Çocuk Nafakası

Güncelle 25.09.2023

Çocuğumun sahip olduğu haklar nelerdir?

Çocuk yetiştirmek harika olsa da maliyetlidir. Bu, özellikle ebeveynler ayrıldığında ve/veya birlikte yaşamadıkları zaman bir sorun haline gelebilir. Bu gibi durumlarda, çocukların masrafları için bir ebeveynin diğerine vermesi gereken para miktarına ilişkin tartışmalar çıkar. Almanya'da bu tür bir ödeme (yani çocuk nafakası) nafaka kanununda (Unterhaltsrecht ) düzenlenmiştir. Nafaka kanunu, hangi ebeveynin diğerini mali olarak desteklemesi gerektiğini ve ödeyeceği asgari parayı belirler.

Bu bölümde, Almanya'da çocuklar için verilen nafakaya ilişkin temel bilgileri bulabilirsiniz.

Bilmem Gerekenler

Nafaka kanunu ("Unterhaltsrecht") nedir?

Nafaka kanunu, aile üyelerinden birinin desteğe ihtiyacı olduğunda birbirlerinin geçimini sağlamasını şart koşar. Bu tür bir desteğe "nafaka" yani "Unterhalt" denir ve çocuklar için ödendiğinde, çocuklar için nafaka yani "Kindesunterhalt" olaak bilinir.

Çocuk nafakası birkaç şekilde ödenebilir:

 • Nakit olarak: Bir aile bireyinin başka bir aile üyesine kendilerine yiyecek veya giyecek alması için para vermesine "Barunterhalt" denir.
 • Materyal olarak: Ebeveynler çocuklarına doğrudan, örneğin yiyecek veya giyecek doğrudan verdiğinde, buna "Naturunterhalt" denir.
 • Bakım sağlamak için destek olarak: Bir bebek (veya bakıma muhtaç bir aile üyesi) için yiyecek ve giyecek sağlanması, aynı zamanda çok fazla ilgi ve alaka gösterilmesi gerekir. Başka bir aile üyesi bu ihtiyaçları karşıladığında ve bakım desteği sunduğunda buna “Betreuungsunterhalt" denir. Elbette bu durumda söz konusu aile üyesinin de geçimini sağlamak için paraya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla çocuğa bakarken kendi geçimlerini sağlamak için ihtiyaç duydukları para da "Betreuungsunterhalt"ın bir parçasıdır.

Çoğu durumda, nafaka hakları ebeveynleri ve çocuklarını ilgilendirse de, evli çiftler, partnerler, ebeveynler ve büyükanne ve büyükbabalar da nafaka hakkına sahip olabilirler.

Kimler çocuk nafakası hakkına sahiptir?

Nafaka hakkı ebeveynin değil, çocuğundur. Belirlenen ebeveyn, çocuğun maddi ihtiyaçlarını karşılamak için çocuk nafakası alır. Genel kural olarak, çocuğun nafaka hakkına sahip olması için reşit olmaması gerekir. Ancak 18 yaşını doldurmuş ve henüz ilk mesleki eğitimlerinde veya üniversitede olan çocuklar da çocuk nafakası alırlar. Nafaka ödemeniz gerekip gerekmediğini "Çocuğum için nafaka ödemeli miyim?" başlığı altından öğrenebilirsiniz.

Çocuğum için nafaka ödemeli miyim?

Çocuğunuz için nafaka ödemeniz gerekip gerekmediği çeşitli faktörlere bağlıdır:

 • Çocuğunuzun yaşadığı yer: Çocuk sizinle birlikte yaşamıyorsa, çocuğunuz için nafaka ödemeniz gerekir. Çocuğunuz kısmen sizinle birlikte yaşıyorsa, farklı kurallar geçerlidir. Şu anda (2022 itibariyle) bu konuda net bir yasal hüküm bulunmadığından, bu konuda doğrudan diğer ebeveynle anlaşmaya çalışmanız doğru olur. Bunu yapamıyorsanız, Gençlik Dairesinden veya bir hukuk firmasından yardım isteyebilirsiniz. "Nereden danışmanlık ve destek alabilirim?" başlığı altında bu konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
 • Geliriniz: Yalnızca bunu karşılayacak yeterli paranız olduğu takdirde nafaka ödemeniz gerekir. Kesin miktar, "Selbstbehalt" tarafından düzenlenir. “Selbstbehalt (katılma payı) nedir?” başlığı altında bu konuda hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Çocuğunuz için ne kadar süreyle nafaka ödemeniz gerektiğine dair sabit kurallar yoktur. Prensip olarak, çocuğunuzu ilk mesleki eğitimini tamamlayana kadar desteklemek zorundasınızdır çünkü o zamana kadar, çocuğunuz finansal olarak kendine bakamayacaktır. Bu tür bir eğitim, ikili veya okulda mesleki eğitim veya bir üniversite olabilir. Çocuğunuz mesleki eğitimden sonra üniversiteye başlarsa, üniversite eğitimi ilk profesyonel eğitimi olarak sayılır. Bunun yanı sıra bu durum, ancak alınan eğitimin benzer bir konu üzerine olduğu takdirde geçerlidir. Örneğin, çocuğunuz bir banka memuru olmak için eğitim aldıktan sonra üniversitede ekonomi okumaya başlayabilir.

Çocuğunuz mesleki eğitimi bırakırsa, ancak size bilgi verilmezse veya eğitimini bırakmasını desteklemiyorsanız, artık çocuk nafakası ödemeniz gerekmez. Bu durumda çocuğunuz, eğer 18 yaşından büyükse, kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacaktır. Ebeveynler her koşulda 18 yaşının altındaki çocukları için nafaka ödemek zorundadır.

Önemli: Çocuğunuz mesleki eğiti alırken evden taşınırsa, ebeveynlerin birlikte yaşamasına veya ayrı yaşamasına bakılmaksızın, her iki ebeveynin de çocuk nafakası ödemesi gerekir.

Selbstbehalt (katılma payı) nedir?

