جداسازی زباله‌هادر آلمان

چرا و چگونه باید زباله‌ها را از هم جدا کنم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

سیستم آلمان جداسازی زباله در آلمان بسیار پیچیده است تا جائیکه اغلب آلمانها هم آن را براحتی درک نمی‌کنند. موجودیت رنگ‌های مختلف و زباله‌دانی های متفاوت، نشان میدهد که ممکن است همه دچار اشتباه شوند. اما این رنگ‌ها در جداسازی زباله رایج هستند میتواندد یک راهنمای خوب باشند. توجه نکردن به این رنگ‌ها و راهنمایی ها میتواند سبب بوجود آمدن اشتباهات کوچک و بزرگ شود و این اشتباهات باعث میشود تا کارکنان بخش‌ بازیافت مجدد زباله‌ها در حین جمع آوری، جداسازی و بازیافت آنها دوباره همه را مرتب و جدا کنند. جدا سازی درست زباله‌ در مراحل اولیه، ازاین تلاش اضافی جلوگیری کرده و به حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد.

بخش بزرگی از زباله‌های تولید شده در آلمان استفاده  بازیافت مجدد میشوند و از این طریق در مصرف منابع و مواد اولیه صرفه‌جویی شده و طبیعت حفظ میشود. آلمان در این راستا خیلی تلاش میکند و حتی قصد دارد که قهرمان جهان در جداسازی زباله‌ها شود. با این حال، صنعت بازیافت و تولید کنندگان مواد سوختی از زباله‌ها سود می برند و در این بخش با هم رقابت می کنند. به همین دلیل افرادی که هدف از جدایی زباله ها سودجویی شرکت های تولیدی میدانند این موضوع را دلیل میپندارند. اما هنوز هم جلوگیری از تولید زباله ها بهترین و ساده‌ترین راه برای حفظ منابع و محیط زیست است.

سیستم جداسازی زباله‌ها

انواع زباله‌ها و زباله‌دانی‌ها

بوتل‌های (بطری) قابل بازگردانده شدن با قابلیت استفاده مجدد

بوتل‌های شیشه‌ای بدون قابلیت بازگشت

زباله‌های بزرگ، لباس‌های کهنه، لوازم برقی و زباله‌های خاص

چگونه میتوانیم کمتر زباله‌ تولید کنیم؟

مهم

 بعضی از زباله‌ها بدلیل داشتن مواد سمی و خطرناک  بطور خاص به طبیعت و سلامت ما به شدت آسیب می رساند. این زباله‌ها که به نام زباله‌ها خطرناک (gefährliche Abfällen) نیز مشهور هستند، باید حتما از زباله‌های خانگی جدا شوند.