حق اقامت برای پناهجویان در آلمان

برای درخواست پناهندگی از چه حقوقی برخوادارم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اگر به دلیل مشکلات سیاسی یا انسانی به آلمان آمده‌اید و قصد دارید در اینجا ماندگار شوید، باید در خواست پناهندگی بدهید. در صورت پذیرفته شدن تقاضای شما، برای شما اجازه اقامت آلمان صادر خواهد شد. در آلمان سه نوع اصلی پذیرش برای پناهجویان وجود دارد: به عنوان در آلمان سه نوع مختلف اقامت و یا هم قبولی برای پناهندگان وجود دارد: شما ممکن است به عنوان فردی که  نظر به مشکلات سیاسی فرار کرده‌اید به عنوان پناهنده سیاسی (Asylberechtigung) شناخته شوید، اقامت اجتماعی (Flüchtlingsschutz) دریافت کنید و یا هم حمایت فرعی (Subsidiärer Schutz). علاوه بر این، بامف (BAMF ) می تواند در شرایط خاص برای شما ممنوعیت ملی برای اخراج (nationals Absschiebungsverbot) صادر کند.

انواع پذیرش پناهجویی و مسائل مهم مربوط به اجازه اقامت

حق پناهندگی (Asylberechtigung )

حفاظت پناهجویی (Flüchtlingsschutz)

حفاظت تکمیلی (Subsidiärer Schutz)

منع ملی اخراج (Nationales Abschiebungsverbot)

چگونه میتوانم بعد از ختم اعتبار اجازه اقامتم آن را تمدید کنم؟

آیا ممکن است اجازه اقامت من باطل شود؟

مهم

در صورتی که هیچ یکی از سه نوع از پذیرش پناهندگی به شما تعلق نگرفته و برای شما منع ملی اخراج هم صادر نشده ناامید نشوید. هنوز هم راه‌هایی وجود دارد که با کمک آنها ممکن است بتوانید در آلمان بمانید. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به فصل «رد درخواست پناهندگی» در وبسایت ما مراجعه کنید.