Çocuğunuz için nafaka ödemek zorunda olsanız da yine de kendinize bakmak için yeterli paranız olmalıdır. Bunun anlamı, çocuk nafakasını ödedikten sonra, devlet yardımına ihtiyacınız olmaması ve kendinize yetecek kadar paranızın olması gerektiğidir. Bu nedenle belirli bir "Selbstbehalt" yani katılma payı belirlenmiştir. "Selbsterhalt", kendinize bakmak için her ay ihtiyacınız olan para miktarıdır. "Selbstbehalt"ın tam miktarı kanunla belirtilmemiştir. Genellikle "Düsseldorf tablosundaki" miktar bir kılavuz olarak kullanırlar. Tablodaki "Selbstbehalt" miktarı duruma göre değişir. Sizin iş durumunuz ve çocuğunuzun yaşı gibi faktörler bu miktarın belirlenmesinde önemli rol oynar.

Güncel olarak (2023 itibariyle) geçerli olan durum aşağıdaki gibidir:

 • Eğer çalışıyorsanız ve reşit olmayan çocuğunuz için nafaka ödüyorsanız, güncel olarak aylık kendinize ait en az 1370 €'ya sahip olmanız gerekir. Aynı şey, 21 yaşından küçük, 1) evli olmayan, 2) okula veya üniversiteye giden veya mesleki eğitim alan ve 3) ebeveynlerinden biriyle yaşayan bir çocuk için nafaka ödemeniz durumunda da geçerlidir.
 • İşsizseniz ve reşit olmayan çocuğunuz için nafaka ödüyorsanız, güncel olarak aylık en az 1120 €’ya sahip olmanız gerekir. Aynı şey, 21 yaşından küçük, 1) evli olmayan, 2) okula veya üniversiteye giden veya mesleki eğitim alan ve 3) ebeveynlerinden biriyle yaşayan bir çocuk için nafaka ödüyorsanız da geçerlidir.
 • Çocuğunuz 1) reşitse ve 2) mesleki eğitim alıyor veya üniversiteye gidiyorsa ve 3) artık evde bir ebeveyni ile yaşamıyorsa, ne olursa olsun, çalışsanız da işsiz olsanız da "Selbstbehalt" olarak kendi geçiminizi sağlamak için ayda 1650 ’ya sahip olmanız gerekir.

"Selbstbehalt" yani katılma payının çocuk nafaka miktarı üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi için "Nafaka ödemelerimin yaklaşık tutarını nasıl hesaplarım?" başlığı altına bakabilirsiniz.

Çocuk için ödenecek asgari nafaka miktarı nedir?

Çocuk Nafakası Yasası’nda, nafaka için ödemeniz gereken tam tutar belirtilmemiştir. Yasada yalnızca asgari nafaka miktarı belirtilmiştir. Asgari miktarı, her yıl güncellenen Asgari Nafaka Yönetmeliğinde ("Mindestunterhaltsverordnung") bulabilirsiniz. Yönetmeliğin Aralık 2021 versiyonunu Federal Kanun Gazetesi'nin internet sitesinde (Almanca olarak) bulabilirsiniz. Nafaka miktarı çocuğun yaşına bağlıdır.

Mevcut Asgari Nafaka Yönetmeliğine göre, 2023'te çocuk başına aşağıdaki tutarları ödemeniz gerekir:

0 ila 5 yaş arası çocuklar için: Güncel olarak ayda 437 € ödemeniz gerekir.

6-11 yaş arası çocuklar için: Güncel olarak ayda 502 € ödemeniz gerekir.

12-17 yaş arası çocuklar için: Güncel olarak ayda 588 € ödemeniz gerekir.

Lütfen unutmayın: Çocuğunuz, çocuk parası ("Kindergeld") alıyorsa, çocuk parasının yarısını yukarıdaki tutarlardan düşebilirsiniz. Ancak bu sadece reşit olmayan çocuklar için geçerlidir. Çocuğunuz 18 yaşından büyükse ve halen çocuk parası alıyorsa, toplam çocuk parası tutarını çocuk nafakası tutarından düşebilirsiniz. "Çocuk Parası (Kindergeld)" bölümümüzde Almanya'da verilen çocuk parası hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Çocuk nafakasının tam miktarını siz ve diğer ebeveyn birlikte belirlersiniz. Bu miktarı belirlerken "Düsseldorf tablosunu" kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Hakimler de çocuk nafakasının miktarına karar verirken bu tabloyu kullanır. Ancak, tablo yasal olarak bağlayıcı değildir ve yalnızca bir kılavuz işlevi görür. Tablo hakkında daha fazla bilgi almak ve yaklaşık çocuk nafakasını hesaplamak için tabloyu nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için "Nafaka ödemelerimin yaklaşık tutarını nasıl hesaplarım?" başlığı altına bakabilirsiniz.

Nafaka ödemelerimin yaklaşık tutarını nasıl hesaplarım?

Yaklaşık olarak ne kadar çocuk nafakası ödemeniz gerektiğini hesaplamak için "Düsseldorf tablosunu" kullanabilirsiniz. Yaklaşık tutarı hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. "Ayarlanmış net geliri" ("bereinigtes Netto-Einkommen") belirleyin: Net gelirinizi, aşağıdakileri aylık brüt maaşınızdan düşerek hesaplayabilirsiniz: vergiler, sosyal güvenlik katkı payları ve diğer giderler, örneğin, hemşirelik bakım sigortası ücretleri. Ayrıca, varsa, işe gidip gelme masraflarınız gibi işle ilgili masrafları da düşebilirsiniz. Düsseldorf tablosunda (2023 itibariyle), iş giderleri için net gelirin yüzde 5'i oranında sabit bir oran dahil edilmiştir. Böylece net gelirinizin yüzde 5'ini net gelirinizden düşebilirsiniz. Kesin bir hesaplama için bir avukattan yardım alabilirsiniz. Bölgenizdeki avukatların iletişim bilgilerini "Nereden danışmanlık ve destek alabilirim?" başlığı altında bulabilirsiniz. Önemli: Gelirinizi hesaplamak için son 12 aydaki net maaşınız kullanılır. Bir Noel veya tatil ikramiyesi alırsanız, bunu da hesaplamaya eklemeniz gerekir. Sahip olabileceğiniz diğer gelirleri, örneğin kira gelirlerini veya hisse kârlarını belirtmelisiniz. Serbest meslek sahibi iseniz, nafaka miktarını hesaplamak için son üç mali yıla ait bilançolarınız ve kâr ve zarar hesaplarınız kullanılır.

