چگونه میتوانم یک شغل مناسب برایم انتخاب کنم؟

مشاوره و راهنمای شغلی

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

به عنوان یک کودک، زمانی که از ما سوال میکنند که «در آینده میخواهی چه شغلی داشته باشی؟»، ما بطور سریع چندین شغل و حرفه را نام میبریم. اما بعدها پاسخ دادن به این سوال اغلب به ما راحت نیست و مطمئن نیستیم. حرفه های مختلف وجود دارد، وبسیاری ازما قادر نیستیم به راحتی یکی از رشته های دانشگاهی و یا  یک آوسبیلدونگ را انتخاب کنیم. به همین دلیل است که اداره فدارل کار آلمان تلاش کرده است مطالب اطلاعاتی و برنامه های مختلف را برای کمک به انتخاب یک مسیر شغلی مناسب برای شما ارائه کند. دراین صفحه این ابزار ها را به شما معروفی میکنیم.

چه فرصت های شغلی در آلمان وجود دارد؟

یافتن شغل مناسب با کشف استعداد و علاقه شما

اطلاعات بیشتر در مورد شغل های خاص

یافتن آسبیلدونگ

مشاوره و راهنمایی

مهم

برای پناهجویان برنامه های کمکی و حمایتی مختلفی وجود د ارد تا بتوانند کار مورد نظر و یا آوسبیلدنگ مناسب برای خود پیدا کنند. برای یافتن همه اطلاعات به صفحه اطلاعاتی ما در مورد، چه کسی مرا کمک میکند یک آوسبیلدونگ پیدا کنم، مراجعه کنید.