Mesleki Eğitim için Oturum İzni (İkamet Yasası §16g)

Jemand arbeitet an einer Leiterplatte.
Güncelle 27.06.2024

1 Mart 2024 tarihinden itibaren, İkamet Yasası 16g maddesi uyarınca mesleki eğitim için oturum izni, ülkeyi terk etmesi gereken kişiler için “Ausbildungsduldung”a bir alternatif olarak kullanılabilir. Her iki seçenek de Almanya'da oturumu „eğitim amacıyla“ güvence altına alır. Ausbildungsduldung‘dan da hala faydalanmak mümkün. Mesleki eğitim için oturum izninin çeşitli avantajları var. Bu oturum iznini almak için hangi koşulları yerine getirmeniz gerektiğini ve ihtiyacınız olan diğer bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz.

Bilmem Gerekenler

Mesleki eğitim için oturum izni nedir?

Mesleki eğitim için oturum izni, iltica prosedürü sırasında mesleki eğitime başlayan ve iltica prosedürü reddedildikten sonra buna devam etmek isteyen veya müsamaha belgesine (Duldung) sahip kişiler için bir oturum seçeneğidir. Bu kişiler belirli koşullar altında nitelikli mesleki eğitim alabilirler. Eğitim, devlet tarafından tanınan bir mesleki yeterliliğe yol açmalıdır. Mesleki eğitim için oturum izni, hak standardı olarak adlandırılır. Bu, tüm koşulları yerine getirdiğiniz takdirde, yabancılar dairesinin size oturum iznini vermesi gerektiği anlamına gelir.

Lütfen unutmayın: Eğitim sebebiyle müsamaha belgesi (Ausbildungsduldung) elde etmek hala mümkün. Mesleki eğitim için oturum izni mi yoksa eğitim sebebiyle müsamaha belgesi mi alacağınız, özellikle eğitiminiz sırasında geçiminizi nasıl sağlayacağınıza bağlıdır. Daha fazla bilgiyi „Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi (Ausbildungsduldung)“ bölümümüzde bulabilirsiniz.

 • Ausbildungsduldung'un aksine, Mesleki Eğitim için Oturum İzni, bu oturuma sahip kişinin yurtdışına seyahat etmesine izin verir. 

Lütfen dikkat: Ancak pasaport ve vize gerekliliklerine uymanız gerekir. Ayrıca izin almadan yurtdışında (AB'de) çalışmak da yasaktır.

 • Mesleki eğitim için oturum izni, ikamet zorunluluğunun iptal edilmesini kolaylaştırır. 

Unutmayın: Ortak konutta kalan kişiler mesleki eğitim için oturum izniyle evden çıkabilir; ancak Ausbildungsduldung sahibi çoğu kişi orada kalmak zorundadır. Yabancılar dairesi, Ausbildungsduldung sahibi kişilerin taşınmasına nadiren izim verir.

 • Oturum izninin süresi, süresiz oturum izni için öngörülen 5 yıllık süreye dahil edilir.
 • Mesleki eğitiminizden bağımsız olarak haftada 20 saate kadar çalışma izniniz vardır.
 • Başka bir oturum izni unvanına geçmek mümkün olabilir.
Mesleki eğitim için oturum izni alabilir miyim?

Almanya'da aşağıdaki şekillerde bulunuyorsanız bu oturum iznini alabilirsiniz:

İkamet Yasası § 60a uyarınca en az üç aylık bir Duldung sahibi olmanız

veya sığınmacı iseniz ve eğitiminiz devam ederken sığınma başvurunuz reddedilmiş olması durumunda

ve eğer bunlardan birine ek olarak

- devlet tarafından denkliği olan veya benzer şekilde düzenlenmiş bir mesleki eğitim programında nitelikli mesleki eğitim almış olmanız 

veya

- devlet tarafından denkliği olan veya benzer şekilde düzenlenmiş bir mesleki eğitimde asistanlık veya çıraklık eğitimi almış ve daha sonra mesleki eğitime başlamış olmanız durumunda.

Lütfen unutmayın: Federal İş Bulma Kurumu, eğitimin gerekli olduğunu onaylamalıdır (bu eğer o meslek alanında çalışan eksikliği varsa gerçekleşir). Eğitim merkeziniz de eğitiminizi orada yaptığınızı onaylamalıdır. 

Geçiminizi güvence altına almak için aşağıdakiler geçerlidir:

 • SGB III uyarınca mesleki eğitim yardımı alırsanız, oturum izni alırsınız. Bu, geçiminizi sağlamak için ek yardıma ihtiyaç duymanız halinde de geçerlidir. 
 • SGB III uyarınca bir meslek eğitimi yardımı almıyorsanız, her ay belirli bir net geliri kanıtlamanız gerekir:
  -Ebeveynlerinizle birlikte yaşamıyorsanız: Aylık net geliriniz 632 € olmalıdır. Eğer eğitim görüyorsanız ve bir yüksekokula devam ediyorsanız, bu tutar 736 €'dur. 
  -Ya da hala ebeveynlerinizle (ya da ebeveynlerinize ait bir evde) yaşıyorsanız: Bu durumda 262 €'luk bir gelir yeterlidir. Halihazırda bir çıraklık eğitimi yapıyorsanız ve bir yüksek okula devam ediyorsanız, 474 €'luk bir gelire ihtiyacınız vardır.

Lütfen unutmayın: Mesleki eğitim için oturum izni için gerekli dil becerileri hakkında şu anda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Genel olarak, nitelikli mesleki eğitim için oturum izni için B1 CEFR dil seviyesine ihtiyacınız vardır (İkamet Yasası §16a‘ya göre). Alternatif olarak, eğitim alınan yer de dil seviyesinin yeterli olduğunu onaylayabilir. Eğitim merkezinin kendisinin eğitim sırasında dil desteği sağlaması da mümkündür. Kalifiye olmayan eğitim durumunda, istisnai durumlarda A2 CEFR dil seviyesi de yeterli olabilir (İkamet Yasası 16a Paragraf 3).

Hangi durumlarda oturum izni almam mümkün olmaz?

Belirli koşullar altında bu oturum iznini alamayabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki durumlarda bu durum söz konusudur:

 • Oturum izniyle ilgili olarak bariz suistimal vakaları söz konusuysa,
 • Güvenli bir menşe ülkeden geliyorsanız ve 31 Ağustos 2015 tarihinden sonra yaptığınız iltica başvurunuz reddedildi veya geri çekildiyse,
 • Başvuru sırasında üç aydan daha kısa bir süredir Duldung‘a sahipseniz,
 • Kimliğiniz açıklığa kavuşmadıysa,
 • Hakkınızda sınır dışı etme kararı veya sınır dışı etme emri mevcutsa
 • veya kalışınızı sona erdirmek için somut önlemler zaten düzenlenmişse. Bu aşağıdaki hususları içerebilir:

(a) seyahat etmeye uygun olup olmadığınızı belirlemek için bir tıbbi muayene organize edildiyse,

b) gönüllü dönüşünüzü desteklemek için devlet finansmanı başvurusunda bulunduysanız,

c) sınır dışı etme için ulaşım rezervasyonu başlatıldıysa vb.

Kimliğim ne zamana kadar açıklığa kavuşturulmalıdır?

Kimliğinizi açıklığa kavuşturmak için aşağıdaki kurallar ve son tarihler geçerlidir: 

 • Ülkeye 31 Aralık 2016 tarihinden önce giriş yaptıysanız, başvurunuzu yaptığınız tarihe kadar kimliğiniz açıklığa kavuşturulmalıdır.

veya

 • Ülkeye 1 Ocak 2017 ile 2 Ocak 2020 tarihleri arasında giriş yaptıysanız, başvuru sırasında kimliğinizi en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar netleştirmiş olmanız gerekir. 

Veya

 • Ülkeye 31 Aralık 2019 tarihinden sonra giriş yaptıysanız, ülkeye giriş yaptıktan sonraki ilk altı ay içinde kimliğinizi netleştirmiş olmanız gerekir.