Lütfen unutmayın: Varlıklarınızı diğer ebeveyne doğru bir şekilde ifşa etmekle yasal olarak yükümlüsünüzdür. Bunu yapmazsanız, mahkeme yine de sizden bunu kesinlikle talep edecektir.

2. Nafaka ön tutarını belirleyin: Nafaka ön tutarını hesaplamak için Düsseldorf tablosunu kullanabilirsiniz.  kullanabilirsiniz. Tablo, çocuğun birlikte yaşadığı ebeveynin çocuğa bakmak için ayda ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu gösterir. Tutar, çocuğun bakımını ve sözde "Betreuungsleistung" veya diğer ebeveynlerin çocuğa bakmak için almaları gereken desteği, yani temizlik, alışveriş yapma ve çocuğa ev ödevlerinde yardım etme gibi çocuk bakım işlerini içerir. Nafaka miktarını Düsseldorf tablosuna bakarak belirleyebilirsiniz: Önce soldan ilk sütunu ("Nettoeinkommen des/der Barunterhaltspflichtigen" veya nafaka ödemekle yükümlü kişinin net geliri) kontrol edin ve düzeltilmiş net gelirinizin olduğu satıra bakın. Ardından ortadaki "Altersstufen in Jahren" sütununa bakın ve çocuğunuzun yaş grubunu bulun; orada çocuk bakımı için ödemeniz gereken tutarı görebilirsiniz. Birkaç çocuğunuz varsa, her çocuk için ayrı ayrı nafaka miktarını belirleyin. Ardından, çocuklarınız için ne kadar nafaka ödemeniz gerektiğini görmek için miktarları toplayın. Ancak, bu tutarı yalnızca ödeme yapıldıktan sonra ayın sonunda yeterli paranız kalırsa ödemelisiniz. Hesaplama zor olabilir. Hesaplamayı daha kolay anlamak için aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz.

Örnek: 2.400 € tutarında düzeltilmiş net geliriniz ve 5 ve 8 yaşlarında iki çocuğunuz var. Düzeltilmiş net geliriniz için hangi satırın geçerli olduğunu görmek için Düsseldorf tablosuna bakın. Düzeltilmiş net geliriniz 2.400 €, bu nedenle durumunuz için "2,301 - 2,700" satırı geçerli. İki çocuğunuz için ne kadar nafaka ödemeniz gerektiğini öğrenmek için "Altersstufen in Jahren" sütununa bakmanız gerekir (çünkü nafaka miktarı çocuğunuzun yaşına da bağlıdır). Burada dört yaş grubu için ayrı sütunlar görüyorsunuz. Bakalım çocuklarınız için hangi yaş grubu geçerli: 0-5 yaş grubu beş yaşındaki çocuğunuz için, 6-11 yaş grubu ise sekiz yaşındaki çocuğunuz için geçerlidir. Tabloda gördüğünüz gibi beş yaşındaki çocuğunuz için 436€, sekiz yaşındaki çocuğunuz için ise 501€ ödemeniz gerekiyor. Bu nedenle, ön bakım ödemesi tutarınız şu şekildedir: 436 € + 501 € = 937 €. Bu iki çocuğunuz için 937 € ödemeniz gerektiği anlamına gelir. Ancak, yalnızca ayın sonunda yeterli paranız varsa bunu ödemeniz gerekir. Bu katılma payına Selbstbehalt denir.

3Gelirinizin mevcut "Selbstbehalt" yani katılma payının üzerinde olup olmadığını hesaplayın: Bu adım, nafaka ödemek için yeterli para kazanıp kazanmadığınızı belirler. Mevcut "Selbstbehalt" miktarını "'Selbstbehalt (katılma payı) nedir?" başlığı altından öğrenebilirsiniz. Aylık çocuk nafakasını (bir önceki adımda Düsseldorf Tablosu kullanılarak hesaplanmıştır) düzeltilmiş net gelirinizden düşerek, gelirinizin mevcut kendi geçim seviyenizin üzerinde olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Geriye kalan, Selbstbehalt’tan daha yüksekse, çocuk nafakası ödemeniz gerekir. Ancak daha düşükse, daha az çocuk nafakası ödeyip ödeyemeyeceğinizi diğer ebeveynle görüşebilirsiniz. Bu mümkün değilse, örneğin ek bir iş bularak veya daha ucuz bir daireye taşınarak daha fazla para kazanmaya çalışmalısınız. Bu işe yaramazsa veya yeterli değilse, buna "Mangelfall" "eksikliği" denir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Çocuk nafakasını ödeyemezsem ne yapmalıyım?" ve "Birkaç çocuk için nafaka ödemem gerekiyor. Her biri için daha düşük bir miktar ödeyebilir miyim?" başlıkları altında bulabilirsiniz. Karmaşık görünen bu hesaplamayı daha kolay anlamak için yukarıda verdiğimiz örnek üzerinden devam edelim:

Örnek: Ayarlanmış net geliriniz 2.400 €. Önceki adımda iki çocuğunuz için 937€ ödemeniz gerektiğini hesaplamıştık. Nafaka ödemek için yeterli geliriniz olup olmadığını hesaplamak için, nafaka miktarını ayarlanmış net gelirinizden düşmeniz gerekir: 2.400 € - 937 € = 1.436 €. Yani, eğer çocuklarınız için 937€ ödüyorsanız, ay sonunda 1.436€'nuz kalıyor. Reşit olmayan çocuklar için nafaka ödeyen çalışan kişiler için mevcut Selbstbehalt miktarı güncel olarak 1.160€. Aynısı sizin için de geçerli; çalışıyorsunuz ve iki küçük çocuk için nafaka ödüyorsunuz. Bu nedenle, "Selbstbehalt" miktarınız 1,160 €. Bu, çocuk nafakası için 937 € ödedikten sonra ayın sonunda yeterli paranız olacağı anlamına gelir. Bu nedenle her iki çocuk için de nafaka ödeyebilirsiniz. Ancak, tam tutarı ödemeniz gerekip gerekmediği "Bedarfskontrollbetrag" yani kişisel ihtiyaçlar için standart miktar olarak düzenlenmiştir.

