Mülteciler İçin Çalışma İzni

Güncelle 01.01.2022

Almanya'da çalışabilir miyim?

Almanya’da çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almanız gerekir. Size çalışma izni verilip verilmeyeceği oturum izninize bağlıdır. Bu bölümde sizin için hangi kuralların geçerli olduğunu öğrenebilirsiniz.

Eğer Almanya’ya sığınmacı olarak gelmediyseniz, "Almanya'ya Göç" bölümümüzde çalışma izinleri konusunda ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz.

Çalışma izni alır mıyım?

İltica prosedürüm devam ediyor

Eğer "Aufenthaltsgestattung" aldıysanız, örn. varış belgesine("Ankunftsnachweis") sahipseniz, işgücü piyasasına erişiminiz sınırlı olacaktır. İlke olarak serbest meslek sahibi olarak çalışmanıza izin verilmez ve bir çalışan olarak çalışabilmek için öncelikle çalışma izni almak için Yabancılar Dairesine ("Ausländerbehörde") başvurmanız gerekir.

Sığınmacılar, 3 aydır Almanya'da ikamet ediyorlarsa ve artık ilk kabul merkezinde yaşamaları gerekmiyorsa çalışma izni alabilirler. Halen bir ilk kabul merkezinde yaşamaya devam etmeniz gerekiyorsa ve reşit olmayan çocuklarınız varsa 6 ay sonra çalışma izni alabilirsiniz. Eğer reşit olmayan çocuğunuz yoksa ve hâlâ bir ilk kabul merkezinde yaşıyorsanız, 9 ay sonra çalışma izni alabilirsiniz.

İltica başvurusundan başka bir AB ülkesi sorumlu olduğu için (Dublin Prosedürü) veya güvenli bir menşe ülkesinden gelinmesi durumunda ve 31 Ağustos 2015'ten sonra sunulduğu için iltica başvuruları reddedilenler çalışma izni alamazlar. Güvenli menşe ülkeler hakkında daha fazla bilgi almak için "Güvenli Ülkeler" bölümümüze bakabilirsiniz.

Önemli: Çalışma izniniz sadece belirli bir iş için geçerli olacaktır. Gelecekteki işvereninizin teklif edilen pozisyonu tanımlamak için bir form doldurmalı ve siz de çalışma izni için başvuruda bulunmanız gereken "Antrag auf Erlaubnis einer Beschäftigung"  yani çalışma izni başvurusu formunu doldurmalısınız. Her iki form doldurulup teslim edildikten sonra, Yabancılar Dairesi en fazla iki hafta içinde size bir yanıt vermekle yükümlüdür. Herhangi bir cevap almadığınız takdirde, bir danışma merkezine başvurun. Ayrıca, idari mahkemeye acil durum başvurusunda da bulunabilirsiniz. Proasyl.de web sitesinden bölgenizdeki danışma merkezlerine ulaşabilirsiniz.

Duldung'a sahibim

Eğer Duldung’a sahipseniz, işgücü piyasasına erişiminiz sınırlı olacaktır. İlke olarak serbest meslek sahibi olarak çalışmanıza izin verilmez ve bir çalışan olarak çalışabilmek için öncelikle çalışma izni almak için Yabancılar Dairesine ("Ausländerbehörde") başvurmanız gerekir.

Duldung sahibi kişiler, 3 aydır Almanya'da ikamet ediyorlarsa ve artık bir ilk kabul merkezinde yaşamalarına gerek yoksa çalışma izni alabilirler. Eğer bir ilk kabul merkezinde oturmanız gerekiyorsa, 6 ay sonra çalışma izni alabilirsiniz.

Yetkililerle yapmayarak veya onlara yanlış bilgi vererek sınır dışı edilmenizi engellediyseniz veya güvenli bir menşe ülkeden geliyorsanız ve iltica başvurunuzu 31 Ağustos 2015'ten sonra yaptığınız için reddedildiyseniz çalışma izni alamazsınız. Güvenli menşe ülkeler hakkında daha fazla bilgi almak için "Güvenli Ülkeler" bölümümüze bakabilirsiniz.

Önemli: Çalışma izniniz sadece belirli bir iş için geçerli olacaktır. Çalışma izniniz sadece belirli bir iş için geçerli olacaktır. Gelecekteki işvereninizin teklif edilen pozisyonu tanımlamak için bir form doldurmalı ve siz de çalışma izni için başvuruda bulunmanız gereken "Antrag auf Erlaubnis einer Beschäftigung" yani çalışma izni başvurusu formunu doldurmalısınız. Her iki form doldurulup teslim edildikten sonra, Yabancılar Dairesi en fazla iki hafta içinde size bir yanıt vermekle yükümlüdür. Herhangi bir cevap almadığınız takdirde, bir danışma merkezine başvurun. Ayrıca, idari mahkemeye acil durum başvurusunda da bulunabilirsiniz. Proasyl.de web sitesinden bölgenizdeki danışma merkezlerine ulaşabilirsiniz.

Oturum iznim var

İltica başvurunuz kabul edildiyse, örneğin mülteci, iltica hakkı veya geçici koruma hakkı kazanmış biri olarak tanındıysanız, herhangi bir kısıtlama olmaksızın bir çalışan veya serbest meslek sahibi olarak çalışabilirsiniz. Bu, iş piyasasında bir Alman vatandaşı ile aynı haklara sahip olduğunuz anlamına gelir.

İltica başvurunuz reddedildiyse, ancak şahsınıza sınır dışı edilmeye ilişkin ulusal yasak getirildiyse ve buna dayalı bir oturum izni almışsanız, çalışma izni alıp alamayacağınıza Yabancılar Dairesi karar verecektir. Almanya'da çalışma izniniz olup olmadığını görmek için oturum izninizi veya size verilen diğer ek belgeleri kontrol edin.

Önemli

Eskiden, aynı pozisyona bir Alman ya da AB vatandaşı başvurmadığı sürece, iltica prosedüründeki ve “Duldung” sahibi olan kişilere ve çalışma izni verileceğine dair bir kural vardı. Buna "Vorrangsprüfung"" yani öncelik kontrolü deniliyordu, ancak bu kural artık geçerli değildir.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: