آوردن اعضای خانواده به آلمان

من پناهنده نیستم، میتوانم خانواده ام را به آلمان بیاورم؟

از ازدواج و خانواده در آلمان بصورت ویژه حمایت میشود و جایگاه خاصی دارد. با آن هم برای اتباع کشورهای غیر اروپایی آسان نیست که خانواده خود را به آلمان بیاورند.

اینکه آیا می توانید خانواده خود را به آلمان بیاورید یا خیر، اساساً به وضعیت و نوعیت اقامت شما بستگی دارد. علاوه بر این، شرایط دیگری مانند داشتن درآمد خوب، زبان و فضای مناسب برای زندگی هم عوامل تعین کننده هستند.

در این صفحه می توانید همه اطلاعات حقوقی  و راهنمایی مفید برای آوردن خانواده از کشورهای غیر اروپایی (بدون داشتن سابقه پناهندگی) را بخوانید. اگر اقامت پناهندگی دریافت کرده اید، همه اطلاعات در مورد آوردن خانواده به آلمان را در بخش پیوند خانواده برای پناهندگان بخوانید.

همه مواردی که برای آوردن خانواده به آلمان باید بدانید

میتوانم خانواده خود را به آلمان بیاورم؟

کدام افراد را میتوانم به عنوان اعضای خانواده به آلمان بیاورم؟

چه شرایطی برای آوردن خانواده به آلمان لازم است؟

آیا اگر تابعیت آلمان را داشته باشم برای آوردن خانواده شرایط آسان‌تر خواهد بود؟

کجا و چگونه میتوانم درخواست ویزای پیوند خانواده کنم؟

خانواده من چه مدارکی را باید با خود به سفارت آلمان ببرند؟

اگر اداره مهاجرت پیوند اعضای خانواده را قبول نکند چه میشود؟

از کجا می توانم مشاوره و کمک بگیرم؟

بعد از اینکه خانواده من به آلمان رسیدند چه کنم؟

توجه!

هنگامی که خانواده شما به آلمان رسیدند، در اولین فرصت آنها را به اداره شهرداری یا ثبت أحوال
(Bürgeramt / Einwohnermeldeamt) ثبت نام کنید.