د ښځو لپاره مخکې له مخکې طبي معاينات

د خپلې روغتيا لپاره څه کولای شم؟

په جرمني کې هر کال کابو نيم ميليون خلک په سرطان اخته کيږي. د سينې او رحم د سرطان په شان سرطانونه د درمنلې وړ دي خو په هغه صورت کې چې پر وخت وموندل شي. د دې کار لپاره بايد وړيا مخنيوي کوونکي معاينات (Vorsorgeuntersuchung) شته. دا معاينات له ډاکټرانو سره مرسته کوي څو شونې ناروغۍ له وخت مخکې وپېژني او په دې ډول د شديدې ناروغۍ او مړينې مخنيوی وکړي.

په څه بايد ځان وپوهوم؟

مخنيوي کوونکي معاينات څه ته وايي؟

د مخنيوي کوونکو معايناتو ترسره کول ولې اړين دي؟

څوک د مخنيوي کوونکو معايناتو د ترسره کولو حق لري؟

د مخنيوي کوونکو معايناتو لپاره د روغتيايي بيمې يا سوسيال‌امت تاييد ته اړتيا ده؟

د مخنيوي کوونکو معايناتو لپاره وخت يا ترمين چېرته او څنګه اخستلای شم؟

که ډاکټران د معايناتو يا ازموينې پر مهال کوم غير معمول څه ومومي، څه به کيږي؟

په کوم وخت کې کومې معاينات کيږي؟

مهم

که ډاکټر او ناروغ په ورته ژبه خبرې وکړي، د وخت ترلاسه کول او د ناروغۍ تشخيص اسانيږي. په خپله ژبه د غږېدونکو ډاکټرانو د موندلو لپاره د دولتي روغتيايي بيمې د ډاکټرانو ټولنې وېبسایټ ته ورشئ. هلته اړوند ايالت او وروسته خپله ژبه ټاکلای شئ.