اجازه کاربرای پناهجویان در آلمان

پناهجویان اجازه دارند در آلمان کار کنند؟

عامل تعیین کننده برای کار در آلمان، وضعیت اقامت شما است. اگر شما به عنوان پناهنده در آلمان قبول شده‌اید و اقامت سه ساله دریافت کرده آید، میتوانید بدون درخواست جداگانه برای کار، در هر اداره یا شغلی که یافت میکنید کار کنید. اما قبل از قبول شدن یا یا داشتن دولدنگ باید درخواست اجازه کار کنید. در بیشتر موارد، شما برای سه ماه اول بعد از ورود خود به المان اجازه کارکردن را نخواهید داشت. بعد از این دوره، شما میتوانید  از اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde) درخواست اجازه کار کنید.
ابتدا باید کار را پیدا کنید و بعد به اداره امور خارجیان مراجعه کنید، یک فورم دریافت میکنید که شخص استخدام کننده باید آن را تکمیل کند. استخدام کننده باید اسم شرکت، مقدار حقوق و ساعات کار را در فرم مشخص کند و ان را به دوباره به این اداره بفرستید. همه اطلاعات و شرایط در بخش های بعدی این صفحه بخوانید.

اگر پناهنده نیستید برای اطلاعات بیشتر در مورد اجازه کار و اقامت در آلمان به صفحه اطلاعاتی ما بنام مهاجرت به آلمان مراجعه کنید.

چه‌گونه و چه‌وقت میتوانم در آلمان کار کنم؟

هنوز پناهندگی من قبول نشده است، میتوانم کار کنم؟

اگر پرونده پناهندگی شما جریان دارد باشد و دارای اقامت موقت (Aufenthaltsgestattung)، مدرک ورود (Ankunftsnachweis) و یا دولدنگ باشید، دسترسی شما به بازار کار محدود خواهد بود. بصورت عموم اجازه کار ندارید و باید قبل از شروع هد نوع کار یا شغل از اداره مهاجرت (Ausländerbehörde) درخواست اجازه کار کنید.
پناهجویان در صورتی میتوانند مجوز کار را دریافت کنند ، که سه ماه در آلمان  زندگی کرده باشند و در کمپ موقت پناهجویی زندگی نکنند. اگر هنوز در کمپ موقت زندگی میکنید و فرزندان خوردسال دارید می توانید پس از ۶ ماه زندگی در آلمان اجازه کار دریافت کنید. اگر فرزند زیر سن ندارید و هنوز در یک کمپ اولیه پناهجویان زندگی می کنید، می توانید پس از ۹ماه اجازه کار بگیرید.

پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها به دبلین رد شده باشد، یا اگر از یک کشور مبدا امن هستند و درخواست پناهندگی آنها پس از ۳۱ اگست ۲۰۱۵ رد شده باشد، نمی توانند اجازه کار دریافت کنند. اطلاعات بیشتر در مورد کشورهای مبدا امن را در فصل کشورهای مبدا امن کسب کنید.

مهم: اجازه کار ی که صادر میشود برای کلیه کار ها معتبر نیست  و معمولا برای یک کار خاص که شما درخواست کره بودهید صادر میشود.  است. کارفرکای که قرار است شمار را استخدام کند، باید فرم مربوط به شغل را پر کند و شما نیز باید درخواست مجوز کار را پر کنید. اگر هر دو فرم به طور کامل و درست پر شده باشد، اداره مهاجرت باید ظرف دو هفته به شما پاسخ دهد. اگر پاسخی دریافت  نکردید، با یک مرکز مشاوره یا یک وکیل تماس بگیرید. همچنین می توانید بصورت فوری به دادگاه اداری شکایت کنید. مراکز مشاوره در منطقه خود را در سایت proasyl.de پیدا کنید.  

من دولدونک دارم، میتوانم کار کنم؟

اگر اقامت دولدنگ دارید، دسترسی شما به بازار کار محدود خواهد بود. بصورت عموم اجازه کار ندارید و باید قبل از شروع هد نوع کار یا شغل از اداره مهاجرت (Ausländerbehörde) درخواست اجازه کار کنید.

اگر دولدونگ داشته باشید در صورتی میتوانید مجوز کار دریافت کنند ، که سه ماه در آلمان  زندگی کرده باشید و در کمپ موقت پناهجویی (Erstaufnahmeeinrichtung) زندگی نکنید. اگر هنوز در کمپ موقت زندگی میکنید می توانید پس از ۶ ماه زندگی در آلمان اجازه کار دریافت کنید. اگر دولدون\گ دارید و اخراج شما به دلیل عدم همکاری شما با اداره مهاجرت و یا دادن اطلاعات اشتباه به تعویق افناده باشد، اجازه کار دریافت نخواهید کرد.
همچنان اگر از یک کشور مبدا امن هستید و درخواست پناهندگی شما پس از ۳۱ اگست ۲۰۱۵ رد شده باشد، نمی توانید اجازه کار دریافت کنید. اطلاعات بیشتر در مورد کشورهای مبدا امن را در فصل کشورهای مبدا امن کسب کنید.

مهم: اجازه کار ی که صادر میشود برای کلیه کار ها معتبر نیست  و معمولا برای یک کار خاص که شما درخواست کره بودهید صادر میشود.  است. کارفرکای که قرار است شمار را استخدام کند، باید فرم مربوط به شغل را پر کند و شما نیز باید درخواست مجوز کار را پر کنید. اگر هر دو فرم به طور کامل و درست پر شده باشد، اداره مهاجرت باید ظرف دو هفته به شما پاسخ دهد. اگر پاسخی دریافت  نکردید، با یک مرکز مشاوره یا یک وکیل تماس بگیرید. همچنین می توانید بصورت فوری به دادگاه اداری شکایت کنید. مراکز مشاوره در منطقه خود را در سایت proasyl.de پیدا کنید.  

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط دریافت اقامت برای افرادی که تا اکتبر ۲۰۲۲، پنج سال در آلمان زندگی کرده اند و اقامت ندارند را در بخش «فرصت‌ها برای دریافت اقامت» بخوانید.

من اقامت دارم و پناهندگی من قبول شده است، میتوانم کار کنم؟

اگر شما به عنوان پناهنده در آلمان قبول شده‌اید و اقامت سه ساله دریافت کرده آید، حمایت تکمیلی که معمولا اقامت یک ساله یا دوساله است، دارید، میتوانید بدون درخواست جداگانه برای کار، در هر اداره یا شغلی که بخواهید و شرایطش را داشته باشید کار کنید و یا هم کسب کار خود مستقل خود را داشته باشید.

اما اگر اقامت یک ساله ممانعت از اخراج دریافت کرده‌اید، دولدنگ دارید و یا هنوز منتظر جواب هستید، باید برای داشتن اجازه کار از آوسلندربیهورده درخواست اجازه کار کنید و اگر انها قبول کنند، میتوانید کار کنید. در غیر آن متاسفانه نمیتوانید.

توجه!

در بیشتر ایالت‌ها در آلمان تا سال ۲۰۱۶ برای افرادی که هنوز پرونده پناهندگی شان جریان داشت یا دولدونگ داشتند،  تنها در شرایطی اجازه کارصادر می‌شد که مقامات اداره مهاجرت مطمئن میشدند که برای این کار، آلمانی ها و شهروندان اروپایی درخواستی نکرده اند. این روند بررسی اولیت ها (Vorrangprüfung) حساب می‌شد. از اگست سال ۲۰۱۹ این مقررات متوقف شده اند و دیگر این الویت بندی در آلمان وجود ندارد.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: