Aile İlticası

Familienasyl
Güncelle 02.05.2023

Seçeneklerimiz nelerdir?

Ailenizdeki bir birey ya da bireyler, aile birleşimi dolayısıyla, sığınma, mülteci veya geçici koruma hakkı aldıktan sonra Almanya'ya geldilerse, aile ilticası başvurusunda bulunabilirler. Aile ilticası, ailenizin sizinle aynı statü ve haklara sahip olması anlamına gelir.

Bilmem Gerekenler

Aile ilticasının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Aile ilticasının hem avantajları hem de dezavantajları vardır: aileniz sizinle aynı haklara sahiptir ve aynı statüdedir. Örneğin aileniz ayrıcalıklı aile birleşimi olarak bilinen hakka sahiptir. Refakatsiz çocuk mülteci olarak ebeveynlerinizi Almanya’ya getirme izniniz vardır ama kardeşlerinizi getiremezsiniz. Ebeveynleriniz aile ilticası hakkı kazandıktan sonra, diğer reşit olmayan ve bekâr olan çocuklarını (yani kardeşlerinizi) Almanya'ya getirebilir. Bir diğer avantaj da ailenizin Almanya'da bağımsız olarak kalabilecek olmasıdır. Örneğin, eşinizden ayrılsanız bile, aileniz oturum iznini koruyabilir.

Ancak aile ilticasının dezavantajları da olabilir: aile üyeleriniz iltica veya mülteci koruma hakkı kazandıktan sonra, artık kendi ülkelerine seyahat edemezler. Ayrıca, aileniz, aile ilticası başvurusunda bulunduktan sonra, sizin dosyanız yeniden incelenebilir ve hatta ülkenizdeki durumun önemli ölçüde iyileşmesi durumunda, mülteci statünüz iptal bile edilebilir.

Aile ilticasının, sizin ve aileniz için uygun olup olmadığından emin değilseniz, bir danışma merkezinden veya avukattan tavsiye alın. Pro Asyl web sitesinde, yakınlarınızda bir danışma merkezi bulabilirsiniz. Yerel Bilgi sayfamıza girerek mültecilere ve sığınmacılara danışmanlık veren uzman avukatları bulabilirsiniz. Sayfaya yaşadığınız şehri girip iltica, oturum hakkı veya hukuki danışmanlık için arama yapabilirsiniz.

Kimler aile ilticası için başvuruda bulunabilir?

Aşağıdaki kişiler aile ilticasında bulunabilirler:

  • Eşler ve partnerler.
  • Reşit olmayan bekâr çocuklar (aile ilticasına başvurdukları sırada 18 yaşın altında ve bekâr olmaları gerekir)
  • Refakatsiz çocuk mültecilerin ebeveynleri (eğer BAMF aile ilticası başvurusu hakkında bir karara vardığı zaman, kişi hâlâ 18 yaşın altındaysa)
  • Refakatsiz bir çocuk mültecinin evli olmayan küçük kardeşleri (BAMF aile ilticası başvurusu hakkında bir karara vardığı zaman, hepsinin 18 yaşın altında olması şartıyla)

Yukarıda belirtilen kişiler aile ilticasında bulunabilirler, eğer:

  • Bu evlilik/aile geldiğiniz ülkede meydana geldiyse
  • İltica, mülteci koruma veya geçici koruma hakkına bağlı olarak bir oturum izniniz varsa

Lütfen unutmayın: Sınır dışı edilmeye ilişkin ulusal yasak hakkı sebebiyle size oturum izni verildiyse, aile ilticası başvurusunda bulunamazsınız.

Ne zaman ve nerede aile ilticası başvurusunda bulunabilirim?

Ailenizin Almanya'ya geldikten sonra üç ay içinde aile iltica başvurusunda bulunması gerekir.

Aileniz, aile iltica başvurusunu Federal Göç ve Mülteciler Dairesine (BAMF) yapmalıdır. İki olasılık var:

1. Aileniz altı aydan daha uzun bir süre için geçerli olan bit oturum izni varsa (örneğin, aile birleşimi amacıyla oturum izni -  "Aufenthalterlaubnis zum Zweck der Familienzusammenfürung" veya ilgili geçici bir oturum izni belgesi “Fiktionsbescheinigung”), Nürnberg'deki BAMF genel merkezine (yazılı olarak) aile ilticası başvurusunda bulunabilirler). BAMF'ın web sitesinde doldurmanız gereken başvuru formunu bulabilirsiniz. Başvuruyu faks veya kayıtlı posta olarak ("Einschreibung") gönderin ve makbuzunuzu kanıt olarak saklayın. Yazılı başvuru ile aile ilticası talebinde bulunursanız, ailenizin ilk birkaç hafta ilk kabul merkezinde kalması zorunluluğu ortadan kalkar ve aileniz sizinle aynı yerde yaşayabilir.

2. Aileniz altı aydan fazla bir süre için oturum iznine sahip değilse (örneğin, aile birleşimi amacıyla oturum izni veya ilgili geçici bir oturum izni belgesi “Fiktionsbescheinigung”), iltica başvurusu bölgenizdeki BAMF şubesine şahsen yapmalısınız. Böyle bir durumda, ailenizin genellikle bir süreliğine ilk kabul merkezinde yaşaması gerekir. Bu duruma engel olmak için, BAMF'dan aile ilticası talebinde bulunmadan önce, ilgili Yabancılar Dairesine aile birleşimi amacıyla oturum izni başvurusunda bulunmalısınız. Aile birleşimi için gerekli şartlar vize başvurusu sırasında zaten kontrol edildiğinden, Yabancılar Dairesi altı aydan fazla bir süre için doğrudan geçici bir oturum izni (veya "Fiktionsbescheinigung" olarak bilinir) düzenleyebilir. Bu belgeyi aldıktan sonra, aileniz iltica başvurusu için yazılı bir başvuruda bulunabilir ve ilk kabul merkezinde kalma zorunluluğu ortadan kalkar. Sizden sorumlu BAMF şubesini bulmak için bamf.de sayfasına bakabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Aileniz, aile iltica başvurusunu teslim ettikten sonra, (Yabancılar Dairesinde) ailenin yeniden bir araya gelmesi amacıyla oturum izni başvurusunda bulunabilir. Bu durumda, geçici oturum iznine ("Aufenthaltsgestattung") ek olarak, bir oturum izni ("Aufenthalterlaubnis zum Zweck der Familienzusammenfürung") verilir. Ailenizin sosyal yardımlar, işgücü piyasasına erişim ve benzeri konulara ilişkin haklar, aile birleşimi için elde edilen oturum iznine (geçici oturum iznine değil) bağlı olarak düzenlenir. Bu, ailenizin “Aufenthaltsgestattung” sahibi olarak, sığınmacı haklarının kısıtlanmayacağı anlamına gelir.

Aile ilticasının, sizin ve aileniz için uygun olup olmadığından emin değilseniz, bir danışma merkezinden veya avukattan tavsiye alın. Pro Asyl web sitesinde, yakınlarınızda bir danışma merkezi bulabilirsiniz. Yerel Bilgi sayfamıza girerek mültecilere ve sığınmacılara danışmanlık veren uzman avukatları bulabilirsiniz. Sayfaya yaşadığınız şehri girip iltica, oturum hakkı veya hukuki danışmanlık için arama yapabilirsiniz.

Ailemin iltica başvurusu incelenirken ailemin sahip olacağı oturum durumu ne olacak?

Aileniz aile birleşimi amacıyla oturma iznine sahipse, iltica prosedürü sırasında bu oturum izni geçerli kalacaktır. Aileniz ayrıca geçici bir oturum izni alacak olsa da (örneğin "Aufenthaltsgestattung"), oturum iznine sahip bir kişinin yararlanabileceği tüm haklara sahip olurlar. Aynı durum, aileniz aile ilticası başvurusunda bulunduktan sonra, ailenizin oturma izni başvurusunda (aile birleşimi amacıyla) bulunması durumunda da geçerlidir.

Ailenizin oturum iznine veya altı aydan fazla geçerli bir "Fiktionsbescheinigung"a sahip değilse, aile ilticası başvurusunda bulundukları anda oturum izinleri iptal edilir. Daha sonra onlara geçici bir oturum izni ("Aufenthaltsgestattung") verilir ve diğer sığınmacılarla aynı hak ve yükümlülüklere sahip olurlar. Bu konuda daha fazla bilgi almak için “Geçici İkamet İzin Belgesi (Aufenthaltsgestattung)” bölümümüze bakabilirsiniz.

Aile ilticası başvurusunda bulunamıyorum. Seçeneklerim nelerdir?

Eğer iltica başvurunuz henüz sonuçlanmadıysa veya sınır dışı edilmeye ilişkin ulusal yasak hakkı sebebiyle oturum izni aldıysanız, aile ilticası başvurusunda bulunamazsınız.

18 yaş altında bekâr çocuklarınızın sizden sonra Almanya'ya gelmesi durumunda, aşağıda belirtilen şartlar altında onlar için otomatik olarak bir iltica prosedürü başlatılacaktır:

  • iltica prosedürünüz hâlâ devam ediyorsa,
  • iltica başvurunuz reddedildiyse veya
  • sınır dışı edilmeye ilişkin ulusal yasal hakı sebebiyle oturum izni aldıysanız (§25 par. 5 İkamet Yasası).

Çocuğunuz için iltica prosedürü başlatıldığında, yazılı olarak bilgilendirilirsiniz. Ayrıca çocuğunuz için iltica prosedürünü uygulamak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Bu konuda bir danışma merkezinden veya bir avukattan tavsiye alın. Pro Asyl web sitesinde, yakınlarınızda bir danışma merkezi bulabilirsiniz. Yerel Bilgi sayfamıza girerek mültecilere ve sığınmacılara danışmanlık veren uzman avukatları bulabilirsiniz. Sayfaya yaşadığınız şehri girip iltica, oturum hakkı veya hukuki danışmanlık için arama yapabilirsiniz. Kendiniz için yaptığınız iltica başvurunuz reddedildiyse, eğer ülkeyi terk etme sebepleri aynıysa, muhtemelen çocuğunuzun iltica başvurusu da reddedilecektir. Ancak çocuğunuz basit bir ret almaz ve başvurusu “temelsiz olduğu açık olan” ("offensichtlich unbegründet") olarak reddedilir. Bu şekilde reddedilmenin ciddi sonuçları olacaktır.  Bu konuda daha fazla bilgi almak için “İlticam Reddedildi” bölümüne bakabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Ebeveynleriyle birlikte Almanya'ya giriş yapan bekâr çocukların iltica prosedürü otomatik olarak ebeveynlerinin iltica başvurusuyla başlar.

Önemli

Aileniz, aile ilticası başvurusunda bulunmak istemiyorsa, ancak ülkelerini terk etmek konusunda kendilerine özel sebepleri varsa, bu sebepleri BAMF'a sunmaları gerekir. Bunu yapmak önemlidir çünkü sizin iltica hakkınızın iptal edilmesi ve aileniz sizden bağımsız olarak bir iltica başvurusunda bulunması gibi bir durum ortaya çıkabilir.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: