دوره های پیشرفته زبان آلمانی برای کار

تا چه سطحی میتوانم به آموزش زبان ادامه دهم؟

اگر دوره انتگراتسیون را موفقانه سپری کرده اید و باز هم میخواهید به آموختن  زبان آلمانی ادامه دهید، ممکن است بتوانید در دوره  های حرفه ای زبان (berufsbezogenen Deutschkurs) شرکت کنید و با یادگیری زبان در سطح پیشرفته، بهتر وارد بازار کار شوید و یا ادامه تحصیل دهید. این دوره ها به نام (Deutsch für den Beruf) هم یاد میشوند.

این کلاس ها می تواند فرصت شما را برای کسب موقعیت‌های خوب در بازار کار آلمان بالا ببرد و یا دست‌یابی به شرایط تحصیلی بهتر را برای شما مهیا سازد.

اطلاعات عمومی در مورد کلاس های پیشرفته زبان المانی

کلاس‌های زبان آلمانی برای کار چه نوع کلاس‌های هستند؟

چه افرادی میتوانند در کلاس‌های زبان آلمانی برای کار اشتراک کنند؟

کجا و چگونه میتوانم خود را در یک دوره پیشرفته زبان آلمان ثبت نام کنم؟

اشتراک کلاس های پیشرفته زبان برای کار چقدر هزینه دارد؟

مهم

اگر به عنوان یک دکتر، داروساز یا درمانگر روح و روان در خارج از آلمان تحصیل کرده اید و میخواهید در همین بخش ها در آلمان کار کنید، باید یک امتحان تخصصی زبان المانی (Fachsprachprüfung) مبتنی بر رشته خود را موفقانه سپری کنید. تنها پس از موفقیت در این امتحان و تائیدی همه مدارک تحصیلی شما در آلمان، به شما اجازه داده خواهد شد که در رشته های ذکر شده در آلمان کار کنید. برای سپری کردن این امتحان باید تا سطح زبان C1 در کلاس های (Deutschsprachkurs für Ärtze) اشتراک کنید. کارکنان جابسنتر و یا اداره کار که مسئول پرونده شما هستند، شما را در پیدا کردن چنین دوره ها و تائیدی مدارک شما کمک میکنند.