اداره رفاه جوانان Jugendamt

وظایف و مسئولیت‌های اداره رفاه جوانان

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

در آلمان همه کودکان حق دارند در شرایط  کاملا امن و صحی (بهداشتی) رشد و زندگی کنند. اداره رفاه جوانان تضمین کنند این حق است و مسئولیت دارد تا اطمینان دهد که همه کودکان و نوجوانان از این حق بهره‌مند میشوند. اولین گام پس از تولد یک کودک برداشته میشود و اینکه اداره رفاه جوانان والدین را برای ایجاد وضعیت زندگی مناسب و زمینه ‌های کمکی برای مراقبت بهتراز کودکان کمک می کند. این اداره همچنین مسئول ارائه خدمات اجتماعی مانند ایجاد محلات تفریحی ورزشی و مراکز دورهمی برای جوانان در ایالت‌ها و شهرها است. این اداره نوجوانانی را که در سالهای اخیر مدرسه قرار دارند را برای کاریابی بهتر وراحت‌ترکمک و راهنمای میکند. علاوه بر این، دفتر رفاه جوانان به والدین اطفال بعد ازطلاق کمک میکنند تا روند مراقبت و پرداخت مصارف آنها را بدرستی برنامه ریزی کنند.

در شرایطی که والدین در امر مراقبت فرزندان خود سهل انگاری کنند و یا آنها را در معرض خطر قرار دهند، اداره رفاه جوانان برای محافظت از کودک وارد صحنه میشود. ادره رفاه جوانان به عنوان مسئول رفاه و مراقبت ازکودکان در همچنین موارد به دادگاه شکایت میکند و با تائید شدن عدم رسیدگی والدین به کودکان و موجودیت خطر برایشان، میتواند والدین را از سرپرستی و زندگی با کودکان محروم کند. پس از آن کودکان به یک خانواده پرستار یا خانه های مراقبت از همچنین کودکان منتقل می شوند. اگر شما به عنوان یک پدر و مادر اعتقاد دارید که نظر به مشکلات مختلف نمی توانید از کودکان تان بدرستی مراقبت کنید میتوانید برای دریافت کمک و راهنمای به دفتر رفاه جوانان مراجعه کنید. در بدترین حالت میتوانید از آنها بخواهید طفل شما را به یک خانواده پرستار به فرزندخواندگی بسپارند.

ادارات رفاه جوانان در هر شهر و برای هر بطور خاص در هر منطقه از شهرهای  آلمان وجود دارد. گاها این اداره بنامهای اداره مخصوص خانواده (Fachbereich Familie) و یا اداره مخصوص نوجوانان (Fachbereich Jugend) یاد میشود. اداره رفاه جوانان بر اساس قانون حفاظت از کودکان و نوجوانان (کتاب هفتم قانون اجتماعی) عمل میکند ومسئول تمام کودکان صرف نظر از ملیت یا وضعیت اقامتشان در آلمان است.

وظایف اداره رفاه جوانان

کمک و مراقبت از کودکان

کمک به والدین برای نگهداری از کودکان

کمک به والدین وکودکان در موارد جدایی و یا طلاق

فرزند خوانده‌گی

حفاظت از کودکان

مدرسه اجباری برای کودکان

حفاظت و حمایت های اجتماعی از کودکان و نوجوانان در دادگاه

خدمات اضطراری برای اطفال

سرپرست قانونی برای اطفال بدون والدین تعین

مهم

در شهرهای بزرگ، ادارات رفاه جوانان درخواستی‌های زیادی دریافت میکنند و بدلیل فرآیند بوروکراتیک اغلب نمی توانند سر فرصت به درخواستهای شما رسیدگی کنند. در همچنان مواقع میتوانید به مراکز مشاوره  ( Kinderwohl) ( Kinderland) مراجعه کنید.