اداره رفاه جوانان Jugendamt

وظایف و مسئولیت‌های اداره رفاه جوانان

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان همه کودکان حق دارند در شرایط  کاملا امن و صحی (بهداشتی) رشد و زندگی کنند. اداره رفاه جوانان تضمین کنند این حق است و مسئولیت دارد تا اطمینان دهد که همه کودکان و نوجوانان از این حق بهره‌مند میشوند. اولین گام پس از تولد یک کودک برداشته میشود و اینکه اداره رفاه جوانان والدین را برای ایجاد وضعیت زندگی مناسب و زمینه ‌های کمکی برای مراقبت بهتراز کودکان کمک می کند. این اداره همچنین مسئول ارائه خدمات اجتماعی مانند ایجاد محلات تفریحی ورزشی و مراکز دورهمی برای جوانان در ایالت‌ها و شهرها است. این اداره نوجوانانی را که در سالهای اخیر مدرسه قرار دارند را برای کاریابی بهتر وراحت‌ترکمک و راهنمای میکند. علاوه بر این، دفتر رفاه جوانان به والدین اطفال بعد ازطلاق کمک میکنند تا روند مراقبت و پرداخت مصارف آنها را بدرستی برنامه ریزی کنند.

در شرایطی که والدین در امر مراقبت فرزندان خود سهل انگاری کنند و یا آنها را در معرض خطر قرار دهند، اداره رفاه جوانان برای محافظت از کودک وارد صحنه میشود. ادره رفاه جوانان به عنوان مسئول رفاه و مراقبت ازکودکان در همچنین موارد به دادگاه شکایت میکند و با تائید شدن عدم رسیدگی والدین به کودکان و موجودیت خطر برایشان، میتواند والدین را از سرپرستی و زندگی با کودکان محروم کند. پس از آن کودکان به یک خانواده پرستار یا خانه های مراقبت از همچنین کودکان منتقل می شوند. اگر شما به عنوان یک پدر و مادر اعتقاد دارید که نظر به مشکلات مختلف نمی توانید از کودکان تان بدرستی مراقبت کنید میتوانید برای دریافت کمک و راهنمای به دفتر رفاه جوانان مراجعه کنید. در بدترین حالت میتوانید از آنها بخواهید طفل شما را به یک خانواده پرستار به فرزندخواندگی بسپارند.

ادارات رفاه جوانان در هر شهر و برای هر بطور خاص در هر منطقه از شهرهای  آلمان وجود دارد. گاها این اداره بنامهای اداره مخصوص خانواده (Fachbereich Familie) و یا اداره مخصوص نوجوانان (Fachbereich Jugend) یاد میشود. اداره رفاه جوانان بر اساس قانون حفاظت از کودکان و نوجوانان (کتاب هفتم قانون اجتماعی) عمل میکند ومسئول تمام کودکان صرف نظر از ملیت یا وضعیت اقامت شان در آلمان است.  در وب ‌سایت für Sie zuständige Jugendamt ذیل میتوانید دریابید که کدام دفتر یوگند امت مسئول کودکان شما است.

وظایف اداره رفاه جوانان

کمک و مراقبت از کودکان

کمک به والدین برای نگهداری از کودکان

کمک به والدین وکودکان در موارد جدایی و یا طلاق

فرزند خوانده‌گی

حفاظت از کودکان

مدرسه اجباری برای کودکان

حفاظت و حمایت های اجتماعی از کودکان و نوجوانان در دادگاه

خدمات اضطراری برای اطفال

سرپرست قانونی برای اطفال بدون والدین تعین

مهم

در شهرهای بزرگ، ادارات رفاه جوانان درخواستی‌های زیادی دریافت میکنند و بدلیل فرآیند بوروکراتیک اغلب نمی توانند سر فرصت به درخواستهای شما رسیدگی کنند. در همچنان مواقع میتوانید به مراکز مشاوره  ( Kinderwohl) ( Kinderland) مراجعه کنید.