اجازه کار در آلمان

درخواست برای اجازه کار در آلمان

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

عامل تعیین کننده برای کار در آلمان، وضعیت اقامت شما است. اگر شما به عنوان پناهنده در آلمان قبول شده‌اید و اقامت سه ساله دریافت کرده آید، میتوانید بدون درخواست جداگانه برای کار، در هر اداره یا شغلی که یافت میکنید کار کنید. اما قبل از قبول شدن یا یا داشتن اقامت دولدنگ باید اجازه بگیرید. در بیشتر موارد، شما برای سه ماه اول بعد از ورود خود به المان اجازه کارکردن را نخواهید داشت. بعد از این دوره، شما میتوانید  از اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde) درخواست اجازه کار کنید.
ابتدا باید کار را پیدا کنید و بعد به اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde) مراجعه کنید. از آنجا یک فورم دریافت میکنید که شخص  استخدام کننده باید آن را تکمیل کند. استخدام کننده باید اسم شرکت، مقدار حقوق و ساعات کار را در فورم مشخص نماید.
معلومات بیشتر در این باره را میتوانید در صفحه بامف (BAMF) بخوانید.

چه‌گونه و چه‌وقت میتوانم در آلمان کار کنم؟

چه وقت میتوانم آزادانه شغلم را انتخاب کنم؟

میتوانم بدون داشتن اقامت کار کنم؟

آیا مدارک کاری من به رسمیت شناخته میشوند؟

حق الویت در دریافت اجازه کار چیست؟

چگونه در آلمان کار پیدا کنم؟

مهم

اگر شما به عنوان پناهنده قبول شده‌اید و اقامت سه ساله دریافت کردید، همزمان اجازه کار هم دارید و برای پیداکردن کار نیاز به اجازه اداره امور خارجیان یا (Ausländerbehörde) ندارید. اما اگر دولدونگ دارید یا ممانعت از اخراج باید برای داشتن اجازه کار با اداره امور خارجیان به تماس شوید. معلومات بیشتر در باره «تائید مدارک خارجی در آلمان» و «شرایط کار یابی» را در صفحات متذکره بخوانید.