Entegrasyon Kursu

Nasıl Almanca öğrenebilirim?

Bu içerik {videoservice}'dan eklenmiştir. Daha fazla bilgi için {socialhintlink_begin}buraya{socialhintlink_end} tıklayın.

Eğer yakın zamanda Almanya’ya taşındıysanız, dilin en büyük zorluklardan biri olduğunu fark etmişsinizdir. Alman makamlarıyla, mesela Yabancılar Dairesi (“Ausländerbehörde”) ya da Sosyal Yardım Dairesi (“Sozialamt”), iletişime geçmek için Almanca konuşmanız gerekir. Eğer Almanya’da bir hayat kurmak ve ülkede yaşayan insanları yakından tanımak, üniversiteye gitmek, mesleki eğitim almak ya da bir iş bulmak istiyorsanız yine Almanca öğrenmeniz gerekecek.

İkamet durumunuza göre, okul ve kurs türünüze ilişkin farklı seçenekleriniz olacaktır. Almanca’yı, Almanya’nın tarihine ve kültürüne giriş dersleriyle tamamlayan resmi dil kurslarına entegrasyon kursu(“Integrationskurs”) denir. Bu kurslar, 600 saatlik dil dersi ve Alman yasası, tarihi ve kültürüyle ilgili temel bilgileri içeren 100 saatlik oryantasyon kursunu içerir. Eğer Latin alfabesini okuma ve yazma bilginiz yoksa, 1000 saatlik entegrasyon kursunu almaya uygun görülürsünüz. Küçük çocukları olan ebeveynler, kadınlar ve gençler için özel kurslar vardır. Eğer kursun sonundaki sınavı geçemezsiniz, ek olarak 300 saat daha Almanca dersi alabilirsiniz. Bunu yapabilmek için de bir başvuru formu doldurmanız gerekir.

Ayrıca çeşitli devlet enstitüsü ve özel enstitüler tarafından yürütülen birçok dil kursu vardır. Fakat bazılarının Yabancılar Dairesi ya da diğer Alman makamları tarafından tanınmadığını bilmelisiniz. İnternet üzerinde de bir sürü iyi dil öğrenme kaynağına ulaşabilirsiniz, bunların birçoğu ücretsizdir.

Almanca kursuna nasıl katılabilirim?

Almanya'ya yeni geldim

Çoktan iltica için başvurdum

İltica talebim çoktan kabul edildi

Bu kategorilerden hiçbirine uymuyorum

Bir dil okulunu başarıyla tamamladıktan sonra bir katılım sertifikası (“Anwesenheitsbescheinigung”) alırsınız. Eğer katıldığınız kurs, entegrasyon kursu gibi, kurs bitiminde genel bir sınav yapıyorsa, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması’na ve bireysel testlerdeki performansınıza göre belirlenmiş seviyenizi de içeren bir dil sertifikası (“Deutschzertifikat”) alırsınız.

Önemli

Çoğu durumda, entegrasyon kursuna gitmeye uygun olmak, zorunlu olmakla eş anlamı taşır. Bunun anlamı kursa gitmenin sizin için bir seçenek değil, zorunluluk olduğudur. Kursa katılma hakkınızı gösteren belgeyi (“Berechtigungsschein”) alır almaz, kaydınızı yaptırmanız çok önemlidir. Eğer bunu yapmazsanız, sosyal yardımlarınız azaltılacaktır.