جداسازی درست زباله‌ها در آلمان

چرا و چگونه باید زباله‌ها را از هم جدا کنم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

جداسازی زباله ها بدین معنی است که انواع مختلفی از زباله ها جداگانه جمع آوری و باز یافت می شوند. در آلمان تفکیک زباله مستقیماً از مصرف کننده آغاز می شود. هر خانواده زباله های خود در باکس های جداگانه جمع آوری می کنند و آن را در سطل های مختلفی که وجود دارد می اندازد. جدا سازی درست زباله‌ ها در مراحل اولیه، به حفظ محیط زیست کمک میکند و از کار دوباره جلو گیری میکند.

سیستم آلمان جداسازی زباله در آلمان بسیار پیچیده است تا جائیکه اغلب آلمانها هم آن را براحتی درک نمی‌کنند. موجودیت رنگ‌های مختلف و زباله‌دانی های متفاوت، نشان میدهد که ممکن است همه دچار اشتباه شوند. اما این رنگ‌ها در جداسازی زباله رایج هستند میتواندد یک راهنمای خوب باشند. توجه نکردن به این رنگ‌ها و راهنمایی ها میتواند سبب بوجود آمدن اشتباهات کوچک و بزرگ شود و این اشتباهات باعث میشود تا کارکنان بخش‌ بازیافت مجدد زباله‌ها در حین جمع آوری، جداسازی و بازیافت آنها دوباره همه را مرتب و جدا کنند. جدا سازی درست زباله‌ در مراحل اولیه، ازاین تلاش اضافی جلوگیری کرده و به حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد.

بخش بزرگی از زباله‌های تولید شده در آلمان استفاده  بازیافت مجدد میشوند و از این طریق در مصرف منابع و مواد اولیه صرفه‌جویی شده و طبیعت حفظ میشود. آلمان در این راستا خیلی تلاش میکند و حتی قصد دارد که قهرمان جهان در جداسازی زباله‌ها شود. با این حال، صنعت بازیافت و تولید کنندگان مواد سوختی از زباله‌ها سود می برند و در این بخش با هم رقابت می کنند. به همین دلیل افرادی که هدف از جدایی زباله ها سودجویی شرکت های تولیدی میدانند این موضوع را دلیل میپندارند. اما هنوز هم جلوگیری از تولید زباله ها بهترین و ساده‌ترین راه برای حفظ منابع و محیط زیست است.

سیستم جداسازی زباله‌ها

انواع زباله‌ها و زباله‌دانی‌ها

آیا جدا سازی زباله ها در آلمان اجباری است؟

بوتل‌های (بطری) با قابلیت استفاده مجدد

بوتل‌های شیشه‌ای بدون قابلیت بازگشت

زباله‌های بزرگ، لباس‌های کهنه، لوازم برقی و زباله‌های خاص

چگونه میتوانیم کمتر زباله‌ تولید کنیم؟

مهم

اگر زباله ها را به طور غیرقانونی در جنگل یا کنار جاده رها کنید و یا بسوزانید باید جریمه بپردازید. اگر زباله های شما خطری برای محیط زیست ایجاد کند شدیدا پی پیگرد قانونی دارد و می تواند منجر به جریمه های بسیار بالا حتی زندان رفتن شود