آوردن اعضای خانواده به آلمان بعد از قبولی پناهندگی

آیا خانواده ام نزد من به آلمان آمده می توانند؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

پیوستن اعضای خانواده به شما در آلمان، شامل مقرارت متعددی است که باید دقیق به همه توجه کنید. در واقع، اگر پرونده پناهجوی شما هنوز در جریان است و یا اینکه شما دولدونگ (Duldung) داشته باشید،پیوند خانواده برای شما ممکن نیست. مهمترین نوع اقامتی که میتوانید از حق آوردن خانواده تان برخوردار شوید، داشتن اقامت برای پناهندگی سیاسی (asylberechtigt) و یا قبولی اجتماعی سه ساله (Flüchtlingsstatus) است. پیوند خانواده برای پناهجویانیکه اقامت (subsidiäre Schutzberechtigung) گرفته‌اند تحت شرایط خاصی انجام میشود که در ادامه این نوشته توضیح داده‌ایم.

در این بحث ما برای افرادیکه به عنوان پناهنده در آلمان قبول شده‌اند و حالا میخواهند خانواده‌های شانرا اینجا بیاورند، معلومات حقوقی و قانونی را جمع آوری نموده‌ایم. اما کسانیکه به دلایلی مانند کار و تحصیل و غیره آمده اند و میخواهند خانواده‌های شانرا بیاورند، میتوانند همه معلومات مربوطه را در وب‌سایت اداره مهاجرت و پناهندگی در قسمت مهاجرت به آلمان و همچنان در وب سایت  BAMF بخوانند.

 

پیوند اعضای خانواده برای پناهندگان قبول شده

من هم میتوانم درخواست پیوند خانواده کنم؟

چه‌کسانی اعضای خانواده من حساب میشود ؟

برای آوردن خانواده چه شرایطی لازم است؟

روند الحاق خانواده چگونه اجرا میشود؟

خانواده من چه مدارکی را باید با خود به سفارت آلمان ببرند؟

اگر اداره خارجیان (آوسلندر بیهورده) پیوند اعضای خانواده را قبول نکند چه میشود؟

چه‌کسی میتواند مرا کمک کند؟

بعد از آمدندخانواده من به آلمان چه میشود؟

اعضای خانواده‌گم شده اند؟

مهم

بعد از ورود خانواده شما به آلمان، باید اعضای فامیل خود را در دفتر ثبت اتباع (Einwohnermeldeamt) یا اداره امور مهاجرت (Ausländerbehörde) ثبت کنید.