صحت و بهداشت

سیستم خدمات صحی و بهداشتی در آلمان

در اینجا می توانید همه اطلاعات را در مورد سیستم صحی و بهداشتی در آلمان بیابید:

بیمه سلامت در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد بیمه سلامت در آلمان را اینجا بخوانید.

مراقبت‌های پرستاری در خانه (Häusliche Pflege)

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد  مراقبت‌های پرستاری در خانه (Häusliche Pflege) را اینجا بخوانید.

مراقبت های صحی و پزشکی برای پناهجویان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد مراقبت های صحی و پزشکی برای پناهجویان در آلمان را اینجا بخوانید.

خدمات مراقبتی و پرستار برای نیازمندان؟

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد خدمات مراقبتی و پرستار برای نیازمندان در آلمان را اینجا بخوانید.

سیستم واکسیناسیون در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد سیستم واکسیناسیون در آلمان را اینجا بخوانید.

وضعیت اضطراری (Notfall)

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد وضعیت اضطراری (Notfall) در آلمان را اینجا بخوانید.

در اینجا میتوانید در مورد آزمایش های پزشکی پیشگیرانه معلومات به دست بیاورید:

بارداری و حفاظت از طفل و مادر در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد بارداری و حفاظت از طفل و مادر در آلمان را اینجا بخوانید.

همه اطلاعات ضروری در شهر شما

شما تازه به آلمان آمده‌اید و نیاز به مراکز مشاوره، کلاس زبان، دکتر و غیره شماره تماس‌های ضروری دارید؟ پس به این صفحه خوش امدید. آدرس‌های و شماره تماس‌های مراکز مشارو، کلاس‌ زبان و سازمان‌های حامی پناهجویان در هر شهر را اینجا پیدا کنید!

 

Ein Projekt von:

Gefördert durch: