پناهندگی خانوادگی در آلمان Familienasyl

Familienasyl

پناهندگی خانوادگی چه شر ایطی دارد؟

اگر شما در آلمان به عنوان پناهنده قبول شده اید  و خانواده شما هم توانستند با ویزای پیوند خانواده به شما به پیوندند، می توانید برای اعضای خانواده خود که با ویزای کوتاه مدت وارد آلمان شده اند، درخواست پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) کنید. اگر از طرف بامف پذیرفته شود، خانواده شما همان وضعیت و امنتیازات پناهندگی که دارید را دریافت میکنند. اگر هم درخواست پناهندگی خانوادگی نکنید خانواده شما میتوانند در آوسلندربیهورده درخواست اقامت کنند و بزودی دریافت می‌کنند.

چه مورادی ر باید بدانم؟

مزایا و معایب پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) چیست؟

پناهندگی خانوادگی در کنار مزایایی که دارد، معایبی هم دارد: اگر درخواست پناهندگی برای خانواده شما که با ویزای پیوند خانواده به آلمان آمده اند، به دلایلی که شما پناهندگی دریافت کرده اید توسط بامف پذیرفته شود، خانواده شما هم همان وضعیت و حقوقی را دارا خواهند شد که شما دارید. این بدان معنی است که خانواده شما هم از حق پیوند خانواده، اقامت سه ساله و حق کار و تحصیل برخوردار میشوند. یکی دیگر از مزیت ها این است که اعضای خانواده شما می تواند به طور مستقل در آلمان زندگی کنند. به عنوان مثال، اگر بدلیل اینکه شوهر و یا خانم شما در المان زندگی میکنید با ویزای پیوند خانواده آمده اید، اگر بتوانید پناهندگی خانواده دریافت کنید،در موقع جدا شدن از همسر خود، باز هم میتوانید اجازه اقامت خود را حفظ کنید.

اما پناهندگی خانوادگی مشکلاتی هم دارد: اگر اعضای خانواده شما نظر به پرونده پناهندگی شما اقامت پناهندگی دریافت کنند، آنها هم مانند شما دیگر اجازه نخواهند داشت تا به کشور خود سفر کنند. علاوه بر این، اگر برای تمدید اقامت پرونده شما مجددا بررسی شود و بامف دریابد که وضعیت کشور شما بهبود یافته و یا مشکلی که دلیل پناهندگی شما بوده حل شده باشد، ممکن است پناهندگی لغو شود و به هیچ یک از اعضای خانواده تمدید نکنند و یا لغو کنند.

اگر مطمئن نیستید که آیا پناهندگی خانوادگی برای خانواده شما مناسب است یا خیر، از مراکزمشاوره یا وکلای حقوقی بخواهید شما را راهنمایی کنند. مراکز مشاوره نزدیک به محل زندگی خود را در وب سایت Pro Asyl website جستجو کنید. همچنین در بخش  اطلاعات محلی ما آدرس همه وکلا و مراکز مشاوره را در جستجو کنید. با نوشتن نام شهر و اطلاعات مورد نظر، میتواند همه آدرس‌ها و اطلاعات را بیابید.

چه افرادی میتوانند درخواست پناهندگی خانوادگی کنند؟

افراد زیر می توانند برای پناهندگی خانوادگی درخواست کنند:

همسران (خانم  و شوهر) و شرکای زندگی (پارنتر).

پناهندگان زیر سن ۱۸ سال که بدون سرپرست هستند.

والدین پناهندگان زیر سن ۱۸ سال.

خواهران و برادران و خواهر و برادر مجرد پناهندگان زیر سن ۱۸  که خودشان هم زیر سن باشند.  

لطفا توجه داشته باشید: اگر اجازه اقامت شما و یا قبولی شما ممنوعیت ملی برای اخراج باشد، نمی توانید درخواست پیوند خانواده و پناهندگی خانوادگی کنید.

کجا و چگونه میتوانم درخواست پناهندگی خانوادگی کنم؟

اگر خانواده شما میخواهند درخواست پناهندگی خانوادگی کنند، باید در ظرف ۳ ماه پس از ورود خود به آلمان این درخواست را به اداره بامف (BAMF) بفرستند.

البته برای فرستادن درخواست دو امکان وجود دارد:

مورد اول: اگر خانواده شما دارای اجازه اقامت معتبر برای بیش از شش ماه (به عنوان مثال، اجازه اقامت به منظور پیوند خانواده) (Aufenthalterlaubnis zum Zweck der Familienzusammenfürung) یا (Fiktionsbescheinigung) هستند، می توانند درخواست پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) خود را بصورت کتبی برای دفتر مرکزی بامف (BAMF) در شهرنورنبرگ آلمان بفرستند. در وب سایت بامف فرم درخواستی که برای پر کردن نیاز دارید را پیدا خواهید کرد.

درخواست را میتوانید از طریق فکس، ایمیل  و یا پست به عنوان (Einschreibung) که بتوانید رسید آن را داشته باشید، بفرستید. در این حالت اعضای خانواده میتوانند با شما زندگی کنند و مجبور به زندگی در کمپ پناهندگان نیستند.

مورد دوم: اگر اجازه اقامت خانواده تان کمتر از شش ماه اعتبار داشته باشد (به عنوان مثال، اجازه اقامت به منظور پیوند خانواده)، درخواست پناهندگی خانوادگی باید به طور حضوری در اداره بامف (BAMF) در شهر شما انجام شود. در این مورد اعضای خانواده شما باید برای مدتی در کمپ پناهجویان زندگی کنند. برای جلوگیری از این، قبل از درخواست پناهندگی خانوادگی از بامف BAMF باید برای دریافت اجازه اقامت برای پیوند خانواده در دفتر مهاجرت (Ausländerbehörde) مربوطه درخواست دهید. اداره مهاجرت اغلب می تواند مجوز اقامت موقت (Fiktionsbescheinigung) را برای بیش از شش ماه به طور مستقیم صادر کند. پس از به دست آوردن این اقامت، خانواده شما طبق مورد اول می تواند درخواست کتبی برای پناهندگی خانوادگی را به اداره مرکزی بامف بفرستند و از رفتن به کمپ پناهجویان خود داری کنید.  

لطفا توجه داشته باشید: پس از ارسال درخواست برای پناهندگی خانوادگی به اداره بامف، خانواده شما همچنین می تواند درخواست مجوز اقامت برای ادغام خانواده (به اداره  مهاجرت) هم بفرستد. حقوق خانواده شما از خدمات اجتماعی مانند دسترسی به بازار کار و تحصیل و غیره همه بصورت اشخاص دارای اقامت نورمال آلمان تنظیم می شود.

قبل از درخواست پناهندگی خانوادگی از مراکزمشاوره و یا وکیل درخواست راهنمایی کنید. مراکز مشاوره نزدیک به محل زندگی خود را در وب سایت Pro Asyl website جستجو کنید.  همچنین در بخش  اطلاعات محلی ما آدرس همه وکلا و مراکز مشاوره را در جستجو کنید. با نوشتن نام شهر و اطلاعات مورد نظر، میتواند همه آدرس‌ها و اطلاعات را بیابید.

درجریان پناهندگی خانوادگی، خانواده من چه نوع اقامتی دریافت میکنند؟

اگر اعضای خانواده شما مجوز اقامت پیوند خانواده باشند، در طول پروسه پناهندگی خانوادگی اقامت قبلی شان  به اقامت موقت (Aufenthaltsgestattung) که همه پناهجویان در جریان پروسه پناهندگی آنرا دریافت میکنند، تبدیل میشود، اما از تمام حقوق و امتیازاتی ک هبا اقامت خانوادگی شان داشتند، برخوردار خواهند بود. 

من نمیتوانم درخواست پناهندگی خانوادگی کنم؛ برای ماندن خانواده‌ام در آلمان چه کنم؟

 

اگر شما هنوز در جریان پروسه پناهندگی هستید و یا در صورتی که مجوز اقامت منع اخراج ابشیبه فربوت دریافت کردید و اعضای خانواده (همسر و یا فرزندان زیر سن ۱۸) شما هم (بصورت قانونی و یا غیر غانونی) به آلمان آمده اند، نمی توانید درخواست پناهندگی خانوادگی کنید. در این حالت برای اعضای خانواده شما هم بصورت خودکار پرونده پناهندگی باز میشود و بررسی مسشود.

اگر همزمان هم پرونده پناهندگی شما و هم از کودکان و خانم شما جریان داشته باشد و دلایل همه برای پناهندگی مشابه باشد، اگر پرونده شما رد شود خانواده هم جواب رد دریافت خواهند کرد. اما اگر خانواده دلایل جداگانه داشته باشند، ربطی به پرونده شما ندارد ممکن است حتی قبل از شما هم قبول شوند.

قبل از درخواست پناهندگی خانوادگی از مراکزمشاوره و یا وکیل درخواست راهنمایی کنید. مراکز مشاوره نزدیک به محل زندگی خود را در وب سایت Pro Asyl website جستجو کنید. همچنین در بخش  اطلاعات محلی ما آدرس همه وکلا و مراکز مشاوره را در جستجو کنید. با نوشتن نام شهر و اطلاعات مورد نظر، میتواند همه آدرس‌ها و اطلاعات را بیابید.

لطفا توجه داشته باشید: برای کودکان و نوجوانان زیر سن که مجرد هستند و با پدر و مادرشان وارد آلمان می شوند، زمانی که والدین درخواست پناهندگی می کنند، به طور خودکار پناهندگی آنها هم آغاز می شود.

مهم

اگر خانواده تان نمی خواهند درخواست پناهندگی خانوادگی کنند و برای پناهندگی دلایل مشخص و مناسبی دارند، بهتر است همه دلایل را به بامف توضیح دهند و پرونده جداگانه داشته باشند. چون اگر پرونده شما رد شود بقیه اعضای خانواده بتوانند با پرونده خودشان در آلمان اقامت دریافت کنند.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: