انتگراتسیون کورس

چگونه میتوانم شامل کلاس‌های زبان برای ادغام شوم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اگر تازه به آلمان آمده اید، ممکن است متوجه شده باشید که یادگیری زبان آلمانی یکی از بزرگترین چالش ها است. به منظور برقراری ارتباط با مقامات آلمانی، برای تحصیل در دانشگاه، فرا گیری دوره های آموزشی فنی حرفه ای (آسبیلدونگ) یا یافتن شغل مناسب، شما اغلب باید بتوانید خوب آلمانی صحبت کنید. یادگیری زبان همچنان باعث تسهیل زندگی در آلمان می شود و شما را قادر می سازد تا با دیگران در سطح شخصی هم ارتباط برقرار کنید.

برای تسهیل روند یادگیری زبان، دولت آلمان برنامه «کلاس های زبان آلمانی برای ادغام» (انتگراتسیون کورس) ها را ایجاد کرده است. طی این دوره های آموزشی برای زبان، اشتراک کننده ها نه تنها زبان آلمانی می آموزند، بلکه با فرهنگ و جامعه آلمان نیز آشنا میشوند. در این صفحه همه اطلاعات در مورد این کلاس ها و اینکه آیا می توانید در آن شرکت کنید یا خیر و همچنین در مورد نهاد‌های که می توانند شما را در پرداخت هزینه های مربوطه کمک کنند را ارائه میکنیم. 

چگونه میتوانم در انتگراسیون کورس اشتراک کنم و چه مراحلی دارد؟

کلاس های زبان آلمانی برای ادغام (انتگراتسیون کورس)

من هم میتوانم در کلاس های انتگراتسیون اشتراک کنم؟

آیا اشتراک در کلاس های زبان برای ادغام (انتگراتسیون کورس) اجباری است؟

کجا و چگونه خود را در یک کلاس انتگراتسیون ثبت نام کنم؟

هزینه انتگراتسیون کورس چقدر است و چه کسی میپردازد؟

انتگراتسیون کورس تا چه سطحی از زبان را آموزش میدهد؟

اگر در امتحان نهایی موفق نشوم چه کنم؟

من اجازه ندارم در انتگراتسیون کورس اشتراک کنم، چگونه آلمانی یاد بیامورم؟

مهم

مجوز اشتراک در انتگراتسیون (Berechtigungsschein) که از ادراه بامف یا آسلندر بیهورده دریافت میکنید، تاریخ مشخص دارد و باید در همین زمان خود را به مدرسه ثبت نام کنید و اجبار به اشتراک هستید، اگر مواظب نباشید ممکن است سوسیال و جاب سنتر پول دریافتی شما را کم کنند.