پاسپورت آبی برای پناهندگان در آلمان

پاسپورت آبی پناهندگی برای چه افرادی تعلق میگیرد؟

پاسپورت آبی مهاجرت برای پناهجویان به عنوان جایگزین پاسپورت کشور خودشان صادر میگردد، البته اگر نظر به شرایط اقامت و پرونده پناهندگی شان نتوانند پاسپورت کشور خودرا بعد از فرار بدست آورند. طبق ماده ۲۸ کنوانسیون ژنو درباره پناهندگان، همه کشورهای امضاء کننده این پیمان موظف به صدور سند مسافرتی‌ بنام پاسپورت پناهجویی برای پناهندگان قبول شده هستند. به همین دلیل است که این سند مسافرتی بنام پاسپورت کنوانسیونی نیز نامیده می‌شود. از آنجایی که این پاسپورت رنگ آبی دارد، در آلمان به نام پاسپورت آبی (Blauer Pass)  مشهور است. اما این پاسپورت در همه کشورهای‌که طبق کنوانسیون ژنو این سند سفری را صادر میکنند آبی نیست.
پاسپورت آبی پناهجویی نباید با «کارت آبی» (Blue Card) اتحادیه اروپا ویا پاسپورت آبی دیپلماتیکی که در آلمان وجود دارد، خلط شود. پاسپورت آبی مهاجرت فقط به پناهجویانی تعلق میگردد که بعد از بررسی پرونده پناهندگی شان اداره مهاجرت و پناهندگی (BAMF) برای شان حق پناهندگی یا وضعیت پناهندگی را تعین کند.
اما اگر(BAMF) برای شما حمایت‌ تابع و یا منع اخراج را اعطا کند، باید از سفارت‌ کشور خودتان در آلمان درخواست پاسپورت کنید. اگر نظر به دلایلی سفارتخانه کشورتان به شما پاسپورت صادر نکند، میتوانید در اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde) درخواست پاسپورت مخصوص خارجیان (Reiseausweis für Ausländer) کنید. همه این پاسپورت‌ها تا وقتی معتبر هستند که اجازه اقامت شما اعتبار داشته باشد.

توجه: اگر شما حمایت تابع (subsidiär schutz) و با تعلیق اخراج (nationalen Abschiebungsverbots) دریافت کرده اید، اما تصمیم بامف را قبول ندارید و در دادگاه بر علیه تصمیم اداره بامف و دریافت قبولی سه ساله (Anerkennung als Flüchtling) شکایت کرده اید، تا هنگام دریافت جواب دادگاه نباید از سفارت کشور خود درخواست پاسپورت کنید.

سفر با پاسپورت آبی مهاجرت

پاسپورت پناهجویی آبی برای چه افرادی اعطا میشود؟

با پاسپورت آبی به کدام کشورها میتوانم سفرکنم؟

به کدام کشورها میتوانم بدون ویزا سفرکنم؟

ازکجا و چگونه میتوانم پاسپورت آبی را بدست بیاورم؟

برای چه مدت پاسپورت پناهجویی من قابل اعتبار است؟

من پاسپورتم را گم کرده‌ام؟

اگرآدرس و محل اقامت من عوض شدهه باشد؟

چه افرادی پاسپورت خاکستری دریافت میکنند؟

کارت آبی اروپا با پاسپورت آبی مهاجرت چه تفاوتی دارد؟

مهم

بعد از بررسی پرونده پناهندگی شما اگر اداره بامف به شما حق پناهندگی یا وضعیت پناهندگی را اعطا کند، شما اقامت سه ساله با پاسپورت آبی دریافت میکنید. بعد از آن شما به هیچ عنوان حق دریافت و یا درخواست پاسپورت از سفارت کشور خود در آلمان و یا حق سفر به کشور خود را ندارید، در غیر این صورت، حق اقامت و وضعیت حفاظت شما در آلمان پس گرفته خواهد شد.