د قضايي پروسې د لګښتونو مرسته

دولت د محکمې پر مهال له ما سره مرسته کوي؟

ځينې وخت اړتيا پېښيږي چې د خپل حق غوښتلو لپاره محکمې ته ولاړ شئ او يا له ځان څخه د دفاع لپاره هلته وغوښتل شئ. البته د محکمې پروسيجر ډېر لګښت لري او پیسې غواړي. که څوک محکمه بایلوي، بايد وکيل او محکمې ته د اړونده لګښتونو پیسې ورکړي. د دې لپاره چې بېوزله او د لږ عايد لرونکي کسان هم محکمې ته د تګ توان ولري، دولت د قضايي پروسيجر د لګښتونو مرستې (Prozesskostenhilfe) په نوم کومک کوي.

په څه بايد وپوهېږم؟

ما ته هم د قضايي پروسې د لګښتونو مرسته راکول کيږي؟

د کومې قضايي پروسې لپاره ما ته د لګښتونو مرسته راکول کيږي؟

د قضايي لګښتونو په مرسته کې کوم پیسې شاملې دي؟

څه ډول کولای شم د قضايي لګښتونو مرسته ترلاسه کړم؟

د قضايي پروسې د لګښتونو مرستې لپاره زما غوښتنه رد شوه، څه وکړم؟

د قضايي پروسې د لګښتونو مرسته شوې پیسې بېرته غوښتل کيږي؟

کولای شم حقوقي مشوره ترلاسه کړم؟

مهم

د وړ وکيل موندل اسان کار نه دی. کولای شئ په دې اړه له خپلو ملګرو او دوستانو هم مرسته وغواړئ. پر (anwaltauskunft.de) وېبسایټ په خپل شاوخوا کې يو وکيل موندلای شئ. د پناغوښتنې او استوګنې اجازې لپاره ځانګړي وکيلان پر (rechtsberaterkonferenz.de) وېبسیاټ موندلای شئ.