4. Kişisel ihtiyaçlar için standart miktarı belirleyin ("Bedarfskontrollbetrag" olarak bilinir): "Bedarfskontrollbetrag", nafaka ödedikten sonra gelirinizden kendiniz için ayırmanıza izin verilen miktardır. "Bedarfskontrollbetrag"olarak belirlenen miktardan daha az paranız kalırsa, daha az çocuk nafakası ödeyebilirsiniz. Bunun ne kadar olduğunu hesaplamak için Düsseldorf tablosunda düzeltilmiş net gelirinizin bir satır altında belirtilen tutarı kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Hesaplama işlemini yine yukarıdaki örneği kullanarak netleştirelim:

Örnek: Kişisel ihtiyaçlarınız için standart miktarı, yani "Bedarfskontrollbetrag" tutarını Düsseldorf tablosunda "Bedarfskontrollbetrag" sütununda bulabilirsiniz. Gelir seviyenize uygun olan satıra bakın. Ayarlanmış net geliriniz 2.400 € olduğu için 3. sıra "2,301 - 2,700" sizin için geçerli. Bu nedenle, "Bedarfskontrollbetrag"ınız, tabloda da görebileceğiniz gibi 1.500 €'dur. Ancak nafaka ücretini ödedikten sonra geriye yalnızca 1.436 € kalır. Bu 1.500 € 'dan az. Bu, çocuk nafakası için belirtilen tutarı ödediyseniz, gelirinizden yeterli para kalmayacağı anlamına gelir. Bu nedenle, tabloda belirtilen bir sonraki düşük çocuk nafakasını ödeyebilirsiniz: net gelirinizin bir satır altına bakın; bu, beş yaşındaki çocuğunuz için 416 € ve sekiz yaşındaki çocuğunuz için 478 € olacaktır: € 416 + 478 € = 894 €. Yani 894 €, iki çocuğunuz için ödemeniz gereken toplam çocuk nafakası tutarıdır. Bu tutarı net gelirinizden düşelim: 2.400 € – 894 € = 1.506 €. Bu, kalan gelirinizi, ayarlanmış net geliriniz için "Bedarfskontrollbetrag" seviyesinin üzerine yerleştirir. Böylece iki çocuğunuz için 416€ ve 478€ olmak üzere toplamda 894€ nafaka ödeyebilirsiniz.

Önemli: Her aile farklı olduğu ve farklı ihtiyaçları ve kazançları olduğu için kesin bir hesaplama yapmak oldukça zordur. Yasal olarak doğru bir hesaplama için bir aile hukuku avukatına danışmanız gerekir. anwaltsauskunft.de adresinde alanında uzman avukatlar bulabilirsiniz. Gençlik Dairesinden de yardım isteyebilirsiniz. Sizden sorumlu Gençlik Dairesini unterstuetzung-die-ankomm.de adresinde bulabilirsiniz.

Birkaç çocuk için nafaka ödemem gerekiyor. Her biri için daha düşük bir miktar ödeyebilir miyim?

Eğer bunun için yeterli parayı kazanıyorsanız, tüm çocuklarınız için tam nafaka ödemek zorundasınızdır. Tüm çocuklarınızı ve kendinizi desteklemek için yeterli paranız olmadığında, buna "Mangelfall" yani “Gelir Eksikliği Olayı” denir. Bu durumda, çocuklarınız sizden belirli bir sırayla nafaka alacaklardır, yani her çocuk için ödemeniz gereken miktar bir formülle hesaplanır. Kesin hesaplamayı yapmak oldukça karmaşık olabileceğinden bu işten anlayan bir yerden yardım istemek en iyisidir. Örneğin Gençlik Dairesinden bu konuda yardım alabilirsiniz. Burada hizmet veren personel hesaplama konusunda size (genellikle Almanca dilinde)yardımcı olabilir. Sizden sorumlu Gençlik Dairesini unterstuetzung-die-ankomm.de adresinde bulabilirsiniz. Gençlik Dairesinin görevleri hakkında daha fazla bilgi için "Gençlik Dairesi" bölümümüze bakabilirsiniz. Kendi dilinizde destek seçeneklerini "Nereden danışmanlık ve destek alabilirim?" başlığı altında bulabilirsiniz.

Nafaka miktarı konusunda anlaşamazsak ne yapabilirim?

Siz ve diğer ebeveyn, çocuğunuzun aylık nafaka miktarı konusunda anlaşamazsanız, Gençlik Dairesi ile iletişime geçebilirsiniz. Burada hizmet veren personel sizin için aylık nafaka ödemelerini hesaplayacaktır. Ancak Gençlik Dairesi çalışanlarının avukat olarak eğitilmediğini unutmayın. Sizden sorumlu Gençlik Dairesini unterstuetzung-die-ankomm.de adresinde bulabilirsiniz. Burada çalışanlar genellikle sadece Almanca dilinde hizmet verirler. Gençlik Dairesinin görevleri hakkında daha fazla bilgi için "Gençlik Dairesi" bölümümüze bakabilirsiniz. Aile hukuku avukatları da hesaplama konusunda size yardımcı olabilir. Ancak böyle bir hizmet için ödeme yapmanız gerekecektir. Bu konuda uzman avukatları nerede bulabileceğinizi "Nereden danışmanlık ve destek alabilirim?" başlığı altında görebilirsiniz.

Siz ve diğer ebeveyn bir miktar üzerinde anlaşırsanız, bu sözleşmeyi resmi olarak bir "Unterhaltsurkunde" yani nafaka sözleşmesiyle netleştirebilirsiniz. Nafaka işlemleri hakkında daha fazla bilgiyi "Nafaka sözleşmesi (Unterhaltsurkunde) neden ve neden buna ihtiyacım var?" başlığı altında bulabilirsiniz.

