای حقوقی را داشته باشید. بنابراین اگر از همان ابتدا مشخص شود که در دادگاه ضرر خواهید کرد و دعوا به نفع شما نخواهد بود، کمک حقوقی دریافت نخواهید کرد.
     
  •  باید برنده شدن در دعوای حقوقی در دادگاه برای شما مفید و ضروری باشد. یعنی اگر بررسی دادخواست و پرونده حقوقی بیشتر از اینکه به نفع شما باشد، هزینه داشته داشته باشد کمک حقوقی دریافت نمیکنید.

لطفاً توجه داشته باشید: فرقی نمی کند که شما متهم هستید و یا شکایت کننده در هر دو حالت میتوانید با در نظرداشت شرایط از این کمک ها استفاده کنید.

برای کدام مراحل قانونی می توانم کمک هزینه وکیل دریافت کنم؟

کمک‌ هزینه های وکیل و مصارف برای مراحل قانونی در دادگاه زیر پرداخته میشود:

دادگاه اداری (Verwaltungsgericht): به عنوان مثال اگر از تصمیم منفی اداره مهاجریت (BAMF) شکایت دارید.

دادگاه مدنی (Zivilgericht): به عنوان مثال اگر با یک همسایه اختلاف دارید و در دادگاه شکایت کردید و یا از شما شکایت شده.

دادگاه کار (Arbeitsgericht): به عنوان مثال اگر می خواهید از صاحب کار و یا اخراج از کار شکایت کنید.

دادگاه اجتماعی (Sozialgericht): به عنوان مثال اگر می خواهید به دلیل کاهش هزینه های سوسیال اقدام قانونی کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر به جرم متهم شده اید، نمی توانید از کمک های حقوقی برخوردار شوید. اگر پول کمی دارید یا پول ندارید، دولت به شما وکیل می دهد تا در دادگاه از شما دفاع کند. خود تان نمی توانید این وکیل را انتخاب کنید، بلکه توسط دادگاه تعیین می شود.

دقیقاً با این کمک های حقوقی چه هزینه های را می توانم پرداخت کنم؟

در صورتی که در یک پرونده یا دعوای شما بازنده شوید، می توانید از این کمک های حقوقی (Prozesskostenhilfe) هزینه های وکالت و دادگاه را پرداخت کنید. اما اگر بازنده شوید و طرف مقابل شما وکیل داشته باشد، هزینه وکیل طرف را باید خود شما پرداخت کنید از این کمک ها پرداخت نمیشود. این امر در مورد همه دادرسی ها به استثنای دادرسی ها در دادگاه کارصدق می کند. در روند های حقوقی در دادگاه کار اگر بازنده هم شوید، مجبور نیستید هزینه وکیل طرف مقابل را بپردازید.

در صورتی که دعوای حقوقی به نفع شما تمام شود و برنده شوید، طرف مقابل شما مجبور است هزینه های وكیل و دادگاه را بپردازد.

لطفا توجه داشته باشید: شما می توانید وکیل خود را انتخاب کنید و دادگاه تعیین نمیکند.

چگونه می توانم برای پرداخت هزینه وکیل کمک حقوقی دریافت کنم؟

برای دریافت این کمک ها باید درخواست خود را به دادگاه مربوط بفرستید. فرم درخواست را از دادگاه یا در وب سایت دادگاهی که مسئول بررسی پرونده شما است دریافت کنید. دادگاه مسئول پرونده خود را در وب سایت gerichtsverzeichnis.de بیابید. در صورت نیاز به کمک برای پر کردن فرم میتوانید از وکیلی که انتحاب کرده اید کمک بگیرید. مراکزمشاوره  برای مهاجران بزرگسال و یا خدمات مهاجرتی برای جوانان نیز می توانند شما را کمک کنند. مراکز مشاوره مهاجرت برای بزرگسالان را در bamf.de پیدا کنید. همچنان خدمات مهاجرت برای جوانان در منطقه خود را دروب سایت  jugendmigrationsdienste.de بیابید. کارکنان آنجا به زبانهای مختلف صحبت می کنند.

درخواست من برای دریافت کمک های حقوقی رد شده، چه کنم؟

اگر درخواست شما رد شده است، یک ماه پس از رد درخواست کمکهای حقوقی وقت دارید تا علیه آن شکایت کنید.  همه اطلاعات در این مورد را میتوانید در برگه جواب رد دادگاه بخوانید.

این کمک‌ها را باید دوباره پرداخت کنم؟

دادگاه می تواند وضعیت مالی شما را تا چهار سال بعد ازدریافت این کمک ها را بررسی کند. برای انجام این مورد، دادگاه برای شما یک فرم ارسال می کند. این فرم را باید پر کنید و به همراه سوابق درآمد، دارایی و هزینه های خود به دادگاه بفرستید. اگر وضعیت مالی شما طی این چهار سال به طور قابل توجهی بهبود یافته باشد، دادگاه می تواند از شما بخواهد کمک های حقوقی را بازپرداخت کنید. شما میتوانید کمکهای حقوقی را به صورت اقساط پرداخت کنید.

این کمک‌ها را باید دوباره پرداخت کنم؟

اگر پول کمی دارید یا أصلا پول ندارید و می خواهید از یک وکیل مشاوره حقوقی بگیرید، می توانید درخواست پرداخت هزینه مشاوره (Beratungshilfeschein) کنید. گواهی پرداخت هزینه های مشاوره حقوقی را می توانید از دادگاه محلی (Amtsgericht) مسئول پرونده خود دریافت کنید. شرایط دریافت مشابه به شرایط دریافت کمک های حقوقی است.

با استفاده از این شاین یا گواهی می توانید از وکیل مورد نظر خود مشاوره بگیرید. وكیل هزینه خود را از دادگاه دریافت میکند. خود شما  هم باید حداکثر ۱۵ یورو بپردازید.

لطفاً توجه داشته باشید: می توانید در مورد کلیه امور حقوقی مشاوره دریافت کنید و درخواست هزینه مشاوره کنید.

توجه! پیدا کردن وکیل مناسب کار آسانی نیست. سعی کنید از دوستان و آشنایان کمک بخواهید. دروب  سایت anwaltauskunft.de  می توانید وکلا  متخصص درمنطقه خود را جستجو کنید. همچنین می توانید وکلائی مخصوص پناهندگی یا حق اقامت را دروب سایت rechtsberaterkonferenz.de پیدا کنید.

مهم

پیدا کردن وکیل مناسب کار آسانی نیست. سعی کنید از دوستان و آشنایان کمک بخواهید. دروب  سایت anwaltauskunft.de می توانید وکلا  متخصص درمنطقه خود را جستجو کنید. برای یافتن مراکز مشاوره در منطقه خود به بخش اطلاعات محلی ما Lokale Informationen  مراجعه کنید. اسم شهر خود را نوشته و مشاوره حقوقی و یا پناهندگی را جستجو کنید.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: