شوفا

شوفا چیست و چه استفاده ای دارد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

برای دیدن این ویدیو با زیر نویس فارسی میتوانید آنرا در قسمت تنظیمات ویدیو در پایین انتخاب کنید.

در هنگام اجاره یک آپارتمان، صاحب‌خانه از شما میخواهد تا برگه شوفا را با خود داشته باشید. همچنان اگر از یک بانک بخواهید قرضه بگیرید و یا یک تلفن همراه یا هر نوع وسایل دیگری را بخواهید به شکل پرداخت أقساط ماهانه قرارداد کنید، از شما خواسته میشود تا در کنار سایر مدارک مورد نیاز حتما برگه شوفا هم داشته باشید. در همه قرار داد ها معمولا یک بند قرارداد در باره شوفا است.

شوفا مخفف مجتمع محافظتی برای وام های عمومی بانکی است و  یکی از بزرگترین ادارات معلوماتی در مورد مناسبات کریدت بانکی افراد عادی در آلمان بشمار می رود. بر اساس معلومات در مورد  پرداخت وام ها کردیتی افراد در زمان گذشته، میتوان در مورد دادن وام جدید به افراد تصمیم گرفت. 
شوفا در اول معلومات عمومی را در مورد نام، تخلص، تاریخ تولد، آدرس فعلی و قبلی جمع آوری میکند  همچنان معلومات در مورد حساب های بانکی، کردیدت تلفون، بانک و پرداخت اقساط  وام های بانکی را در خود درج میکند.
شوفا در مورد کارفرما، وضعیت فامیلی، درآمد، مقدار سرمایه و یا پس انداز افراد  معلوماتی را درج نمی کند. البته این سه نکته آخری می تواند برای مصرف کنندگان مثبت واقع شود.

چرا صاحبان خانه از شما برگه شوفا میخواهند؟

راه بدست آوردن شوفای رایگان

باید حتما برگه شوفا داشته باشم؟

در قرارداد کدام عبارت یا بند مربوط به شوفا میشود؟

اداره شوفا چگونه معلومات را جمع آوری میکند؟

اداره شوفا کدام معلومات شما را ذخیره میکند؟

اگر در معلومات درج شده در شوفای من مشکلی باشد چطور میتوانم اصلاح کنم؟

چرا باید شوفا داشته باشم؟

برای دریافت شوفای میتوانید این ویدیو را که تمام مراحل را توضیح داده است ببینید.

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

مهم

برای اجاره گرفتن یک خانه برگه شوفا مهم است. معمولا بدست آوردن برگه شوفا ۲۹.۹۵ یورو هزینه دارد ولی نظر به ماده ۳۴ قانون  حفاظت از معلومات فردی «Bundesdatenschutzgeset»،  هرکس حق دارد یک بار در سال یک برگه شوفا را بطور رایگان دریافت کند. جهت ثبت برای شوفای رایگان به لینک ذیل مراجعه کنید.