نیازمند مراقبت توسط یک پرستار هستید؟

بیمه مراقبت پرستاری چه خدماتی به شما ارائه میکند؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

یک بیماری شدید، یک حادثه یا بزر‌گ‌سالی می تواند توانایی فرد برای مراقبت از خودش را از او بگیرد و در انجام فعالیت های مانند أمور منزل، شستشو، خرید، خوردن و نوشیدن نیاز به کمک و مراقبت  داشته باشد. در آلمان افراد در این مورد تنها نیستند و خدمات مختلفی برای کمک و مراقبت از این افراد وجود دارد. بنا بر این اگر إحساس میکنید به این کمک ها نیاز دارید میتوانید  درخواست کنید و بصورت موقت و دائمی از حمایت های لازم برخوردار شوید. این خدمات از طرف اداره بیمه مراقبت های بلند مدت (Pflegeversicherung) ارائه میشود.

به چه مواردی باید توجه کنم؟

آیا من بیمه مراقبت پرستاری (Pflegeversicherung) دارم؟

اگر به مراقبت پرستاری نیاز داشته باشم چه باید بکنم؟

چگونه می توانم از خدمات بیمه مراقبت پرستاری (Pflegekasse) بهره مند شوم؟

ارزیابی کننده ها چگونه تعیین می کنند که من نیاز به مراقبت دارم؟

چه نوع خدماتی برای مراقبت های پرستاری وجود دارد؟

چگونه می توانم یک سرویس دهنده خدمات پرستاری و مرکز مراقبت (Pflegeheim) پیدا کنم؟

آیا بیمه مراقبت پرستاری هزینه های لوازم کمکی برای بیماران را هم میپردازد؟

چگونه می توانم هنگام استفاده از مراقبت های پرستاری از هزینه های زیاد اجتناب کنم؟

اگر من قادر به تصمیم گیری نباشم چه کسی میتواند به عنوان نماینده قانونی من برای من تصمیم بگیرد؟

اگر فرد مراقبت کننده با من بد رفتاری کند چه کنم؟

فرصت های شغلی در بخش های مراقبت و پرستاری کدام ها هستند؟

مهم

اگر  پرستاران با شما بد رفتاری میکنند یا به شما رسیدگی نمیکنند، به بخش Krisentelefon تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح کنید. انها به شما کمک میکنند.