سفر پناهجویان به خارج از آلمان

به‌روزرسانی 17.05.2023

به عنوان یک پناهنده در آلمان چه وقت اجازه سفر دارم؟

آیا می خواهید چمدان ها را ببندید و برای مدتی  بروید یک جای دور برای مسافرت؟ به عنوان یک پناهنده، فرقی نمیکند که برای کار، دیدن خانواده و گذراندن تعطیلات میخواهید به خارج از آلمان سفر کنید، تا هنگام دریافت ویزا یک کشور، مشخص نیست که به کدام کشور میروید و کدام کشور به شما ویزا صادر خواهد کرد. در صفحه سعی کرده ایم تا اطلاعات عمومی در مورد کشور های که پناهندگان در آلمان نظر به نوعیت اقامت و پاسپورت دست داشته خود، اجازه دارند به آنها سفر کنند را توضیح دهیم.

در اصل، شهروندان خارجی مقیم آلمان باید پاسپورت معتبر و اقامت داشته باشند. صدور و تجدید پاسپورت شهروندان خارجی معمولا از مسئولیت های سفارت خانه ها و یا کنسولگری کشور مبدا خودشان در آلمان است. این قاعده کلی، در مورد افرادی که تحت پروسه پناهندگی هستند و یا به عنوان پناهنده پذیرفته شده اند اجرا نمیشود، بلکه این افراد نظر به کنوانسیون ژنو برای پناهندگان ژنو، مدرک سفر و یا همان پاسپورت مهاجرت دریافت میکنند. فقط پناهجویانی که در آلمان حمایت فرعی (Subsidiärer Schutz) و یا ممنوعیت اخراج (nationals Absschiebungsverbot) دریافت میکنند، باز هم باید از سفارت کشور خود پاسپورت دریافت کنند. پاسپورت های مهاجرتی که آلمان برای پناهندگان صادر میکند، دو نوع هستند:

  • مدرک مسافرتی برای پناهندگان سیاسی و قبول شده پاسپورت آبی  
  • سند مسافرتی برای افراد بدون ملیت و بدون کشور «پاسپورت خاکستری»
  • مدرک مسافرتی برای خارجیان

در اصل، این پاسپورت ها را بعد از پذیرفته شدن درخواست پناهندگی خود همراه با اجازه اقامت از اداره مهاجرت  (آسلندر بیهورده)‌ دریافت میکنید. اطلاعات بیشتر در این مورد را در صفحه پاسپورت آبی آبی بخوانید.

به عنوان یک پناهنده اجازه دارم به خارج از آلمان سفر کنم؟

با داشتن پاسپورت آبی مهاجرت میتوانم به خارج از آلمان سفر کنم؟

همه اطلاعات در مورد پاسپورت آبی مهاجرت آلمان برای پناهجویان و اینکه به کدام کشورها میتوانید سفر کیند را در صفحه مخصوص ما در باره پاسپورت آبی بخوانید.

 

با داشتن پاسپورت خاکستری میتوانم به خارج از آلمان سفر کنم؟

در اصل شما می توانید با داشتن سند مسافرتی برای خارجی ها یا به اصطلاح «پاسپورت خاکستری» به خارج از آلمان سفر کنید. با این حال، برای سفر به اکثر کشورها به ویزا نیاز دارید. قبل از برنامه ریزی برای سفر، باید با سفارت کشوری که میخواهید به آنجا سفر کنید، تماس بگیرید تا مطمئن شوید که آیا پاسپورت خاکستری را بررسمیت میشناسند و ویزا صادر میکنند یا خیر. در صفحه آخر این گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، می توانید لیستی از کشورهایی را مشاهده کنید که  «پاسپورت خاکستری» را به رسمیت می شناسند. این که آیا با داشتن این پاسپورت به شما ویزا صادر می کنند یا خیر بستگی به عوامل مختلفی مانند: کشوری  که میخواهید بروید ، ملیت، وضعیت زندگی شما در آلمان و غیره دارد.

