زبان آلمانی

چگونه میتوانم شامل کلاس‌های زبان برای ادغام شوم؟

The content above is shared from {videoservice}. For more information, click {socialhintlink_begin}here{socialhintlink_end}.

اگر شما به تازگی به آلمان آمده ‌اید، ممکن است دریابید که عدم آشنایی با زبان یکی از بزرگترین چالش‌ها است. به منظور ارتباط برقرار کردن با ادارات آلمانی، بطور مثال اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde) و یا اداره تأمینات اجتماعی (Sozialamt)، شما نیاز به صحبت کردن به زبان آلمانی دارید. همچنان برای شروع  یک زندگی جدید در آلمان، تحصیلات و آموزش، شناخت افراد و محیط و یافتن کار به دانستن زبان آلمانی نیازمند خواهید بود. 

نظر به وضعیت اقامتی که بدست آورده اید، شما گزینه های مختلفی برای پیشبرد مدرسه و اشتراک در کلاسهای زبان دارید. دوره های رسمی یادگیری زبان آلمانی که ترکیبی از درس‌های یادگیری آلمانی با معلوماتی در مورد تاریخ و فرهنگ آلمان هستند، به نام کلاسهای ادغام (Integrationskurs) یاد میشوند. این کلاسها شامل ۶۰۰ ساعت آموزش زبان آلمانی و ۱۰۰ ساعت  معلومات عمومی در باره تاریخ ، قوانین و فرهنگ آلمان میشوند. همچنین کلاسهای زبان برای ادغام خاصی هم وجود دارند که شامل ۱۰۰۰ ساعت درسی میشوند و برای کسانی که هنوز قادر به خواندن و نوشتن الفبای لاتین نیستند، والدین، زنان و افراد جوان در نظر گرفته شده اند. اگر شما بعد از سپری نمودن این ساعت‌های مشخص شده نتوانید امتحان نهای را با موفقیت سپری کنید، میتوانید ۳۰۰ ساعت دیگر نیز به درس ادامه دهید. البته برای این منظور باید ذریعه یک فرم درخواستی خود را بفرستید.

بر علاوه این کلاس‌ها دوره های یادگیری زبان دیگری نیز  که توسط نهادهای مختلف دولتی و خصوصی اجرا میشود وجود دارد. اما باید بدانید که همه آنها توسط اداره مهاجرت و یا سایر مقامات آلمانی به رسمیت شناخته نمیشوند.

 

چگونه میتوانم در انتگراسیون کورس اشتراک کنم؟

من تازه وارد آلمان شده ام چه‌گونه زبان بیاموزم؟

من درخواست پناهندگی کرده ام، میتوانم در کلاسهای انتگراسیون اشتراک کنم؟

من جواب مثبت درخواست پناهندگی‌ام را دریافت کردم

من شامل هیچکدام از این گروه‌ها نیستم، میتوانم زبان بیاموزم؟

هرگاه دوره درسی شما با موفقیت به اتمام رسید، شما یک گواهی اشتراک در کلاس (Anwesenheitsbescheinigung) را دریافت میکنید و بعد از سپری نمودن موفقیت آمیز امتحان نهایی مدرک اتمام دوره (Deutschzertifikat) را دریافت خواهید کرد.  

مهم

در اغلب موارد، هنگامیکه شما نامه اشتراک در کلاسهای زبان برای ادغام را دریافت میکنید، مجبور به انجام آن هستید و باید اشتراک کنید. به محض اینکه شما نامه مکلفیت به اشتراک (Berechtigungsschein) در این کلاس‌ها را دریافت میکنید، باید خود را ثبت نام کنید، در غیر آن حقوق شما کاهش خواهد یافت.