تحصیلات عالی و درجه های تحصیلی در آلمان

درجه های تحصیلی در آلمان چگونه است؟

آلمان به عنوان یک عضو از کشور های اتحادیه اروپا، باید نظام تحصیلی خود را با بیشتر کشورهای اروپایی همگام سازد. این روند به نام فرآیند بولونیا (Bologna Process) یاد میشود. طبق آن درجه های لیسانس فعلی عملا جایگزین اسم قدیمی آن یعنی دیپلم (Diplom) و ماستر جایگزین (Magister Artium) شده اند. با این حال، شما هنوز هم ممکن  است در بعضی از دانشگاه ها این درجه های علمی سابق موجود باشند، چون بعضی از دانشگاه ها هنوز از فرایند بولونیا استفاده نمیکنند. اما از لحاظ علمی با هم مساوی هستند با نام های مختلف.

درجه های تحصیلی در دانشگاه های آلمان

لیسانس (Bachelor)

ماستر یا فوق لیسانس (Master)

امتحان دولتی (Staatsexamen)

دکترا (Doktor)

لیسانس فنی حرفه ای دوگانه (duales Studium)

برای راه یافتن به دانشگاه درآلمان، شما نیاز به حداقل  داشتن دیپلوم از مدرسه دارید. قبل از درخواست برای ورود به دانشگاه شما باید مطمئن شوید که آیا مدرک فراغت از مدرسه شما معادل این مدرک در آلمان (Abitur” or “Allgemeine Hochschulreife) است یا خیر. اگر می خواهید در یک دانشگاه تحصیل کنید حتما نیاز به گواهی کالج فنی پیشرفته (Fachhochschulreife) دارید و اگر میخواهید در یک دانشگاه فنی حرفه‌ای تحصیل کنید، فراعت از مدرسه (Zeugnisbewertung) هم کافی است.
اگر در کشور متبوع خود تحصیل کرده اید اما به اتمام ختم نشده، ممکن بتوانید در آلمان به ادامه همان رشته تحصیل کنید، البته این بستگی به رشته و سیستم کریدت های علمی کشور شما میشود اینکه آیا اسناد شما در آلمان برسمیت شناخته (Akademische Anerkennung) میشود یا خیر. اطلاعات بیشتر در باره برنامه برسمیت شناختن مدارک تحصیلی را در وب‌سایت anerkennung-in-deutschland.de بخوانید. 

مهم

در وب‌سایت hochschulkompass.de می‌توانید انواع رشته‌ها و مقاطع مختلف آموزشی را جستجو کنید تا رشته و دوره مناسب خود را بیابید.