به عنوان کسی که پاسپورت خاکستری دارد، می توانید به تمام کشورهای عضو شنگن از جمله بدون ویزا سفر کنید و تا سه ماه آنجا بمانید. اینکه در حال حاضر چه کشورهای مربوط به شنگن میشود را در وب سایت  auswaertiges-amt.de. وزارت خارجه ببینید.

لطفا توجه داشته باشید: اگر با داشتن پناهندگی و پاسپورت خاکستری به کشور اصلی خود سفر کنید و آسلندر بیهورده و یا بامف از این موضوع خبر دار شوند ممکن است به شما درد سر ایجاد شود و اقامت خود را از دست بدهید اما میتوانید علیه تصمیم این اداره ها اعتراض کنید.

 

با پاسپورت کشور خودم میتوانم به خارج از آلمان سفر کنم؟

اگر به عنوان پناهنده در آلمان اقامت اجتماعی و یا ممنوعیت اخراج دریافت کرده اید اجازه دارید از سفارت کشور خود در آلمان پاسپورت بگیرد و با داشتن اقامت یاد شده و پاسپورت به همه کشورهای که به شما ویزا صادر کنند مسافرت کنید. البته این که کدام کشور ها ویزا میدهند و یا چرا بعضی کشور ها ویزا نمیدهند به قوانین آن کشور ها بستگی دارد.

لطفا توجه داشته باشید: اگر با داشتن پناهندگی و پاسپورت کشور خود هم به کشور اصلی خود سفر کنید و آسلندر بیهورده و یا بامف از این موضوع خبر دار شوند ممکن است به شما دردسر ایجاد شود و اقامت خود را از دست بدهید اما میتوانید علیه تصمیم این اداره ها اعتراض کنید.

با داشتن اقامت موقت و یا دولدونگ میتوانم سفر کنم؟

به عنوان یک پناهجودرآلمان اگر پرونده پناهندگی شما هنوز در جریان است و اقامت (Aufenthaltsgestattung) و یا دولدونگ دارید، نمیتوانید به خارج از آلمان سفر کنید. اگر در این حالات آلمان را ترک کنید، شما اجازه اقامت موقت (Aufenthaltsgestattung)  یا اقامت (Duldung)  خود را از دست میدهید و نمی توانید دوباره به آلمان بازگردید.
با این حال در این قاعده استثنا هم وجود دارد. بطور مثال سفر کودکان مدرسه‌ی که می خواهند با کلاس خود و از طرف مدرسه سفر کنند، استثنا است و والدین میتوانند برای دریافت اجازه سفر به این کودکان با اداره مهاجرت مربوطه تماس بگیرند و درخواست مجوز سفر کنند. همچنین اگر دلایل مهمی مانند عروسی یا فوت در خانواده اتفاق بیافتد میتوانید درخواست اجازه سفر کنید.
لطفا توجه داشته باشید: برای سفر به خارج از آلمان باید از قبل با اداره مهاجرت صحبت کنید. درخواست خود را در اسرع وقت ارسال کنید، زیرا رسیدگی به درخواست شما ممکن است زمان زیادی ببرد. هر درخواست به صورت جداگانه بررسی می شود.

مهم

اگر به عنوان یک پناهجو، پناهنده قبول شده (Asylberechtigter, anerkannter Flüchtling)، دارای حفاظت فرعی (ubsidiär Schutzberechtigter) یا با داشتن اقامت ممنوعیت اخراج  (nationalen Abschiebungsverbot) در آلمان زندگی میکنید و به کشور اصلی خود که از آنجا به آلمان پناه آورده اید، سفر کنید و اداره بامف (BAMF) یا اداره أمور حارجیان (Ausländerbehörde) از این موضوع خبردار شوند، ممکن است منجر به باطل شدن پناهندگی و اقامت شما در آلمان شود.

Ein Projekt von:
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) kofinanziert.

Gefördert durch: