پناهندگی خانوادگی در آلمان Familienasyl

Familienasyl

پناهندگی خانوادگی چه شر ایطی دارد؟

اگر شما در آلمان به عنوان پناهنده قبول شده اید  و خانواده شما هم توانستند با ویزای پیوند خانواده به شما به پیوندند، می توانید برای اعضای خانواده خود که با ویزای کوتاه مدت وارد آلمان شده اند، درخواست پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) کنید. اگر از طرف بامف پذیرفته شود، خانواده شما همان وضعیت و امنتیازات پناهندگی که دارید را دریافت میکنند. اگر هم درخواست پناهندگی خانوادگی نکنید خانواده شما میتوانند در آسلندربیهورده درخواست اقامت کنند و بزودی دریافت میکنند.

چه مورادی ر باید بدانم؟

مزایا و معایب پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) چیست؟

پناهندگی خانوادگی در کنار مزایایی که دارد، معایبی هم دارد: اگر درخواست پناهندگی برای خانواده شما که با ویزای پیوند خانواده به آلمان آمده اند، به دلایلی که شما پناهندگی دریافت کرده اید توسط بامف پذیرفته شود، خانواده شما هم همان وضعیت و حقوقی را دارا خواهند شد که شما دارید. این بدان معنی است که خانواده شما هم از حق پیوند خانواده، اقامت سه ساله و حق کار و تحصیل برخوردار میشوند. یکی دیگر از مزیت ها این است که اعضای خانواده شما می تواند به طور مستقل در آلمان زندگی کنند. به عنوان مثال، اگر بدلیل اینکه شوهر و یا خانم شما در المان زندگی میکنید با ویزای پیوند خانواده آمده اید، اگر بتوانید پناهندگی خانواده دریافت کنید،در موقع جدا شدن از همسر خود، باز هم میتوانید اجازه اقامت خود را حفظ کنید.

اما پناهندگی خانوادگی مشکلاتی هم دارد: اگر اعضای خانواده شما نظر به پرونده پناهندگی شما اقامت پناهندگی دریافت کنند، آنها هم مانند شما دیگر اجازه نخواهند داشت تا به کشور خود سفر کنند. علاوه بر این، اگر برای تمدید اقامت پرونده شما مجددا بررسی شود و بامف دریابد که وضعیت کشور شما بهبود یافته و یا مشکلی که دلیل پناهندگی شما بوده حل شده باشد، ممکن است پناهندگی لغو شود و به هیچ یک از اعضای خانواده تمدید نکنند و یا لغو کنند.

اگر مطمئن نیستید که آیا پناهندگی خانوادگی برای خانواده شما مناسب است یا خیر، از مراکزمشاوره یا وکلای حقوقی بخواهید شما را راهنمایی کنند. مراکز مشاوره نزدیک به محل زندگی خود را در وب سایت Pro Asyl website جستجو کنید و در وب سایت  www.rechtsberaterkonferenz.de میتوانید وکلای متخصص در این مورد را بیابید.

چه افرادی میتوانند درخواست پناهندگی خانوادگی کنند؟

افراد زیر می توانند برای پناهندگی خانوادگی درخواست کنند:

همسران (خانم  و شوهر) و شرکای زندگی (پارنتر).

پناهندگان زیر سن ۱۸ سال که بدون سرپرست هستند.

والدین پناهندگان زیر سن ۱۸ سال.

خواهران و برادران و خواهر و برادر مجرد پناهندگان زیر سن ۱۸  که خودشان هم زیر سن باشند.  

لطفا توجه داشته باشید: اگر اجازه اقامت شما و یا قبولی شما ممنوعیت ملی برای اخراج باشد، نمی توانید درخواست پیوند خانواده و پناهندگی خانوادگی کنید.

کجا و چگونه میتوانم درخواست پناهندگی خانوادگی کنم؟

اگر خانواده شما میخواهند درخواست پناهندگی خانوادگی کنند، باید در ظرف ۳ ماه پس از ورود خود به آلمان این درخواست را به اداره بامف (BAMF) بفرستند.

البته برای فرستادن درخواست دو امکان وجود دارد:

مورد اول: اگر خانواده شما دارای اجازه اقامت معتبر برای بیش از شش ماه (به عنوان مثال، اجازه اقامت به منظور پیوند خانواده) (Aufenthalterlaubnis zum Zweck der Familienzusammenfürung) یا (Fiktionsbescheinigung) هستند، می توانند درخواست پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) خود را بصورت کتبی برای دفتر مرکزی بامف (BAMF) در شهرنورنبرگ آلمان بفرستند. در وب سایت بامف فرم درخواستی که برای پر کردن نیاز دارید را پیدا خواهید کرد.

درخواست را میتوانید از طریق فکس، ایمیل  و یا پست به عنوان (Einschreibung) که بتوانید رسید آن را داشته باشید، بفرستید. در این حالت اعضای خانواده میتوانند با شما زندگی کنند و مجبور به زندگی در کمپ پناهندگان نیستند.

