سفر پناهجویان به خارج از آلمان

به عنوان یک پناهنده در آلمان چه وقت اجازه سفر دارم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

آیا می خواهید چمدان ها را ببندید و برای مدتی  بروید یک جای دور برای مسافرت؟ به عنوان یک پناهنده، فرقی نمیکند که برای کار، دیدن خانواده و گذراندن تعطیلات میخواهید به خارج از آلمان سفر کنید، تا هنگام دریافت ویزا یک کشور، مشخص نیست که به کدام کشور میروید و کدام کشور به شما ویزا صادر خواهد کرد. در صفحه سعی کرده ایم تا اطلاعات عمومی در مورد کشور های که پناهندگان در آلمان نظر به نوعیت اقامت و پاسپورت دست داشته خود، اجازه دارند به آنها سفر کنند را توضیح دهیم.

در اصل، شهروندان خارجی مقیم آلمان باید پاسپورت معتبر و اقامت داشته باشند. صدور و تجدید پاسپورت شهروندان خارجی معمولا از مسئولیت های سفارت خانه ها و یا کنسولگری کشور مبدا خودشان در آلمان است. این قاعده کلی، در مورد افرادی که تحت پروسه پناهندگی هستند و یا به عنوان پناهنده پذیرفته شده اند اجرا نمیشود، بلکه این افراد نظر به کنوانسیون ژنو برای پناهندگان ژنو، مدرک سفر و یا همان پاسپورت مهاجرت دریافت میکنند. فقط پناهجویانی که در آلمان حمایت فرعی (Subsidiärer Schutz) و یا ممنوعیت اخراج (nationals Absschiebungsverbot) دریافت میکنند، باز هم باید از سفارت کشور خود پاسپورت دریافت کنند. پاسپورت های مهاجرتی که آلمان برای پناهندگان صادر میکند، دو نوع هستند:

  • مدرک مسافرتی برای پناهندگان سیاسی و قبول شده پاسپورت آبی  
  • سند مسافرتی برای افراد بدون ملیت و بدون کشور «پاسپورت خاکستری»
  • مدرک مسافرتی برای خارجیان

در اصل، این پاسپورت ها را بعد از پذیرفته شدن درخواست پناهندگی خود همراه با اجازه اقامت از اداره مهاجرت  (آسلندر بیهورده)‌ دریافت میکنید. اطلاعات بیشتر در این مورد را در صفحه پاسپورت آبی آبی بخوانید.

مهم: در حال حاضر به دلیل همه گیری کرونا، برای بسیاری از کشورها ممنوعیت ورود، مقررات قرنطینه یا هشدارهای سفر وجود دارد. در بخش تاثیرات کرونا در زندگی و سفر می توانید در مورد مقررات فعلی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

به عنوان یک پناهنده اجازه دارم به خارج از آلمان سفر کنم؟

با داشتن پاسپورت آبی مهاجرت میتوانم به خارج از آلمان سفر کنم؟

با داشتن پاسپورت خاکستری میتوانم به خارج از آلمان سفر کنم؟

با پاسپورت کشور خودم میتوانم به خارج از آلمان سفر کنم؟

با داشتن اقامت موقت و یا دولدونگ میتوانم سفر کنم؟

مهم

اگر به عنوان یک پناهجو، پناهنده قبول شده (Asylberechtigter, anerkannter Flüchtling)، دارای حفاظت فرعی (ubsidiär Schutzberechtigter) یا با داشتن اقامت ممنوعیت اخراج  (nationalen Abschiebungsverbot) در آلمان زندگی میکنید و به کشور اصلی خود که از آنجا به آلمان پناه آورده اید، سفر کنید و اداره بامف (BAMF) یا اداره أمور حارجیان (Ausländerbehörde) از این موضوع خبردار شوند، ممکن است منجر به باطل شدن پناهندگی و اقامت شما در آلمان شود.