آزمایش های پزشکی گیرانه برای زنان (Früherkennung und Vorsorge für Frauen)

چگونه مواظب سلامتی خود باشیم؟

سالانه حدود نیم میلیون نفر در آلمان به سرطان مبتلا می شوند. برخی از انواع سرطان، مانند سرطان سینه یا سرطان دهانه رحم، به راحتی قابل درمان هستند، البته در صورتی که به موقع تشخیص شوند. برای تحقق این امر، آزمایش های پزشکی پیشگیرانه برای زنان بطور رایگان وجود دارد. آزمایش های پزشکی پیشگیرانه به پزشکان کمک می کند تا بیماری ها را در اسرع وقت شناسایی کنند. این کار می تواند از بیماری های شدید و کشنده جلوگیری کند.

همه اطلاعات در مورد آزمایش پزشکی برای زنان

آزمایش پزشکی پیشگیرانه برای زنان چه نوع آزمایشهای هستند؟

چرا باید آزمایش پزشکی پیشگیرانه را انجام دهم؟

چه کسی حق انجام آزمایش های پزشکی پیشگیرانه را دارد؟

آیا برای این آزمایش ها مجوز بیمه سلامت یا اداره سوسیال را نیاز دارم؟

کجا و چگونه می توانم برای آزمایش پزشکی پیشگیرانه وقت پزشک بگیرم؟

اگر پزشکان پس از آزمایش موارد غیرعادی را گزارش کردند، باید کنم؟

چه زمانی کدام آزمایش ها را انجام دهم؟

Wichtig

Ein Arzttermin ist oft leichter, wenn Patient*in und Ärzt*in die gleiche Sprache sprechen. Eine Arztpraxis, wo Ihre Sprache gesprochen wird, finden Sie auf der Website der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Dazu klicken Sie zuerst auf Ihr Bundesland und dann auf „Erweiterte Suche“.