İkamet Kaydı (Anmeldung)

Nereye ve ne zaman kayıt olmam gerekiyor?

Prensip olarak, Almanya’ya gelen ve üç aydan fazla kalmak isteyen herkesin, geldikleri günden itibaren en geç iki hafta içinde, kaldıkları adresi Alman makamlarına bildirip ikametgâh belgesi ("Anmeldung") almaları gerekir. Almanya içinde taşınılsa bile, yeni adres her zaman yetkililere bildirilmelidir.

Önemli: Bu kaydın, Yabancılar Dairesinde - bir sığınmacı olarak - yapılması gereken kayıtla bir alakası yoktur, yani sığınmacı ve mültecilerin her ikisini de yaptırması gerekmektedir. "Sığınmacılar İçin İkamet Kaydı (Anmeldung)" bölümünde, mülteciler için kayıt işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Konu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmak isteyenler için: Almanya'da bu konuda özel bir yasa bile var - Federal Kayıt Yasası (BMG).

Bilmem Gerekenler

Kimlerin, ne zaman kayıt yaptırması gerekir?

Kayıt yaptırmaya giderken yanımda hangi belgeleri götürmeliyim?

Kayıt Dairesi ("Meldeamt") hangi bilgileri kayda geçiriyor?

Taşınacağım zaman ne yapmalıyım?

Kayıt bürosunun diğer görevleri nelerdir?

İkametimin gizli tutulmasını talep edebilir miyim?

Başka kayıt hizmetleri de var mı?

Önemli

Eğer takip ediliyorsanız ya da potansiyel risk altında olduğunuz bir mesleğiniz varsa, Federal Kayıt Kanunu’nun 51. maddesine ("Bundesmeldegesetz") göre, bilgilerinize erişimin engellemesi için yerel ikamet kayıt büronuza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz sonrası adresiniz gizli tutulur ve üçüncü kişiler tarafından öğrenilemez.