شرایط نگهداری از حیوانات خانگی در آلمان

داشتن حیوان خانگی و مسئولیت های آن در آلمان

سگ، گربه، انواع ماهی ها، موش .... حیوانات بی شماری وجود دارند که مردم دوست دارند از آنها به عنوان حیوانات خانگی نگهداری کنند. یک حیوان خانگی می تواند شادی و زیبایی های زیادی به ارمغان بیاورد، اما نگرانی و مسئولیت نیز به همراه دارد. اینجا در مورد مهمترین مقررات پیرامون نگهداری از حیوانات خانگی توضیح می دهیم.

برای نگهداری از یک حیوان خانگی به چه مواردی باید توجه کنم؟

به عنوان صاحب یک حیوان خانگی کدام قوانین را باید رعایت کنم؟

از کجا می توانم حیوان خانگی بخرم؟

برای حیوان خانگی خود نیاز به بیمه مسئولیت دارم؟

حیوان خانگی من گمشده، چگونه او را پیدا کنم؟

من نمی توانم حیوان خانگی خود را نگه دارم، چه کنم؟

چگونه می توانم حیوان خانگی خود را از خارج به آلمان بیاورم؟

یک حیوان خانگی رها شده پیدا کردم چه کنم؟

یک حیوان زخمی پیدا کردم، چه کنم؟

از کجا می توانم یک دامپزشک (داکتر حیوانات) یا کلینیک دامپزشکی پیدا کنم؟

مهم

نمیتوانید به سادگی و بدون دلیل حیوان خود را رها کنید و همچنین بدرفتاری با حیوان ممنوع است. بدرفتاری با حیوانات میتواند تا سقف ۲۵۰۰۰ یورو جریمه داشته باشد.