بررسی لغو و پس گرفتن اقامت آلمان

Das Bild zeigt eine Straße, auf der sich ein paar Menschen mit dem Rücken zur Kamera bewegen. Im Fokus sieht man eine junge Fraue. Sie trägt eine Tasche und zieh einen lila Rollkoffer hinter sich her.
به‌روزرسانی 27.03.2023

آیا اقامت خود را از دست میدهم؟

در روند بررسی دلایل لغو اقامت (Widerrufsverfahren) وضعیت پناهندگی این دسته از افراد بررسی خواهد شد:

افرادی که دارای حق پناهندگی هستند (Asylberechtigten)، کسانی که به عنوان پناهجو شناخته شده اند (anerkannten Flüchtlingen)، یا افرادی که دارای حمایت جانبی (Menschen mit subsidiärem Schutz) و ممنوعیت اخراج (Abschiebungsverbot) هستند. اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) بعد از مدتی بررسی میکند که آیا شما پیش نیاز های این نوع اقامت دارید یا خیر؟

بعد از این بررسی ها فقط در بعضی از موارد استثنایی ممکن است اقامت افراد لغو شود. با آن هم خوب است که برای این روند خود را آماده کنید و از مراکز مشاوره یا یک وکیل مهاجرت مشوره بگیرید.

چه مواردی را باید بدانم؟

بررسی لغو اقامت چیست و چرا عملی میشود؟

در روند بررسی لغو اقامت این موضوع بررسی میشود که آیا اقامت پناهجویان که بنا به دلایلی برای شان اعطا شده هنوز مدار اعتبار است یا خیر. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) مسئوول اجرای روند لغو اقامت است. فرد در آینده شرایط لازم برای اقامتی که دریافت کرده را نداشته باشد، بطور مثال اگر وضعیت نسبت به زمانی که درخواست اقامت داده بوده است تغییر کند و ان دلایل دیگر موجود نباشد و یا شرایط زندگی در کشور مبدا بهتر شود، در این حالت‌ها ممکن اقامت پناهندگی پس گرفته شود.

مهم: قانون پناهندگی بین «لغو»(Widerruf)، «بازپس‌گیری»(Rücknahme) و «ختم اقامت»(Erlöschen) اقامت تفاوت قائل می‌شود. زمانی که قرار باشد اقامت لغو شود، مرحله (بازپس گیری) عملی خواهد شد. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که شما در جریان درخواست پناهندگی اطلاعات اشتباهی را بیان کرده باشید، یا حقایق مهمی را پنهان کرده اید که حالا اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) از آن مطلع شده است. خاتمه یافتن اقامت هنگامی فرد تابعیت آلمان را بدست آورده باشد و یا خودش از اقامت خود صرف نظر کند. در این بخش فقط به موضوع بررسی لغو اقامت پرداخته می‌شود.

چه زمانی روند لغو اقامت آغاز می‌شود؟

در واقع اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان (BAMF) می‌تواند در هر زمان روند لغو اقامت را آغاز کند. اینجا بحث در مورد تصمیم بررسی لغو اقامت نظر به قانون (gesetzlichen Regelüberprüfung)  و یا بررسی لغو اقامت نظر به اتفاقات مخصوص  (anlassbezogenen Überprüfung) است. یعنی اقامت پناهجویان و پناهنده‌ها باید حداکثر بعد از ۳ یا ۵ سال بررسی شود.

بررسی قانونی لغو اقامت پناهجویان، افرادی که دارای حمایت جانبی (سوبزیدیقه شوتس) و ممنوعیت اخراج (ابشیبونگس فربوت) هستند، می‌تواند هر زمان برای همه پناهجویان اتفاق بیفتد.

بررسی لغو اقامت نظر به اتفاقات مخصوص  (anlassbezogenen Überprüfung) زمانی اتفاق می‌افتد که دارنده ان عمل ممنوعه‌ی انجام داده باشد. مانند سفر به کشور اصلی خود. معلومات بیش‌تر در این مورد را در بخش بعدی بخوانید.

مهم: حتا اگر شما اجازه اقامت دائم هم داشته باشید بررسی لغو اقامت می‌تواند انجام شود.  

چه دلایلی باعث می‌شوند که اقامت من نظر به اتفاقات خاص بررسی شود؟

به دو دلیل ممکن اقامت شما مورد بررسی قرار بگیرد:

 1. وضعیت در کشور شما تغییر کرده است. به عنوان مثال، این می‌تواند تغییر رژیم یا تغییر قوانین در کشور شما باشد.
   
 2. وضعیت زندگی شخصی شما تغییر کرده است یا شما عملی انجام داده اید که بررسی در مورد وضعیت اقامت شما را ممکن ساخته است. در موارد زیر طبق قانون روند لغو اقامت می‌تواند آغاز شود:
 • در صورت سفر به کشور اصلی خود.
 • در صورت تغییر وضعیت زندگی. مثلا حالا به سن قانونی یعنی ۱۸ سال رسیدید. در گذشته بیماری داشتید و حالا صحتمند شده اید و یا به دلیل تغییر دین. البته اگر موضوعات سن و سال، بیماری و تغییر دین دلایل قطعی برای قبولی درخواست پناهندگی شما بوده باشند.
 • در صورتی که برای بقیه اعضای فامیل خود در خواست پناهندگی فامیلی Familienasyl می‌کنید.
 • در صورت درخواست اقامت دائم یا شهروندی آلمان.
 • در صورت محکوم شدن حد اقل به یک سال زندان. یا محکوم شدن به یک سال زندان؛ اگر زیر سن ۱۸ سال هستید.
 • در صورتی که درخواست پناهندگی شما بصورت کتبی بوده و شما مصاحبه حضوری بصورت مستقیم به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) نداده باشید.
 • برای افرادی که اقامت پناهندگی سیاسی (پاسپورت آبی) دارند دو دلیل دیگر هم وجود دارد که طبق قانون باعث شروع روند لغو اقامت‌شان می‌شود:
 • در صورت درخوست پاسپورت  کشور خود شان و یا تمدید پاسپورت قدیمی.
 • در صورت تماس با سفارت خانه های کشور خود.
اگر به سفارت کشور خود بروم یا به کشور خود سفر کنم، اقامت من پس گرفته میشود؟

اگر شما  در آلمان به عنوان پناهنده شناخته شده اید و اقامت دریافت کرده اید و با سفارت کشور خود ارتباط برقرار کنید، یا به کشور خود سفر کنید، این موارد می‌توانند دلیلی برای بررسی اقامت شما باشند. چون سفر به کشور خود و یا ارتباط با سفارت کشورتان نشان می‌دهد که در کشورتان خطری شما را تهدید نمی‌کند. افرادی که دارای اقامت حمایت جانبی (سوبزیدیقه شوتس) و ممنوعیت اخراج (ابشیبونگس فربوت) هستند، اگر به کشور خود سفر کنند ممکن وضعیت اقامت‌شان مورد بررسی قرار گیرد اما حتمی نیست.

اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) باید تحت شرایط خاص دلیل سفر به کشور اصلی یا برقراری ارتباط با سفارت کشورتان را مورد بررسی قرار دهد. مثلا اینکه دلیل برقراری ارتباط با سفارت کشورتان چه بوده؟ آیا شما بصورت قانونی و یا غیرقانونی به کشور خود سفر کرده اید؟ به چه دلیل سفر کرده اید؟

روند بررسی لغو اقامت چگونه است؟

طبق قانون اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان با ارسال یک نامه از شما می‌خواهد که با او همکاری کنید. بطور مثال از شما خواسته خواهد شد که مدارکی از جمله پاسپورت و اگر مریض بوده باشید، برگه‌های مریضی‌تان را برایش بفرستید. ممکن است از شما دوباره اثر انگشت بگیرد، یا از شما بخواهد که به بعضی پرسش‌ ها بصورت کتبی پاسخ دهید و یا شما را به یک مصاحبه دعوت کند. در صورت امکان و ضرورت شما باید مواردی را که اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان از شما خواسته را عملی کنید. اگر درخواست‌های اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) از نظر شما ضرور و قابل اجرا نیست، می‌توانید از اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان بخواهید علت این خواسته ها را بصورت کتبی توضیح دهد. اگر موارد خواسته‌ شده از شما ضرور و قابل اجرا باشد و شما با اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) همکاری نکنید، این اداره می‌تواند شما را مجبور به پرداخت جریمه نقدی کند و بعدا بدون حضور شما در مورد لغو اقامت شما تصمیم بگیرد. این بدین معناست که بعدا نظر شما در مورد تصمیم جدی گرفته نمی‌شود. اگر شما در شرایطی بوده اید که توانایی همکاری با اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان را نداشتید، باید دلیل عدم همکاری‌تان را بصورت کتبی ثابت سازید (بطور مثال با ارائه برگه‌های پزشکی). این امکان نیز وجود دارد که اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) روند لغو اقامت را آغاز کرده باشد و نیازی به همکاری شما نباشد. در این حالت نامه‌ای دریافت می‌کنید که در آن از تصمیم این اداره به شما اطلاع داده شده و از شما خواسته خواهد شد تا نظر موافق و یا مخالف خود را در مورد تصمیم این اداره بیان کنید. طبق قانون در این مورد یک ماه وقت دارید تا تصمیم اداره مهاجرت را بپذیرید. در صورتی که طی یک ماه هیچ پاسخی نفرستید، اداره مهاجرت و پناهندگی می‌تواند بدون شما و بدون اینکه نظر شما را بخواهد، در مورد لغو اقامت شما تصمیم بگیرد.

مهم: اگر مدارک اصلی از جمله پاسپورت‌تان را به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) می‌فرستید، باید پیش از فرستادن از آن‌ها کپی بگیرید و یا در صورت امکان آن‌ها را تایید یا (beglaubigen lassen) کنید. باید همیشه مدارک‌تان را توسط پست ویژه (per Einschreiben mit Rückschein) بفرستید. فرستادن از طریق پست ویژه پرهزینه تر، ولی مطمن‌تر است، چون گاهی ممکن است مدارک در زمان فرستادن توسط اداره پست گم شوند.

اگر روند لغو اقامت من آغاز شود، دقیقا چه کنم؟

اگر اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) روند لغو اقامت شما را آغاز کند، باید سریع به مشاور حقوقی مانند مراکز مشاوره یا وکیل مراجعه کنید. در بخش «کجا می‌توانم مشاوره و کمک دریافت کنم؟» می‌توانید آدرس مراکز مشاوره و دفاتر وکلا را دریافت کنید. کارمندان اداره مراکز مشاوره و دفاتر حقوقی برای شما در این مورد کمک خواهئد کرد. شما می‌توانید قبلا به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) نامه بنویسید و درخواست (Akteneinsicht beantragen) کنید و بگویید که بعد ا دریافت آن پاسخ ‌شان را خواهید فرستاد. (Akteneinsicht beantragen) به این معناست که شما اجازه دارید به پرونده خود در اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان دسترسی داشته باشید. در پرونده خود می‌توانید بخوانید که اداره مهاجرت چه مواردی را یادشت کرده است. همچنان باید مدارک موجود و دلایل پناهندگی را جمع‌آوری کنید. بطور مثال مدارکی که نشان دهد فامیل شما در کشورشما مورد تهدید قرار دارند. یا برگه‌های پزشکی که نشان دهند شما بیماری جدیدی دارید که این بیماری فقط می‌تواند در آلمان درمان شود.

چطور می‌توانم خودم را به مصاحبه مربوط به روند لغو اقامت آماده کنم؟

حتما متن صورت جلسه بویژه پاسخ‌های خود در روز مصاحبه درخواست پناهندگی را بخوانید. اگر شما در برابر تصمیم اداره مهاجرت و پناهندگی به خاطر اقامت‌تان اعتراض کرده اید، حتما متن آن تصمیم اداره مهاجرت و پناهندگی و یا دادگاه را هم بخوانید.

هیچ پرسش‌نامه استانداردی برای لغو روند پناهندگی وجود ندارد. در این مرحله هم معمولا همان پرسش‌های مطرح خواهند شد که در روز مصاحبه به خاطر درخواست پناهندگی مطرح شده بودند. برای معلومات بیش‌تر به بخش روند درخواست پناهندگی (Asylverfahren) مراجعه کنید.

 

آیا در جریان روند لغو اقامت، می‌توانم اقامت خود را تمدید کنم؟

بعضی از اداره‌های امورخارجیان (Ausländerbehörden) در جریان روند لغو اقامت فقط نامه اقامت موقت (Fiktionsbescheinigung) میدهند. از نظر قانونی مانعی در مقابل تمدید اقامت در جریان روند لغو اقامت وجود ندارد. اگر اداره أمور خارجیان که مسوول پرونده شماست اقامت شما را تمدید نکرد، از یک وکیل بخواهید تا شما را در این زمینه کمک کند.

آیا می‌توانم در جریان روند لغو اقامت درخواست اقامت دائم کنم؟

اینکه آیا شما در جریان روند لغو اقامت می‌توانید درخواست اقامت دائم کنید، بستگی به وضعیت اقامت شما دارد:

افرادی که به عنوان پناهنده (Anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte) شناخته شده اند، در جریان روند لغو اقامت، اقامت دائم دریافت نمی‌کنند. البته این هنگامی است اداره مهاجرت و پناهندگی به اداره خارجیان (آوسلندر بهورده) گزارش داده باشد که فرد مذکور شرایط لازم برای لغو اقامت را دارد.

اگر شما حمایت جانبی (سوبزیدیقه شوتس) و یا ممنوعیت اخراج (ابشیبونگس فربوت) دارید، این امکان برای شما وجود دارد که در جریان روند لغو اقامت، درخواست اقامت دائم کنید. چون این افراد اقامت دائم عادی دریافت می‌کنند نه پناهندگی. البته افرادی که به عنوان پناهجو و پناهنده شناخته شده اند نیز می‌توانند اقامت دائم عادی را درخواست بدهند. در این مورد شرایط درخواست برای متقاضیان آسان‌تر نخواهد بود.

می‌توانم در جریان روند لغو اقامت درخواست شهروندی آلمان کنم؟

در حالی که روند لغو اقامت جریان دارد، تابعیت ویژه برای افرادی که به عنوان پناهنده شناخته شده اند اعطا نخواهد شد. درخواست تابعیت عادی (بدون کمتر شدن زمان) برای همه افراد در جریان روند لغو اقامت ممکن است. برای معلومات بیش‌تر در مورد موضوع شهروندی به بخش تابعیت آلمان مراجعه کنید.

اگر اقامت من پس گرفته شود چه کنم؟

اگر اقامت شما لغو شود بصورت کتبی از آن اطلاع خواهید یافت. در برابر این تصمیم می‌توانید در دادگاه اداری محل اقامت خویش اقامه دعوا کنید. برای اعتراض دو هفته وقت دارید. تا زمانی که اعتراض شما جریان داشته باشد، طبق قانون اقامت شما معتبر است. حتما در این مورد از یک وکیل مشوره و کمک بگیرید. برای یافتن مراکز مشاوره و کلای مدافع به بخش اطلاعات محلی Lokale Informationen ما مراجعه کنید. با وارد کردن اسم شهر خود و نوشتن موضوع مورد نیاز همه اطلاعات، آدرس‌ها و شماره تلفن ها پیدا کنید. این امکان وجود دارد که از طریق کمک‌های حقوقی (Prozesskostenhilfe) هزینه وکیل پرونده شما پرداخته شود. برای معلومات بیش‌تر در این مورد به بخش  پرداخت هزینه های حقوقی مراجعه کنید. اگر تا دو هفته در برابر این تصمیم اعتراض نکنید، اقامت شما بطور قطعی از بین می‌رود.

 

اگر واقعا اقامت من لغو شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

زمانی که اقامت شما لغو شود، این موضوع به اداره أمور خارجیان (آوسلندر بهورده) هم اطلاع داده خواهد شد. اداره خارجیان تصمیم خواهد گرفت که با اجازه اقامت شما چطور برخورد کند. بر اساس قانون شما اجازه اقامت پناهندگی،  پاسپورت آبی و یا خاکستری خود را از دست خواهید داد. اداره امور خارجیان (آوسلندر بیهورده) موضوع  را بررسی می‌کند که آیا شما دلایل دیگری از جمله دلایل بشردوستانه یا ادغام خوب و یا هم به خاطر آوسبیدونگ  اجازه اقامت دارید یا نه. خودتان هم باید در مورد موضوعاتی  که باعث دریافت اجازه اقامت‌تان می‌شود معلومات بگیرید. مراکز مشاوره می‌تواند شما را در این زمینه کمک کنند. برای یافتن مراکز مشاوره و کلای مدافع به بخش اطلاعات محلی Lokale Informationen   ما مراجعه کنید. با وارد کردن اسم شهر خود و نوشتن موضوع مورد نیاز همه اطلاعات، آدرس‌ها و شماره تلفن ها پیدا کنید.

مهم:  اگر اعضای فامیل شما قبلا از طریق پناهندگی خانوادگی اقامت دریافت کرده باشند، با لغو اقامت شما اقامت فامیل‌تان نیز پس گرفته خواهد شد. البته این موضوع بررسی خواهد شد که آیا فامیل شما به دلایل دیگری می‌تواند اقامت دریافت کند یا خیر.

از کجا می‌توانم معلومات و مشاوره دریافت کنم؟

اگر اقامت شما لغو شده است، هرچه عاجل‌تر به مراکز مشاوره تماس بگیرید. برای یافتن مراکز مشاوره و کلای مدافع به بخش اطلاعات محلی Lokale Informationen  ما مراجعه کنید. با وارد کردن اسم شهر خود و نوشتن موضوع مورد نیاز همه اطلاعات، آدرس‌ها و شماره تلفن ها پیدا کنید.

توجه!

اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) در مورد دلایل لغو اقامت از مسئوول پرونده شما در جاب سنتر و یا اداره سوسیال معلومات خواهد گرفت. مثلا اگر اداره جاب سنتر بداند که شما به کشور خود سفر کرده بودید، این معلومات به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) داده خواهد شد.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: