اجازه کار در آلمان

درخواست برای اجازه کار در آلمان

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

عامل تعیین کننده برای کار در آلمان، وضعیت اقامت شما است. اگر شما به عنوان پناهنده در آلمان قبول شده‌اید و اقامت سه ساله دریافت کرده آید، میتوانید بدون درخواست جداگانه برای کار، در هر اداره یا شغلی که یافت میکنید کار کنید. اما قبل از قبول شدن یا یا داشتن اقامت دولدنگ باید اجازه بگیرید. در بیشتر موارد، شما برای سه ماه اول بعد از ورود خود به المان اجازه کارکردن را نخواهید داشت. بعد از این دوره، شما میتوانید  از اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde) درخواست اجازه کار کنید.
ابتدا باید کار را پیدا کنید و بعد به اداره امور خارجیان مراجعه کنید، یک فورم دریافت میکنید که شخص  استخدام کننده باید آن را تکمیل کند. استخدام کننده باید اسم شرکت، مقدار حقوق و ساعات کار را در فورم مشخص نماید و ان را به دوباره به این اداره بفرستید. معلومات بیشتر در این باره را میتوانید در صفحه بامف (BAMF) بخوانید.

اگر پناهنده نیستید برای اطلاعات بیشتر به صفحه اطلاعاتی ما بنام مهاجرت به آلمان مراجعه کنید.

چه‌گونه و چه‌وقت میتوانم در آلمان کار کنم؟

چه وقت و چگونه میتوانم در آلمان کار کنم؟

میتوانم بدون داشتن اقامت کار کنم؟

حق الویت در دریافت اجازه کار چیست؟

مهم

 معلومات بیشتر در باره اسناد کاری و تحصیلی کشور خود را در صفحه تائید مدارک خارجی در آلمان در مورد کاریابی و شرایط آن را در صفحه «شرایط کار یابی»  بخوانید.