Önemli: Bu süreler içinde, kimliğinizi açıklığa kavuşturmak için mümkün ve makul olan her şeyi yaptığınızı kanıtlamalısınız.

Nitelikli mesleki eğitim nedir?

Nitelikli mesleki eğitim, en az iki yıl süren, devlet tarafından denkliği olan veya karşılaştırılabilir düzenlenmiş bir mesleki eğitim programıdır. Tüm nitelikli eğitim mesleklerinin bir listesini bibb.de adresinde bulabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Devlet tarafından denkliği olan veya benzer şekilde düzenlenmiş bir mesleki eğitimde asistan veya çırak olarak da eğitime başlayabilir VE ardından mesleki eğitime başlayabilirsiniz.

Nerede mesleki eğitim yeri bulabilirim?

“İkili mesleki eğitim” ve “Okulda mesleki eğitim” sayfalarımızı mutlaka okuyun. Mesleki eğitim yeri ararken verilen destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgiyi “Nasıl bir mesleki eğitim (Ausbildung) programı bulabilirim?” sayfamızda bulabilirsiniz.

Mesleki eğitim için ne kadar sürede oturum izni alabilirim?

Mesleki eğitim programının başlamasından en erken yedi ay önce oturma izni için başvurabilirsiniz. Oturum izni, mesleki eğitim programının başlamasından en erken altı ay önce verilebilir. 

Lütfen dikkat: Başvuruyu yapmadan önce bir eğitim sözleşmesi düzenlemelisiniz. Eğitim sözleşmesi için bir devlet veya devlet tarafından tanınan bir eğitim kurumunun onayına sahip olmanız da yeterlidir.

Bazen eğitim sözleşmesinin yetkili makamdaki mesleki eğitim ilişkileri kaydına girilmesi gerekir. Kayıt için en azından daha önce başvurulmuş olması da yeterlidir.

Mesleki eğitim için verilen oturum izni ne kadar süreyle geçerlidir?

Oturum izni, sözleşmeye göre mesleki eğitim programı devam ettiği sürece geçerlidir.

Eğitimi erken bitirirsem veya yarıda bırakırsam ne olur?

Eğitiminizi olması gerekenden daha erken bitirirseniz veya bitmeden sonlandırırsanız, eğitim merkezinin sizden sorumlu göçmenlik dairesine yazılı veya elektronik olarak iki hafta içinde bildirimde bulunması gerekir. Bu bildirimde fesih nedeni, eğitimin başladığı tarih, tam adınız ve uyruğunuz da belirtilecektir. 

Mesleki eğitiminizin planlanandan daha erken bitmesi veya sonlandırılması durumunda, başka bir eğitim yeri arayabilmeniz için oturma izni altı ay süreyle uzatılabilir. Bu altı ay boyunca geçiminizi güvence altına alacak bir kaynağa sahip olduğunuzu kanıtlamak zorunda değilsiniz (bkz. İkamet Yasası Bölüm 16 g Paragraf 10 Cümle 3).

Eğitimimi tamamladıktan sonra ne olur?

Eğitiminizi tamamladıktan sonra mesleki eğitim yaptığınız firmanın sizi işe alması mümkündür. Eğitiminizi tamamladığınız yerde çalışabilirsiniz. Ancak durum böyle değilse, örneğin firmada boş pozisyon bulunmuyorsa başka bir iş aramak zorunda kalırsınız. Bu durumda iş aramak amacıyla oturum izniniz altı ay uzatılacaktır. Daha fazla uzatma mümkün değildir.

Mesleki eğitiminizi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra derecenize uygun bir iş bulursanız iki yıllık oturum izni alabilirsiniz. Bu iki yıl boyunca edindiğiniz yeterliliğe uygun bir iş yapmalısınız. İki yıllık süreden sonra başka bir alanda da iş arayabilirsiniz.

Oturum iznimi kaybetme ihtimalim var mı?

