بشپړوونکې يا اختياري بيمې

کومو بيمو ته اړتيا ده او ګټورې دي؟

له پنځو اجباري بيمو (روغتيايي، اوږدمهاله پاملرنه، تقاعد، پېښو او بېکاري) پرته په جرمني کې ځينې نورې اختياري بيمې هم شته. که څه هم د دوی په عنوان کې، د بېلګې په ډول د مسؤوليت بيمه کې (Haftpflichtversicherung) ځينې وخت اجبار (Pflicht) ذکر کيږي خو په اصل کې يې ټاکل په خپله خوښه دي. دا ډول ډېری بيمې تاسې له مالي ګواښونو ژغوري. ستاسې د ژوند حالت ته په کتو ښايي ځينې يې ستاسې لپاره ګټورې وي.

په جرمني کې اضافي بيمې کومې دي؟

د شخصي مسؤوليت بيمه

د کور د وسايلو بيمه

د مبایل ټليفون بيمه

د موټر او نورو ترانسپورتي وسايلو بيمه

په ياد مو وي چې تل د بيمې د قرارداد شرايطو او جزياتو ته ښه پام وکړئ. په ځانګړي ډول هغه مهال چې د شخصي بيمې غوښتنه کوئ. ډېر وخت د بيمې وړاندې کوونکي په ښو بيو مشريان جذبوي او بيا وروسته خپل خدمتونه کم يا محدودوي. همدا شان ځينې بيمې ډېرې ضروري نه دي. که د بيمې د تړون په جزياتو پوه نه شئ؛ بايد د دې برخې له يوه مشاور سره سلا وکړئ. کله چې قرارداد لاسليک کړئ؛ بايد فيس او ډېر وخت يې د اوږدې مودې لپاره ورکړئ. د بيمې په اړه د سلاکارۍ په مرکز کې مشورې ترلاسه کولای شئ.

مهم

شخصي بيمه اختياري ده خو ستاسې د ژوند حالت ته په کتو ښايي ډېره مهمه وي. که موټر يا موټرسایکل ولرئ؛ بيمه يې جبري او اړينه ده.