Siz ve diğer ebeveyn bir anlaşmaya varamazsanız, çocuğunuz için nafaka almanın başka yolları da vardır. Bu seçenekleri "Diğer ebeveyn nafaka ödemek istemiyorsa ne yapabilirim?" başlığı altında okuyabilirsiniz.

Nafaka sözleşmesi (Unterhaltsurkunde) nedir ve neden buna ihtiyacım var?

Siz ve diğer ebeveyn, aylık nafaka tutarı üzerinde anlaştıktan sonra bir sözleşme hazırlayarak bunu notere tasdik ettirebilirsiniz. Resmi bir sözleşme sayesinde konu hakkında tartışma çıkmasını da engellemiş olursunuz. Bu tür bir sözleşme, diğer ebeveynle mahkemede nafaka ödemesi konusunda bir anlaşmazlığınız olduğu takdirde faydalı olacaktır çünkü nafaka senedi "uygulanabilir yasal belge" ("vollstreckbarer Titel") olarak adlandırılır. Uygulanabilir bir yasal belge, herkese açık bir belgedir ve sahip olduğunuz hakların yasal bir kanıtıdır. Böyle bir belgeye sahip olmak, ödemediği takdirde diğer ebeveynden nafaka talep etmenizi kolaylaştırır.

Sözleşmenizi Gençlik Dairesinde veya noterde yasal bir hale getirebilirsiniz. Harçları noterde ödemeniz gerekir, ancak Gençlik Dairesi sözleşmenizi ücretsiz olarak hazırlayacaktır. Böylece elinizde resmi bir belge olmuş olur. Gençlik Dairesinde bu resmî belgeye "Jugendamtsurkunde" denir. Noter tarafından düzenlenmiş sözleşmeye de "Unterhaltsurkunde" denir. Yetkililer her iki adı da kullanır.

Bu belgeyi almak için Gençlik Dairesinden veya noterden randevu almanız gerekir. Bu randevuya sadece nafaka ödeyen ebeveyn gelmelidir. Randevu için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız vardır:

 • Kimliğiniz
 • Çocuğunuzun doğum belgesi veya “Mutterpass"
 • Nafakanın tam miktarını gösteren bir mektup veya yazı. Bu mektupta ayrıca nafakanın her ay ödenip ödenmediğini ve tam olarak ne zaman ödendiğini de belirtmelidir. Mektup, çocuğun birlikte yaşadığı ebeveyn, Gençlik Dairesi veya bir hukuk firması tarafından yazılabilir.
 • Varsa, nafaka ödenmesine ilişkin mahkeme kararı

Sizden sorumlu Gençlik Dairesini unterstuetzung-die-ankomm.de adresinde bulabilirsiniz. Yakınlarınızda bir noter bulmak için notar.de'ye bakın. Bu adreste ana dilinizi konuşan noterleri de arayabilirsinizGençlik Dairesi çalışanları genellikle sadece Almanca olarak hizmet verirler.

Diğer ebeveyn nafaka ödemek istemiyorsa ne yapabilirim?

Diğer ebeveyn çocuk nafakasını ödemiyorsa, parayı tahsil etmenin farklı yolları vardır. Seçenekleriniz, bir nafaka sözleşmenizin ("Unterhaltsurkunde") olup olmamasına bağlıdır.

Nafaka sözleşmem var:

Nafaka sözleşmeniz ("Unterhaltsurkunde") varsa ancak diğer ebeveyn nafaka ödemiyorsa, onlara karşı zorunlu icra ("Zwangsvollstreckung") koydurabilirsiniz. Bu durumda, diğer ebeveynin maaşına mahkeme tarafından el konulur, yani maaşın bir kısmı doğrudan mahkemeye ve sonra size aktarılır. Zorunlu icra için yerel bölge mahkemenize başvurabilirsiniz. "Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses wegen Unterhaltsforderungen" (nafaka talepleri nedeniyle haciz ve devir emri verilmesi başvurusu) formunu doldurmanız gerekir. Ayrıca, çocuk nafaka sözleşmesinin bir nüshasını ve diğer ebeveynin de bu sözleşmeyi aldığına dair kanıt gönderin. Başvuruyla ilgili yardıma ihtiyacınız olması durumunda, bölgenizdeki Gençlik Göç Servisi'nden yardım isteyebilirsiniz.

Zorunlu icra yerine, doğrudan diğer ebeveyne dava da açabilirsiniz. "Nafaka için diğer ebeveyne dava açabilir miyim?" başlığı altında bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Nafaka sözleşmem yok:

Nafaka sözleşmeniz yoksa ve mahkeme işlemlerinden kaçınmak istiyorsanız, bir avukata veya Gençlik Dairesine giderek "Beistandschaft" yani vesayet başvurusunda bulunabilirsiniz. Gençlik Dairesi bu tür bir desteği ücretsiz olarak sağlar, ancak avukat için genellikle ücret ödemeniz gerekir. Bir vasi, çocuk nafakasının miktarı konusunda size tavsiyede bulunacak ve diğer ebeveynden nasıl nafaka talep edeceğinizi söyleyecektir. Gençlik Dairesi veya avukat, diğer ebeveynden doğrudan nafaka ödemesini talep eder. Diğer ebeveyn bu talebe uymazsa, vasi davayı mahkemeye götürebilir. Sizden sorumlu Gençlik Dairesini unterstuetzung-die-ankomm.de adresinde bulabilirsiniz. Burada çalışanlar genellikle sadece Almanca olarak hizmet verirler. Bu konuda uzman avukatları bulmak için anwaltsauskunft.de adresine bakabilirsiniz. Bu sitede ana dilinizde hizmet veren avukatları bulmanız da mümkündür. Bunu yapmak için "Erweiterte Suche" (gelişmiş arama) seçeneğine tıklayın.

Önemli: Vasi yalnızca çocuğunuzun haklarını temsil eder, sizin yasal temsilciniz değildir. Gençlik Dairesi, çocuğunuza 18. doğum gününden sonra ücretsiz bakım konularında da destek olacaktır.

Alternatif olarak, mahkemeye giderek diğer ebeveyne doğrudan dava açabilirsiniz. “Nafaka için diğer ebeveyne dava açabilir miyim?" başlığı altında bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Mahkeme işlemleri uzun sürebilir, bu sebeple eğer hızlı bir çözüme ihtiyacınız varsa, basitleştirilmiş prosedür ("vereinfachte Verfahren") bir seçenek olabilir. Bununla ilgili daha fazla bilgi almak için "Basitleştirilmiş prosedür (vereinfachte Verfahren) nedir?" başlığı altına bakabilirsiniz.

Basitleştirilmiş prosedür (vereinfachte Verfahren) nedir?

Basitleştirilmiş prosedür, hızlı ve ucuz bir mahkeme prosedürü şeklidir. Diğer ebeveyne dava açmanızı ve çocuk nafakasını daha hızlı almanızı sağlar. Basitleştirilmiş prosedürün uygulanabilmesi için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:

 • Çocuk, nafaka ödemediği için ebeveyn aleyhine henüz dava açmamışsa.
 • Resmi olarak kaydedilmiş bir sözleşmeniz yoksa, örneğin bir nafaka sözleşmesi. Nafaka sözleşmesi hakkında daha fazla bilgi için “Nafaka sözleşmesi (Unterhaltsurkunde) nedir ve neden buna ihtiyacım var?” başlığı altına bakabilirsiniz.

Diğer ebeveyne yazıp nafaka ödemesini resmi olarak notere tasdik etmesini isteyerek basitleştirilmiş prosedürü başlatabilirsiniz. “Nafaka sözleşmesi (Unterhaltsurkunde) nedir ve neden buna ihtiyacım var?”  başlığı altına bakarak bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu çok önemlidir, çünkü böyle bir yazılı talep olmadan prosedür için ödeme yapmanız gerekebilir. Diğer ebeveyn talebinize uymazsa, "basitleştirilmiş prosedür" olarak adlandırılan işlem için aile mahkemesine başvuruda bulunabilirsiniz. Formdan doğrudan sorumlu bölge mahkemesine, yani çocuğunuzun ikamet ettiği yerdeki bölge mahkemesine başvurabilirsiniz. Sorumlu bölge mahkemesinin iletişim bilgilerini Federal Adalet Portalında bulabilirsiniz. Bunun için menüden "Familienrechtssachen" (aile hakları sorunları) öğesini seçin ve çocuğunuzun ikamet ettiği yeri veya posta kodunu girin. Başvurunuzu yaptıktan sonra mahkeme, başvurunuzu inceleyecektir. Mahkeme başvurunuzu kabul ederse, nafaka miktarını hesaplayacaktır. Daha sonra mahkemeden bir karar alırsınız. Bu kararla, zorunlu icra ("Zwangsvollstreckung") yoluyla diğer ebeveynden çocuk nafakası alma hakkına sahip olursunuz, yani mahkeme diğer ebeveynin maaşının bir kısmını keser ve size verir. Zorunlu icra ("Zwangsvollstreckung") için Yerel bölge mahkemenize başvurabilirsiniz. Bunun için "Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses wegen Unterhaltsforderungen" (bakım talepleri nedeniyle haciz ve devir emri verilmesi başvurusu) formunu doldurun. Formu nasıl dolduracağınızdan emin değilseniz yardım isteyebilirsiniz. Gençlik Göç Servisi personeli bu konuda size yardımcı olabilir. jugendmigrationsdienste.de adresine girerek yakınınızda bulunan bir ofisine ulaşabilirsiniz. Burada çalışanlar çeşitli dillerde hizmet verirler.

Diğer ebeveyn mahkeme kararına itiraz edebilir. Ancak böyle bir başvuru için bazı şartların sağlanması gerekir. Örneğin, diğer ebeveynin nafaka ödemesi durumunda kendilerine yetecek kadar parası kalmadığında bu gerçekleşebilir.

Nafaka için diğer ebeveyne dava açabilir miyim?

Evet. Aile mahkemesine giderek dava açabilirsiniz. Davayı açmadan önce diğer ebeveyne yazıp gelir ve mal varlığının miktarını açıklamasını ve belirli bir tarihe kadar çocuk nafakasını ödemesini istemeniz tavsiye edilir. Böyle bir mektubu nasıl yazacağınızdan emin değilseniz, danışma merkezlerinden, bir avukattan veya Gençlik Dairesinden yardım isteyebilirsiniz. Bu yazılı talep, geriye dönük olarak nafaka talebinde bulunmanıza olanak sağladığı için çok önemlidir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Diğer ebeveynden geriye dönük olarak nafaka talep edebilir miyim?" başlığı altında okuyabilirsiniz. Ayrıca avukat masrafları için hukuki yardıma da başvurabilirsiniz. Mahkeme daha sonra avukat masraflarının çoğunu karşılayacaktır. Böyle bir durumda danışma için sadece 15 avro ödemeniz gerekir. Danışmanlık yardımı için bölge mahkemesinin hukuk departmanına başvurabilirsiniz.

Dava açmak için bir avukata ihtiyacınız vardır. Uzman avukatların iletişim bilgilerini "Nereden danışmanlık ve destek alabilirim?" başlığı altında bulabilirsiniz. Yasal ücretler için yeterli paranız yoksa, hukuki yardım ("Prozesskostenhilfe") için başvuruda bulunabilirsiniz. Böylece devlet dava masraflarını üstlenir. Bu tür devlet yardımları hakkında daha fazla bilgiyi "Hukuki Yardımı" bölümünde bulabilirsiniz.

Şikayetinizi ilettiğinizde, mahkeme diğer ebeveynden şikayetinize belirli bir süre içinde yazılı olarak yanıt vermesini isteyecektir. Bundan sonra mahkeme ikinizi de duruşmaya davet eder. Mahkeme, duruşmada ne kadar çocuk nafakası ödenmesi gerektiğini bulmaya çalışır.

Lütfen unutmayın: Nafaka davası uzun sürebilir. Maddi olarak çocuk nafakasına ihtiyacınız varsa, belirli koşullar altında nafaka avansı ("Unterhaltsvorschuss") için başvurabilirsiniz. "Unterhaltsvorschuss" hakkında daha fazla bilgiyi "Diğer ebeveyn nafaka ödeyene kadar çocuğumu ve beni kim destekler?" başlığı altında bulabilirsiniz.

 

Diğer ebeveyn yurt dışında yaşıyorsa sahip olduğum haklar nelerdir?

Size nafaka borcu olan diğer ebeveyn Almanya dışında yaşıyorsa, Federal Adalet Dairesi ile iletişime geçebilirsiniz. Bu tür durumlardan Yurtdışı Nafaka Merkez Ofisi (Zentrale Behörde für Auslandsunterhalt) sorumludur. Pazartesi-Perşembe günleri arasında 08:00-16:00 saatleri arasında ve Cuma günü sabah 8'den öğleden sonra 14:30'a kadar +49 228 99 410 6434 numaralı telefon üzerinden hizmet verirler. Sorularınızı auslandsunterhalt@bfj.bund.de adresini kullanarak e-posta aracılığıyla da gönderebilirsiniz. Burada çalışanlar Almanca ve çoğunlukla İngilizce olarak hizmet verirler.

Diğer ebeveynden geriye dönük olarak nafaka talep edebilir miyim?

Diğer ebeveynden geriye dönük olarak çocuk nafakasını talep edebilirsiniz. Bu, diğer ebeveynden çocuk nafakasını önceki aylar ve hatta yıllar için talep edebileceğiniz anlamına gelir. Ancak karşılamanız gereken belirli son tarihler vardır, bu da yalnızca belirli bir zaman noktasından geriye dönük olarak nafaka talebinde bulunabileceğiniz anlamına gelir. Bunlar:

 • Diğer ebeveynin maaş bordrosunu veya diğer gelir belgesini yazılı olarak talep ettiğiniz gün. Bunu yaptığınızı, diğer ebeveyne gönderdiğiniz mektubun bir kopyasını sunarak kanıtlayabilirsiniz.
 • Diğer ebeveyne çocuk nafaka talebinde bulunduğunuz gün. Bu bir mektupla yapılmış olabilir, ancak mektubun bir tarihi olmalıdır. Mektubun bir kopyasını alın ve güvenli bir yerde saklayın. Mektubu taahhütlü posta yoluyla da gönderebilirsiniz. Böylelikle diğer ebeveyn mektubunuzu aldığında postaneden bir teslim alındı belgesi alırsınız.
 • Diğer ebeveynin çocuk nafakasını ödemeyi bıraktığı gün. Banka ekstrelerinizi sunarak bunun ne zaman olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Nafaka sözleşmeniz varsa, ödenmesi gereken çocuk nafakasının miktarını da kanıtlayabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: İstisnai durumlarda, diğer ebeveynden gelirleri veya ödemeleri hakkında bilgi istememiş olsanız bile geriye dönük olarak nafaka talebinde bulunabilirsiniz. Bu, örneğin babanın daha önce tanınmaması veya yurt dışında ikamet etmesi durumunda geçerlidir.

Diğer ebeveyn nafaka ödeyene kadar çocuğumu ve beni kim destekler?

Diğer ebeveyn şu anda çocuk nafakası ödemiyorsa, belirli koşullar altında, devletten "Unterhaltsvorschuss" yani nafaka avansı alabilirsiniz. Diğer ebeveyn, size verilen nafaka avansını daha sonra devlete geri ödemek zorundadır.

Devletten nafaka avansı alıp alamayacağınız, oturum izninize ve diğer bazı koşullara bağlıdır.

1. Siz veya çocuğunuz tarafından aşağıdaki koşullardan biri karşılanıyorsa nafaka avansı için başvurabilirsiniz:

 • Siz veya çocuğunuz süresiz oturum iznine ("Niederlassungserlaubnis") sahipsiniz
 • Siz veya çocuğunuz AB süresiz oturum iznine sahipsiniz
 • Siz veya çocuğunuz "Beschäftigungsduldung" (Çalışma Sebebiyle Müsamaha Belgesi) sahibisiniz
 • AB Mavi Kartınız, ICT Kartınız veya Mobil ICT Kartınız olduğu için Almanya'da en az altı ay çalışma izniniz var

Lütfen unutmayın: Sizin veya çocuğunuzun oturum izni varsa ve Almanya'da en az altı ay çalışma izniniz olması durumunda da nafaka avansı için başvurabilirsiniz. Veya oturma izniniz varsa ve daha önce çalışmanıza izin verildiyse. Böyle bir durumda en iyisi nafaka avansı ödeme fonundan ("Unterhaltsvorschusskasse") veya nafaka avansı ödeme bürosundan ("Unterhaltsvorschussstelle") veya bir danışma merkezinden yardım almak olacaktır.

2. Ayrıca, aşağıdaki koşulların tümünü karşılamanız gerekir:

 • Bekâr bir ebeveynsiniz.
 • Çocuğunuz 18 yaşından küçük.
 • Çocuğunuzla birlikte Almanya'da yaşıyorsunuz.
 • Diğer ebeveyn hiç veya düzenli olarak nafaka ödemiyor. Aynı durum, diğer ebeveynin Asgari Bakım Yönetmeliğinde ("Mindestunterhaltsverordnung") belirtilenden daha az nafaka ödemesi durumunda da geçerlidir. Tutarın ne kadar olması gerektiğini “Çocuk için ödenecek asgari nafaka miktarı nedir?” başlığı altına bakarak öğrenebilirsiniz.
 • Yeniden evlenmediniz ve kayıtlı yeni bir birlikteliğiniz yok.

Çocuğunuz 12 ila 17 yaş arasındaysa, aşağıdaki koşullardan birini de karşılamanız gerekir:

 • Çocuğunuz Jobcenter'den (Bürgergeld-Vatandaşlık Parası) herhangi bir mali destek almıyorsa
 • Bürgergeld (Vatandaşlık Parası) alıyorsunuz ve (istihdam yoluyla) ayda brüt olarak en az 600 € kazanıyorsunuz

Lütfen unutmayın: Çocuğunuzun babasının kim olduğunu veya nerede yaşadığını bilmiyorsanız, yine de nafaka avansı alabilirsiniz. Ama babanın kim olduğunu ve nerede olduğunu veya olabileceğini öğrenmek için yetkililerle iş birliği yapmalısınız. Yetkililer, çocuğun babasını parayı geri ödemeye mecbur kılmak için bu bilgilere ihtiyaç duyar. "Unterhaltsvorschuss" peşin bir ödemedir ve çocuğun babası tarafından devlete geri ödenmesi gerekir.

Nafaka avansı için nereye başvurabilirim?

Nafaka avansı için ikamet yerinizdeki nafaka avansı ödeme ofisine ("Unterhaltsvorschussstelle") veya nafaka avansı ödeme fonuna ("Unterhaltsvorschusskasse") başvurabilirsiniz. Bu ofisin adresini genellikle çocuğunuzdan sorumlu Gençlik Dairesinden öğrenebilirsiniz. Sorumlu Gençlik Dairesini unterstuetzung-die-ankomm.de adresine girerek öğrenebilirsiniz.

Nafaka avansı almak için yerel ofisten veya web sitesinden aldığınız başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru için ek belgelere ihtiyacınız olabilir. Bu nedenle en iyisi yetkili yerel ofisle direk olarak iletişime geçmek olacaktır.

Nafaka avansının miktarı çocuğunuzun yaşına göre değişir. Çocuğunuz mesleki eğitim alıyorsa, gönüllü hizmet yapıyorsa veya çalışıyorsa, miktar azaltılabilir.

Genellikle aylık olarak aşağıdaki miktarları alırsınız (2023 itibariyle):

 • 0-5 yaş arası çocuklar için: 187 €
 • 6-11 yaş arası çocuklar için: 252 €
 • 12-17 yaş arası çocuklar için: 338 €
Çocuk nafakasını ödeyemiyorsam ne yapmalıyım?

Yasal olarak çocuk nafakası ödemekle yükümlüsünüzdür. Güncel olarak nafaka ödemesini yapamıyorsanız, sahip olduğunuz seçenekler aşağıdaki gibidir:

 • Mahkeme sizden başka bir işe girmenizi veya daha küçük bir daireye taşınmanızı isteyebilir.
 • Mahkeme sözde "Mangelfall" yani Gelir Eksikliği Olayı kurabilir. Bu, çocuklarınızın hiçbirinin nafakasını ödemek için yeterli paranız olmadığı zaman gerçekleşebilir. "Birkaç çocuk için nafaka ödemem gerekiyor. Her biri için daha düşük bir miktar ödeyebilir miyim?" başlığı altında "Mangelfall" hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Mahkeme davanızın "Mangelfall" yani Gelir Eksikliği Olayı olduğunu onaylarsa daha az nafaka ödeyebilirsiniz.
 • Diğer ebeveyn, "Unterhaltsvorschuss" olarak bilinen nafaka avansı için başvuruda bulunur. Nafaka avansı hakkında daha fazla bilgi almak için "Diğer ebeveyn nafaka ödeyene kadar çocuğumu ve beni kim destekler?" başlığı altına bakabilirsiniz. Ancak Alman devleti sizden avans ücretini iade etmenizi talep edebilir. Bu durumda, bir yerden danışmanlık almak en iyisidir. Destek seçeneklerini "Nereden danışmanlık ve destek alabilirim?" başlığı altında bulabilirsiniz.
Nereden danışmanlık ve destek alabilirim?

Herhangi bir sorunuz olursa veya bir sorunla karşılaşırsanız birçok farklı dilde ücretsiz olarak hizmet veren Gençlik Göç Hizmetleri personelinden yardım isteyebilirsiniz. Bölgenizdeki danışma merkezlerinin nerede olduğunu Gençlik Göç Hizmetleri'nin web sitesinde bulabilirsiniz.

Eğitim, aile ve çocuklarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa ücretsiz olarak Ebeveyn Yardım Hattı ile iletişime geçebilir, anonim olarak birçok farklı dilde danışmanlık alabilirsiniz. Ayrıca sizi yaşadığınız yerde bulunan danışma merkezlerine yönlendirmelerini de isteyebilirsiniz.

Ayrıca Gençlik Dairesinden ücretsiz olarak yardım ve destek alabilirsiniz. Sizden sorumlu Gençlik Dairesini, unterstuetzung-die-ankomm.de adresine girip ikamet yerinizi veya posta kodunuzu girerek bulabilirsiniz. Gençlik Dairesi ile iletişime geçme konusunda endişelenmenize gerek yoktur çünkü Gençlik Dairesinin en önemli görevlerinden biri ailelere yardım etmek ve onlara mümkün olan en iyi tavsiyeleri vermektir. Gençlik Dairesinin görev ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgiyi "Gençlik Dairesi" bölümümüzde bulabilirsiniz. Ancak, burada çalışanlar genellikle sadece Almanca olarak hizmet verirler.

Almanya'daki nafaka kanunu hakkında sorularınız varsa, bir aile hukuku avukatına da danışabilirsiniz. Ancak hizmetlerinden yararlanmak için bir ücret ödemeniz gerekir. Aile hukuku alanında uzman avukatları anwaltsauskunft.de adresinde bulabilirsiniz. "Erweiterte Suche" (gelişmiş arama) üzerine tıklayın ve "Rechtsgebiet" alanında "Ehe- und Familienrecht" (Evlilik ve Aile Hukuku) terimini seçin. "PLZ / Ort" alanına ikamet ettiğiniz yeri girin. Dilinizi "Fremdsprachen" alanında seçebilirsiniz. O zaman size sadece kendi dilinizi konuşan avukatlar gösterilecektir.

Önemli

Size en yakın Gençlik Dairesini nerede bulacağınızı bilmiyor musunuz? unterstuetzung-die-ankomm.de adresine girerek sizden sorumlu Gençlik Dairesini arayabilirsiniz. Gençlik Dairesi ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Gençlik Dairesi'nin en önemli sorumluluklarından biri ailelere yardım etmek ve onlara mümkün olan en iyi tavsiyeleri vermektir. Gençlik Dairesinin görev ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgiyi "Gençlik Dairesi" bölümümüzde bulabilirsiniz

Ein Projekt von:

Gefördert durch: