وظایف و ساحات کاری پلیس در آلمان

مسئولیت‌های پلیس

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اساسی‌ترین وظیفه پلیس حفاظت ما از خطرات و مبارزه با جرایم است. به همین دلیل شعار پلیس در آلمان «پلیس، دوست و همکار شماست» میباشد. پلیس آلمان هیچ ارتباطی با آژانس‌ اطلاعاتی مخفی آلمان و یا سیاست ندارد. همیشه و در همه موارد اضطراری می توانید با شماره تلفن ۱۱۰بصورت رایگان با پلیس به تماس شوید.

آنچه را که پلیس نظر به وظایف مشخص شده می تواند انجام دهد و یا نمیتواند انجام دهد، همه در قوانین آلمان مشخص شده است. به عنوان مثال، برای جستجوی و دیدن خانه شخصی یک فرد، افسران پلیس نیازمند اجازه یک قاضی از دادگاه هستند، مگر اینکه یک فرد آنجا درمعرض خطر بزرگ وبوده و نیاز باشد نجات داده شود. دولت، پرسنل پلیس را به عنوان خدمت‌گزاران جامعه استخدام می کند، بنابراین آنها باید وظایف شان را بدون فساد مالی و اداری انجام دهند. اگر کسی سعی کند به کارکنان پلیس رشوه پیشنهاد کند، قانونا مجازات خواهد شد.

ساختار و وظایف کارکنان پلیس

پلیس آلمان به چند بخش تقسیم شده است؟

چه‌گونه افسران پلیس را شناسایی کنم؟

وظایف و حوزه‌های کاری پلیس

در چه مواردی میتوانم با پلیس تماس بگیرم؟

هنگام تماس با پلیس چه بگویم؟

چگونه می توانم علیه یک مجرم شکایت کنم؟

پلیس های بدون یونیفورم و پلیس‌های جعلی

چه اتفاقی می افتد اگر یک افسر پلیس را توهین کنید؟

اگر پلیس با من نژادپرستانه برخورد کند چه‌کنم؟

پلیس در چه مواردی حق دارد مرا کنترول کند؟

چگونه میتوانم یک افسر پلیس شوم؟

مهم

در آلمان شماره تماس پلیس همیشه ۱۱۰ و شماره تماس آتش نشانی ۱۱۲ است.