اجازه‌نامه خانه سوسیالی WBS

چگونه یک خانه ارزان‌قیمت اجاره کنم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

(WBS) مخفف «Wohnberechtigungsschein» به معنی «گواهی استفاده از خانه های ارزان‌قیمت یا سوسیالی» است. به طور خلاصه داشتن نامه WBS تائید می کند که درآمد شما کم است و نیاز به یک آپارتمان با اجاره ارزان‌تر دارید. با داشتن این گواهی دولت شما را در این زمینه کمک میکند. دولت آلمان در برخی  موارد به شرکت‌های خانه سازی (به عنوان مثال، در هنگام ساخت و یا بازسازی خانه‌ها) کمک مالی میکند و مالکان خانه مکلف می‌شوند تا همین خانه ها را با اجاره ارزان‌تر به اشخاصی که دولت آنها را مستحق میداند اجاره دهند. بدون داشتن این نامه اجاره این آپارتمان ها نا ممکن است.
در این صفحه توضیح میدهیم که چه افرادی تحت چه شرایطی و چگونه این اجازه نامه را بدست آورده میتوانند و چه مدارکی برای درخواست آن نیاز دارند.

همه اطلاعات و وب سایت های مورد نیاز برای درخواست WBS

آیا من هم می‌توانم برای خانه ارزان‌قیمت درخواست بدهم؟

برای درخواست دادن چه مدارکی لازم است؟

چه خانه های را با میتوانم با داشتن WBS اجاره کنم ؟

کجا و چگونه باید درخواست بدهم؟

گواهی WBS برای چه مدتی اعتبار دارد؟

چی کسی مرا کمک میکند؟

مهم

اگر خانه‌های WBS شامل حال شما نشود، می‌توانید برای دریافت کمک‌هزینه مسکن (Wohngeld) کنید. برای درخواست این کمک ها به شهرداری منطقه خود (Bürgeramt  یا  Rathaus)  مراجعه کنید. کمک هزینه مسکن به افرادی داده می شود که درآمد کمی دارند. افرادی که از جاب سنتر و یا سوسیال پول دریافت میکنند نمی توانند کمک هزینه‌ی مسکن دریافت کنند.