مورد دوم: اگر اجازه اقامت خانواده تان کمتر از شش ماه اعتبار داشته باشد (به عنوان مثال، اجازه اقامت به منظور پیوند خانواده)، درخواست پناهندگی خانوادگی باید به طور حضوری در اداره بامف (BAMF) در شهر شما انجام شود. در این مورد اعضای خانواده شما باید برای مدتی در کمپ پناهجویان زندگی کنند. برای جلوگیری از این، قبل از درخواست پناهندگی خانوادگی از بامف BAMF باید برای دریافت اجازه اقامت برای پیوند خانواده در دفتر مهاجرت (Ausländerbehörde) مربوطه درخواست دهید. اداره مهاجرت اغلب می تواند مجوز اقامت موقت (Fiktionsbescheinigung) را برای بیش از شش ماه به طور مستقیم صادر کند. پس از به دست آوردن این اقامت، خانواده شما طبق مورد اول می تواند درخواست کتبی برای پناهندگی خانوادگی را به اداره مرکزی بامف بفرستند و از رفتن به کمپ پناهجویان خود داری کنید.  

لطفا توجه داشته باشید: پس از ارسال درخواست برای پناهندگی خانوادگی به اداره بامف، خانواده شما همچنین می تواند درخواست مجوز اقامت برای ادغام خانواده (به اداره  مهاجرت) هم بفرستد. حقوق خانواده شما از خدمات اجتماعی مانند دسترسی به بازار کار و تحصیل و غیره همه بصورت اشخاص دارای اقامت نورمال آلمان تنظیم می شود.

قبل از درخواست پناهندگی خانوادگی از مراکزمشاوره و یا وکیل درخواست راهنمایی کنید. مراکز مشاوره نزدیک به محل زندگی خود را در وب سایت Pro Asyl website جستجو کنید و در وب سایت  www.rechtsberaterkonferenz.de میتوانید وکلای متخصص در این مورد را بیابید.

Welchen Status hat meine Familie, während ihr Antrag auf Familienasyl geprüft wird?

Wenn Ihre Familie eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Familienzusammenführung besitzt, bleibt diese Aufenthaltserlaubnis auch während des Asylverfahrens gültig. Ihre Familie erhält zwar zusätzlich eine Aufenthaltsgestattung, hat aber alle Rechte von Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis. Das gilt auch, wenn Ihre Familie die Aufenthaltserlaubnis erst nach dem Stellen des Antrags auf Familienasyl beantragt.

Wenn Ihre Familie keinen Aufenthaltstitel mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als sechs Monaten und keine Fiktionsbescheinigung mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als sechs Monaten besitzt, erlischt ihr Aufenthaltstitel sobald sie den Antrag auf Familienasyl gestellt hat. Ihre Familie bekommt dann eine Aufenthaltsgestattung und hat die Rechte und Pflichten von Asylbewerber*innen. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Kapitel "Aufenthaltsgestattung".

Ich darf kein Familienasyl beantragen. Welche Möglichkeiten habe ich?

Wenn Ihr eigener Asylantrag noch nicht entschieden oder abgelehnt wurde oder Sie eine Aufenthaltserlaubnis  aufgrund eines nationalen Abschiebungsverbots bekommen haben, können Sie kein Familienasyl beantragen. Wenn Ihr minderjähriges, unverheiratetes Kind nach Ihnen nach Deutschland geflüchtet ist, gelten in diesem Fall die folgenden Regeln:

Für Ihr nachgekommenes, minderjähriges und unverheiratetes Kind wird automatisch ein Asylverfahren eingeleitet, wenn

  • Sie sich noch im Asylverfahren befinden,
  • Ihr Asylantrag abgelehnt wurde oder
  • Sie eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund eines Abschiebungsverbots (§25 Absatz 5 AufenthG) bekommen haben.

Sobald das Asylverfahren für Ihr Kind eingeleitet wurde, werden Sie schriftlich informiert. Sie werden auch gefragt, ob Sie auf die Durchführung des Asylverfahrens für Ihr Kind verzichten wollen. Lassen Sie sich hierzu von einer Beratungsstelle oder einer Anwaltskanzlei beraten. Eine Beratungsstelle in Ihrer Nähe finden Sie auf der Website von Pro Asyl. Unter www.rechtsberaterkonferenz.de können Sie Anwält*innen finden, die auf die Beratung von Geflüchteten spezialisiert sind.

Wenn Ihr eigener Asylantrag abgelehnt wurde, wird voraussichtlich auch der Asylantrag Ihres Kindes abgelehnt. Außer es hat eigene, von Ihnen unabhängige Fluchtgründe. Falls Ihr Kind keine eigenen Fluchtgründe hat, wird es voraussichtlich wie Sie selbst eine Ablehnung bekommen. Es erhält dann allerdings keine einfache Ablehnung, sondern eine Ablehnung als „offensichtlich unbegründet“. Eine Ablehnung als „offensichtlich unbegründet“ hat schwerwiegende Folgen für die Ausreisefrist und eine mögliche spätere Wiedereinreise. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Kapitel „Asylantrag abgelehnt“.

Bitte beachten Sie: Für unverheiratete Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern einreisen, wird automatisch ein Asylverfahren eingeleitet, wenn die Eltern einen Asylantrag stellen.

مهم

اگر خانواده تان نمی خواهند درخواست پناهندگی خانوادگی کنند و برای پناهندگی دلایل مشخص و مناسبی دارند، بهتر است همه دلایل را به بامف توضیح دهند و پرونده جداگانه داشته باشند. چون اگر پرونده شما رد شود بقیه اعضای خانواده بتوانند با پرونده خودشان در آلمان اقامت دریافت کنند.

Partner-Logos FA

یک پروژه از:
با حمایت: