کمک هزینه وکیل و دادگاه Prozesskostenhilfe

دولت هزینه‌های دادخواهی مرا میپردازد؟

بعضی اوقات لازم است که برای دفاع از حقوق خود در برابر اتهام ها در دادگاه در دفاع کنید. با این حال، دادخواهی و استخدام وکیل مدافع برای پیشبرد پروسه های حقوقی هزینه دارد. در بیشتر پروسه های حقوقی در صورتی که حق با شما نباشد و ببازید، باید هزینه های وکالت و دادگاه را بپردازید. اما برای افرادی که درآمد ناچیز دارند، دولت کمک های حقوقی بنام (Prozesskostenhilfe) ارائه میکند. طوری که افراد با پول کم نیز می توانند با داشتن وکیل در دادگاه از حقوق خود دفاع کنند. دولت هزینه های وکالت و دادگاه را برای انجام مراحل قانونی در پرونده های خاص پرداخت می کند. این امر به منظور جلوگیری از مراجعه نکردن شخص به دادگاه به دلیل نداشتن پول است.

همه اطلاعات در مورد این کمک ها را اینجا بخوانید

چگونه می توانم این کمک ها (هزینه وکیل و دادگاه) را دریافت کنم؟

برای کدام مراحل قانونی می توانم کمک هزینه وکیل دریافت کنم؟

دقیقاً با این کمک های حقوقی چه هزینه های را می توانم پرداخت کنم؟

چگونه می توانم برای پرداخت هزینه وکیل کمک حقوقی دریافت کنم؟

درخواست من برای دریافت کمک های حقوقی رد شده، چه کنم؟

این کمک‌ها را باید دوباره پرداخت کنم؟

این کمک‌ها را باید دوباره پرداخت کنم؟

مهم

پیدا کردن وکیل مناسب کار آسانی نیست. سعی کنید از دوستان و آشنایان کمک بخواهید. دروب  سایت anwaltauskunft.de می توانید وکلا  متخصص درمنطقه خود را جستجو کنید. همچنین می توانید وکلائی مخصوص پناهندگی یا حق اقامت را دروب سایت rechtsberaterkonferenz.de پیدا کنید.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Dennoch beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.