Almanya Üniversite Sistemi

Güncelle 02.02.2023

Benim için hangi üniversite uygun?

Almanya’da yüksek eğitim çok çeşitlidir. Almanya'da yüzlerce üniversite, müzik akademisi, uygulamalı bilim üniversitesi, sanat ve sinema okulları bulunmaktadır. Bütün bu eğitim enstitüleri üniversite çatısı altında bir araya gelir. Devlet üniversiteleri, kiliseye bağlı üniversiteler ve özel üniversiteler vardır. Özel üniversiteler için genelde belli bir ücret ödemeniz gerekir. Sizin için doğru olanı seçmek kolay bir iş değildir. Burada farklı çeşit üniversiteler hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca üniversite hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Üniversite Başvurusu” ve “Öğrenciler İçin Mali Destek” bölümlerine de bakabilirsiniz.

Benim için hangi üniversite uygun?

Üniversite ("Universität")

Üniversiteler teorik eğitime odaklanan bilimsel yüksek okullardır. Bu nedenle, üniversiteler genellikle, örneğin uygulamalı bilim üniversiteleri (Fachhochschulen) veya meslek akademileri (Berufsakademien) kadar pratik değillerdir. Üniversitelerde her konuda eğitim alabilirsiniz. Üniversitelerde yer alan fakülteler genellikle şöyle ayrılır: Dilbilim ve Kültürel Çalışmalar, Hukuk, Doğa Bilimleri, Tıp, Tarım ve Ormancılık, Ekonomi, Sosyal Bilimler, Beslenme Bilimleri ve Mühendislik Fakülteleri. Özellikle dil ve kültürel çalışmalar ancak üniversitede eğitimini alabileceğiniz konulardır. Üniversitelerdeki öğrenciler ana dal dışındaki derslerini özgürce seçebilirler. Üniversitedeki eğitim hayatı, kurumdan çok öğrenciye bağlıdır. Bu, öğrencinin kendi akademik hayatından bireysel olarak kendinin sorumlu olduğu anlamına gelir. Studis-online.de web sitesinde Almanya'da bulunan üniversiteler hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ("Fachhochschule”)

Uygulamalı bilimler üniversiteleri (“Fachhochschule”) aynı zamanda Hochschulen für angewandte Wissenschaften veya sadece Hochschule olarak da bilinirler. Bu üniversiteler daha pratik konular üzerine uzmanlaşmışlardır. Çoğu eğitim programı denetimli stajyerlik yapacağınız sömestirler içerir. Bu tür okullarda verilen eğitim üniversitelere göre daha karmaşıktır. Seminer ve amfi dersleri daha azdır. Dilbilim ve kültürel çalışmalar dışında birçok konuda eğitim alabilirsiniz. Uygulamalı bilimler üniversitesinde okumak için, Fachhochschulreife olarak bilinen diplomaya sahip olmak yeterlidir. Fachhochschulreife, Hochschulreife’den (Abitur) sonra Almanya'da alınabilecek en yüksek ikinci diplomadır. Almanya'daki tüm uygulamalı bilimler üniversitelerine studis-online.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Meslek Akademisi ("Berufsakademie")

Mesleki akademiler (Berufsakademien) veya ortak eğitim veren üniversiteler (duale Hochschulen), çift dal yapmak isteyen öğrenciler içindir. Ortak eğitim veren bir üniversiteye gittiğinizde bir yandan bir şirkette mesleki eğitim (Ausbildung) alırken bir yandan da bir mesleki akademide eğitim alırsınız. Akademik yıl teorik ve pratik olarak ikiye ayrılır. Pratik dönemi bir iş yerinde çalışarak geçirirsiniz. Teorik dönemi ise mesleki akademide geçirirsiniz. Mesleki akademilerde dersler genellikle sadece Eylül / Ekim aylarında başlar. Almanya'daki tüm mesleki akademilere studis-online.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Sanat, Müzik ya da Film Akademisi ("Hochschule" or "Akademie")

Müzik, sanat, sinema, oyunculuk ve tiyatro gibi alanlarda eğitim almak istiyorsanız, o zaman bu alanlarda eğitim veren çeşitli üniversitelerden birine gidebilirsiniz. Bu üniversitelerde eğitim alabilmek için genellikle giriş sınavını geçmeniz gerekir. Birçok müzik ve sanat fakültesi için lise diplomasına da ihtiyacınız vardır. Ancak, bu konularda özel bir yeteneğiniz varsa, bu okullar bazen istisna yapabilirler. Bazı müzik ve sanat akademilerinde ise genellikle lise diplomasına ihtiyacınız yoktur. Almanya'daki sanat akademilerine/sanat okullarınamüzik okullarınafilm ve televizyon okullarına ve tiyatro/oyunculuk okullarına studis-online.de adresinden ulaşabilirsiniz.

İlahiyat Yüksekokulu ("Theologische Hochschule")

İlahiyat yüksekokulunda sadece ilahiyat eğitimi alabilirsiniz. İlke olarak, ilahiyat okullarının yönetimi kiliseye bağlıdır. Papaz olmak istiyorsanız, bağlı olduğunuz mezhebe ait bir okula gitmeniz gerekir. Almanya'daki ilahiyat yüksekokullarının listesine studis-online.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Kamu Yönetimi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ("Fachhochschule für öffentliche Verwaltung")

Kamu yönetimi uygulamalı bilimler üniversiteleri veya yüksekokullarının yönetimi, federal hükümet ve federal eyaletlere bağlıdır. Bu okulların amacı mali yönetim, polis gibi birimler için kamu çalışanları yetiştirmektir. Teori eğitimi uygulamalı bilimlerin üniversitelerinde, pratik eğitim ise çeşitli yetkili birimlerde gerçekleşir. Kamu yönetimi uygulamalı bilimler üniversitelerinden gelen öğrenciler eğitimleri sırasında belirli bir ödeme alacaklarından dolayı BAföG alma hakları yoktur. Böyle bir üniversiteye doğrudan başvuruda bulunmazsınız. Çalışmak istediğiniz yetkili birime gidip başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzdan sonra Uygulamalı Bilimler Üniversitesine kabulünüze karar verilecektir. Almanya'daki kamu yönetimi uygulamalı bilimler üniversitelerinin listesine studis-online.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Önemli

Hochschulkompass.de web sitesinde farklı üniversiteleri ve buralarda eğitim alabileceğiniz dereceleri öğrenebilir ve istediğiniz alanda verilen dersleri inceleyebilirsiniz.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: