حق اقامت در آلمان

اقامت دائم در آلمان را چگونه اخذ کنم؟

اگرآلمان را به عنوان خانه جدید خود انتخاب کرده اید، یا مجبور به مهاجرت به آلمان شده اید، شما حتما نیاز به اجازه اقامت دارید. به همین دلیل معلومات در باره مفاد مندرج در قانون اقامت و شرایط بدست اوردنش برای شما مهم است.
شرایط اساسی حق اقامت در آلمان، به اینکه آیا یک شهروند اتحادیه اروپاهستید،  یا اینکه نظر دلایل سیاسی و انسانی به آلمان پناهنده شده اید و یا جهت کار و تحصیل به آلمان آمده اید، بستگی دارد. در این بخش ما سعی نموده ایم تا در باره تفاوت ها، انوع اقامت برای پناهنجویان، مدت اقامت و برخی نکات مهم دیگری درینباره معلوماتی ارائه کنیم.

انواع اجازه اقامت برای پناهجویان

اگر شما به دلایل سیاسی و انسانی به آلمان پناه آورده اید و می خواهید دائما اینجا اقامت داشته باشید، باید از اداره امور مهاجرت و پناهنده‌گی تقاضای پناهندگی کنید. به طور معمول اگر درخواست پناهندگی شما پذیرفته شود و یا به دلیل مشکلات در کشور خودتان اخراج شما ممنوع شود، شما در آلمان حق اقامت بدست میاورید. با بدست آوردن حق پناهنده‌گی شما اجازه اقامت به مدت سه سال را دریافت خواهید کرد. پس از این دوره، شمااجازه اقامت نامحدود تا زمانی که دلایل نیاز شما برای حفاظت حل نشده است دریافت خواهید کرد.البته اگر بتوانید ثابت کنید که شرایط در کشور شما هنوز برای رفتن امن نیست، میتوانید اقامت دائم بدست بیاورید.
اما همه چیز بستگی به نوع اقامت و قانونی دارد که شما در ابتدا طبق آن حق اقامت بدست آورده بودید. جزئیات دقیق‌تر را در قسمت زیر به شما جمع آوری نموده ایم.

بعد از روند موفقیت‌آمیز پناهنده‌گی مستحق چی نوع اقامتی خواهید شد؟

‌حق پناهنده‌گی Asylberechtigung

حمایت از پناهنده‌گی Flüchtlingsschutz

حمایت تکمیلی Subsidiärer Schutz

ممنوعیت ملی اخراج Nationales Abschiebungsverbot

مهم

اول: همه انواع حق اقامت زمانی به پناهجویان تعلق میگیرد که مرتکب هیچ جرمی نشده و به جنگ یا یک جرم جنایی و غیر سیاسی جدی در خارج از آلمان شمامل نبوده باشد. اهداف و اصول سازمان ملل متحد را نقض نکرده و  امنیت عامه با با بودن شان به خطر مواجه نشود.

دوم: اگر شمااز نگاه اداره مهاجرت و پناهنده‌گی دلیل قانع کننده‌ای برای هیج یک از چهار نوع حق اقامت در المان نداشته، برای شما تحمل نامه یا همان دولدونگ « Duldung». صادر میشودو به معنی انتظار برای اخراج است.

کارت آبی اتحادیه اروپا چیست؟

کارت آبی اتحادیه اروپا هم یک نوع اجازه اقامت است، در ابتدا به طور کلی برای یک دوره چهار ساله صادر میشود. این نوع اجازه اقامت برای اتباع کشورهای ثالث که دارای مدارک دانشگاهی و یا معادل آن هستند و به هدف کار واشتغال بر اساس مدرک تحصیلی شان به اروپا آمده اند تعلق میگیرد. پیش شرط دیگر بدست آورد این کارت ابی اقامت، ثابت کردن درآمد است که شخص متقاضی باید ثابت کند که حداقل دو سوم حقوق سالانه‌اش با درنظر داشت بیمه بازنشستگی بصورت عمومی حدود۴۹،۶۰۰ یورو برسد. و اگر شخص حرفه‌ای دارد که آلمان بصورت خاص به آن نیاز دارد سقف درآمد میتواند حداقل ۳۸،۶۸۸ یورو باشد.

دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا اگر بتوانند ثابت کنند که یک دوره کاری 33 ماهه را موفقانه با پرداخت بیمه بازنشستگی قانونی یا مزایای قابل مقایسه آن را پرداخت کرده اند، میتوانند درخواست اقامت دائم کنند و از آن برخوردار شوند. آنها برای اقامت دائم همچنان باید زبان المانی را تا سطح B1 را فرا گفته باشند.

پاسپورت مهاجرت آبی چی نوع پاسپورتی است؟

اگر شما بعد از اتمام پروسه پناهنده‌گی تان مستحق پناهنده‌گی و یا حفاظت به عنوان پناهنده‌ شوید، شما یک اجازه اقامت سه ساله با يک پاسپورت آبی مهاجرت دریافت میکنید. برای اینکه بدانید پاسپورت آبی چی نوع پاسپورتی است و به کدام کشورها میشود همرایش سفر کرد، به صفحه مخصوص پاس آبی سربزنید.