وضعیت اضطراری (Notfall)

در شرایط اورژانس چطور و با کی باید تماس بگیرم؟

شرایط اضطراری و خطرناک می تواند در هر مکان و هر زمان اتفاق بیفتد. شرایط اضطراری هنگامی است که در آن مردم، حیوانات مسایل امنیتی یا موارد دیگری در معرض خطر قرار داشته باشد. باید بدانیم که در مواقع اضطراری چگونه و با چه کسی می توانیم تماس بگیرم و چه کسی چه موقع به ما کمک می کند؟ اینجا همه اطلاعات و مراکزی که در این شرایط در آلمان میتوانید تماس بگیرید و درخواست کمک کنید را توضیح داده ایم. کارمندان کلیه مراکز اضطراری به زبان آلمانی صحبت می کنند. در برخی موارد، می توانید به زبان انگلیسی یا زبان های دیگر نیز درخواست کمک کنید. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که به زبان شما کسی آنجا صحبت کند. اگر خودتان آلمانی بلد نیستید، از یک فرد آلمانی زبان کمک بگیرید تا با مرکز اورژانس تماس بگیرد.

کارمندان مراکز تماس اضطراری باید موارد زیر را بدانند تا بتواند به شما کمک کنند:

  • وضعیت اضطراری کجا اتفاق افتاده است؟
  • دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟
  • چند مصدوم وجود دارد؟
  • چه جراحاتی وجود دارد؟
  • چه کسی به اورژانس تماس گرفته است؟

چه افرادی در وضعیت اورژانس به من کمک میکنند؟

پلیس

نیروهای امدادی و آتش نشانی (Rettungsdiens ، Feuerwehr)

خدمات اورژانس در موارد مسمومیت (Giftnotdienst)

داروخانه اورژانسی و شبانه روزی (Notapotheke)

کمک پزشکی بدون بیمه درمانی

در شرایط اضطراری باید به کدام موارد توجه کنم؟

چطور می توانم کمک کنم؟

مجبور هستم در مواقع اضطراری کمک کنم؟

اگر بخواهم کمک کنم و در ارائه کمک های اولیه اشتباه کنم، چه میشود؟

اگر برای من به عنوان یک مددکار اتفاقی بیفتد چه کنم؟

چگونه می توانم برای کمک به شرایط اضطراری آماده شوم؟

آیا می توانم از قربانیان تصادف عکس یا فیلم بگیرم؟

مهم

از تماس گرفتن با مراکز اورژانس ترس نداشته باشید.