Yabancılar Dairesi, mesleki eğitim ilişkinizin sona ermesi ve bundan sizin sorumlu olmanız halinde oturum izninizi iptal edebilir. Bu gibi durumlarda, mümkün olan en kısa sürede bölgenizdeki bir danışma merkezine başvurun. Bir danışma merkezi bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa, topluluk yöneticilerimizle iletişime geçebilir ve topluluk platformumuz “Together in Germany” üzerinden onlara yazabilirsiniz.

Mesleki eğitim için oturum iznine nereden ve nasıl başvurabilirim?

Mesleki eğitim için oturum izni başvurunuzu bulunduğunuz yerdeki yabancılar dairesine yapabilirsiniz. Bunun için yerel yabancılar dairenizden randevu almanız ve yukarıda belirtilen koşulları kanıtlayan belgelerinizi ve doldurulmuş bir formu şahsen yanınızda götürmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel yabancılar dairenize veya bölgenizdeki bir danışma merkezine başvurun. Together in Germany’de hizmet veren topluluk yöneticilerimiz bir danışma merkezi bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.

Başvurum reddedildi - ne yapabilirim?

Bu durumda Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi (Ausbildungsduldung) almak için başvurabilirsiniz. Bu belge eğitiminizi tamamladıktan sonra oturum izni almanıza yardımcı olabilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak ve koşulları öğrenmek için Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi (Ausbildungsduldung) sayfamıza bakabilirsiniz.

Mesleki eğitim için oturum izniyle yurt dışına gidebilir miyim?

Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesi‘nden (Ausbildungsduldung) farklı olarak mesleki eğitim için oturum izni, sahibine kısa süreliğine yurt dışına seyahat etme olanağı tanır. 

Lütfen unutmayın: Öncelikle pasaport ve vize şartlarına uymalısınız. Ayrıca (AB) ülkelerinde izinsiz çalışmanıza izin verilmez.

Mesleki eğitim süresince başka bir işte çalışabilir miyim?

Evet. Eğitiminizden bağımsız olarak haftada 20 saate kadar bir işte çalışmanıza izin verilir.

Ausbildungsduldung’a sahibim ama şimdi Mesleki Eğitim için Oturum İznine başvurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Halihazırda Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgeniz (Ausbildungsduldung) varsa ve şimdi Mesleki Eğitim için Oturum İzni almak istiyorsanız, aşağıdakiler geçerlidir:

Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgeniz (Ausbildungsduldung) varsa, yeni çıkan mesleki eğitim için oturum izni için gereken şartların çoğunu zaten yerine getiriyorsunuz demektir. Geçiminizi güvence altına almak için gerekli şartları yerine getirip getirmediğinizi kontrol etmeniz önemlidir.

Bunları yukarıda “Mesleki eğitim için oturum izni alabilir miyim?“ başlığı altında bulabilirsiniz.

Eğitiminiz sırasında yeterli geliriniz varsa ve bu şartı da yerine getiriyorsanız, ilgili göçmenlik dairesine mesleki eğitim için oturum izni alma amacıyla gayri resmi bir başvuruda bulunabilirsiniz.

Gençlik Göç Merkezi de başvuru konusunda size yardımcı olabilir.

Nereden danışmanlık ve destek alabilirim?

Bu konudaki haklarınız ve seçenekleriniz hakkında sorularınız varsa, bölgenizdeki bir danışma merkezine başvurun. Örneğin Pro Asyl'in  web sitesinde veya mülteci konseyinin web sitesinde bir danışma merkezi bulabilirsiniz. Ayrıca Gençlik Göç Merkezi’nden veya yetişkinler için göç danışma merkezlerinden de yardım alabilirsiniz. Bir danışma merkezi bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa, topluluk yöneticilerimizle iletişime geçebilir ve topluluk platformumuz “Together in Germany” üzerinden onlara yazabilirsiniz. Ayrıca Yerel Bilgi sayfamızda mülteci ve sığınmacılara danışmanlık konusunda uzmanlaşmış avukatları bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yaşadığınız şehri girmek ve iltica, oturum hakkı veya hukuki danışmanlık gibi anahtar kelimelerle birlikte arama yapmak.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: