پناهندگی خانوادگی در آلمان Familienasyl

پناهندگی خانوادگی چه شر ایطی دارد؟

Abschiebung

اگر شما در آلمان به عنوان پناهنده قبول شده اید  و خانواده شما هم توانستند با ویزای پیوند خانواده به شما به پیوندند، می توانید برای اعضای خانواده خود که با ویزای کوتاه مدت وارد آلمان شده اند، درخواست پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) کنید. اگر از طرف بامف پذیرفته شود، خانواده شما همان وضعیت و امنتیازات پناهندگی که دارید را دریافت میکنند. اگر هم درخواست پناهندگی خانوادگی نکنید خانواده شما میتوانند در آسلندربیهورده درخواست اقامت کنند و بزودی دریافت میکنند.

چه مورادی ر باید بدانم؟

مزایا و معایب پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) چیست؟

چه افرادی میتوانند درخواست پناهندگی خانوادگی کنند؟

کجا و چگونه میتوانم درخواست پناهندگی خانوادگی کنم؟

درجریان پرونده پناهندگی خانوادگی، خانواده من چه نوع اقامتی دریافت میکنند.

اگر شما هنوز در جریان پروسه پناهندگی هستید و اقامت ندارید و یا در صورتی که مجوز اقامت منع اخراج ابشیبه فربوت دریافت کردید و اعضای خانواده (همسر و یا فرزندان زیر سن ۱۸) شما هم (بصورت قانونی و یا غیر غانونی) به آلمان آمده اند، نمی توانید درخواست پناهندگی خانوادگی کنید. در این حالت برای اعضای خانواده شما هم بصورت خودکار پرونده پناهندگی باز میشود و بررسی میشود.

اقامت به کودکان و همسر شما که بعد از شما به آلمان آمده باشند

اقامت به کودک شما که در آلمان بدنیا امده است

مهم

اگر خانواده تان نمی خواهند درخواست پناهندگی خانوادگی کنند و برای پناهندگی دلایل مشخص و مناسبی دارند، بهتر است همه دلایل را به بامف توضیح دهند و پرونده جداگانه داشته باشند. چون اگر پرونده شما رد شود بقیه اعضای خانواده بتوانند با پرونده خودشان در آلمان اقامت دریافت کنند.