حمایت‌ از افراد دارای معلولیت در آلمان

حقوق و امتیازاتی افراد دارای معلولیت

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در قوانین اجتماعی آلمان، معلولیت به عنوان یک وضعیت دائمی تعریف می‌شود که به محدود شدن توانایی جسمی و ذهنی بیانجامد، در صورتیکه این حالت به‌دلیل سن بالا یا بیماری های موقتی نباشد. اگر شما معلولیت ("Behinderung")  و یا معلولیت شدید ("Schwerbehinderung") داشته باشید، کارت شناسایی مخصوصی دریافت خواهید کرد که نشان دهنده میزان معلولیت شما است و متناسب با نوع و شدت معلولیت، از خدمات ویژه‌ای بهره مند میشوید. از جمله این امتیازات میتوان به تخفیف در استفاده از وسایل ترانسپورت عمومی و پارکینگ  دارای دسترسی آسان برای معلولان اشاره کرد.

سیستم ادارت دولتی آلمان طوری ایجاد فعالیت میکند که شما در هر ناحیه و منطقه‌ای که زندگی میکنید، یکی نهاد مخصوص رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت ("Behindertenbeauftragter") حتما در این منطقه فعالیت دارد و به مشکلات شما رسیدگی میکند. از این نهاد‌ها و دفاتر همچنان میتوانید همه راهنمایی ها و معلومات در باره امتیازات، شرایط و امکانات آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی و حمایت‌های مالی  مخصوص به همین منطقه را بدسترس شما قرار میدهند.

قوانین و حمایتهای مربوط به افراد دارای معلولیت

درجه‌های تعین شده برای سطح معلولیت

قوانین و مقرارات

حمایت‌ها برای افراد داری معلولیت

کودکان دارای معلولیت

پناهجویان دارای معلولیت

حمایت‌ها از پناهجویان داری معلولیت در ابتدای ورود به آلمان

معلولیت و بیمه صحی

خدمات صحی برای پناهجویان دارای معلولیت و فاقد اجازه اقامت

مهم

متاسفانه هیچ مرکز اورژانس تلفنی سرتاسری که افراد ناشنوا و یا کم‌شنوا بتوانند در هنگام بروز مشکل به آن مراجعه کنند وجود ندارد. در بعضی از شهرها شما می‌توانید به اورژانس به جای زنگ زدن، پیام کوتاه تلفنی بفرستید تا به کمک شما بیایند. بعلاوه اپلیکیشن‌های موبایلی مانند Handhelp،  Tess و MeinNotruf نیز وجود دارد که در آن افراد دارای محدودیت گفتاری و شنوایی در صورت بروز مشکل می‌توانند با مراکز اورژانس تماس بگیرند. اپلیکیشن‌ دیگری به نام InstantHelp نیز هست که برای بقیه افراد دارای معلولیت مفید است اما متاسفانه به کار افراد کم شنوا نمی‌آید.