اقامت دائم اتحادیه اروپا Daueraufenthalt-EU

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU

می توانم در همه کشور های اروپایی زندگی و کار کنم؟

اقامت دائم اتحادیه اروپا (Daueraufenthalt-EU) یک نوع خاص اقامت دائم است. با اجازه اقامت دائم اتحادیه اروپا، شما می توانید در هر کشور اروپایی مجوز اقامت دریافت کنید و تحت شرایط خاص  میتوانید در هر یک از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا زندگی و کار کنید. این برای مدت نامحدود صادر میشود. اگر در یک کشور اروپایی اقامت دارید، در هنگام درخواست اقامت دائم آن کشور، میتوانید درخواست اقامن دائم اتحادیه اروپا کنید. 

همه موارد مهم در مورد اقامت دائم اتحادیه اروپا

می توانم درخواست اقامت دائم اتحادیه اروپا کنم؟

برای دریافت اجازه اقامت دائم اتحادیه اروپا، به عنوان فردی که اقامت پناهندگی دارید باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • در حال حاضر و برای همیشه کار میکنید و از درآمد هزینه های زندگی خود را تأمین میکنید. این بدان معناست که شما نمی توانید از مرکز کاریابی یا اداره رفاه اجتماعی وجهی دریافت کنید.
 • باید در سطح B1 آلمانی صحبت کنید و مدرک ارائه دهید.
 • فضای کافی برای زندگی  کردن برای خود و خانواده خود داشته باشید. اینکه آپارتمان چقدر باید  بزرگ باشد از یک ایالت تا ایالت دیگر متفاوت است. از کارمندان دفتر مهاجرت یا مرکز مشاوره سوال کنید.
 • حتماً باید دوره  آموزشی  اورینتیرونگ کورس را با موفقیت به پایان رسانده باشید. اطلاعات بیشتر در این مورد را در فصل «آموزش زبان برای ادغام، Integrationskurse کسب کنید.
 • مرتکب جرم بزرگی نشده اید.
 • حداقل ۵ سال اجازه اقامت داشته باشید (اگر به عنوان پناهنده قبول شده باشید، دوره پاهندگی هم شامل است).

مهم: اگر اقامت پاهندگی ابشیبه فربوت (Abschiebungsverbots) دارید، نمی توانید درخواست اقامت دائم اتحادیه اروپا کنید.

چگونه می توانم درخواست اقامت دائم اتحادیه اروپا کنم؟

درخواست اقامت دائم اتحادیه اروپا را به دفتر أمور مهاجرت و خارجیان (Ausländerbehörde) شهر خود بفرستید. دقیقاً به همان روشی که درخواست اقامت دائم میکنید. بعد از دریافت اقامت دائم اروپایی از اداره مهاجرت شهر خود، از اداره مهاجرت شهر یا کشوری اروپایی که میخواهید  انجا زندگی و کار کنید، درخواست اقامت کنید. نحوه انجام در خواست  را در بخشهای بعدی این صفحه بخوانید.

برای گرفتن اقامت یک کشور دیگر اروپایی باید چه شرایطی داشته باشم؟

اگر اقامت دائم اتحادیه اروپا را دریافت کرده اید و می خواهید در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا زندگی کنید، باید درخواست خود را به اداره مهاجرت همان شهر ارسال کنید. برای دریافت اجازه اقامت در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا براساس اجازه اقامت دائم اتحادیه اروپا، معمولاً باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • ابتدا باید اجازه اقامت دائم اتحادیه اروپا را اداره مهاجرت شهر خود دریافت کرده باشید.
 • برای تأمین هزینه های خود مجاز به دریافت هیچ گونه مزایای دولتی نباشید.
 • به عنوان یک قاعده، باید در شهر جدید اروپایی که میخواهید اقامت آن را دریافت کنید، قرارداد کار گرفته باشید، نامه تايیدی دانشگاه داشته باشید، أجازه آوسبیلدونگ یا هر دلیل دیگری که نشان دهد باید آنجا زندگی کنید، را ثابت کنید.
 • بیمه درمانی داشته باشید.
 • اگر اداره مهاجرت شهر جدید درخواست  اقامت شما را تأیید کند، باید از اداره کار  آن شهر درخواست اجازه کار  کنید.

لطفا توجه داشته باشید: دانمارک و ایرلند این قانون اروپایی را نمیکنند. یعنی این کشور ها براساس اقامت دائم اتحادیه اروپا، درخواست اقامت جدید شما را نمی پذیرند.  

آیا ممکن است اقامت دائم اورپایی من از سوی مقامات باطل شود؟

بلی، تحت شرایط ذیل ممکن است اقامت دائم اتحادیه باطل شود:

 • اگر برای بدست آوردن اقامت دائم اتحادیه اروپا اطلاعات غیرواقعی و نادرستی در اختیار اداره‌های مهاجرت قرار داده باشید، در صورت کشف موضوع مجوز اقامت شما باطل خواهد شد.
 • اگر شما از چشم دولت ها تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی به حساب بیایید، در این صورت ممکن است اقامت دائم اتحادیه اروپا را  از دست ‌بدهید.
 • اگر به مدت بسیار طولانی در یک کشور اروپایی دیگر زندگی کنید و اقامت آنجا را داشته باشید، اقامت دائم اروپایی شما باطل میشود.

قابل توجه افرادی که اقامت پناهندگی دارند: اگر اقامت پناهندگی دارید از قبیل حق پناهندگی (Asylberechtigte)، پناهندگان شناخته شده (anerkannte Flüchtlinge)، حمایت های فرعی (subsidiären Schutz) دارید و اقامت دائم اتحادیه اروپا هم کسب کرده اید و به کشور خود سفر میکنید، ممکن است هم اقامت پناهندگی شما باطل شود و هم اقامت دائم اتحادیه اروپایی شما.

البته در این شرایط اداره مهاجرت دو گزینه را بررسی میکند. اگر فرد مدت طولانی در آلمان یا در اتحادیه اروپا زندگی کرده باشد، کار کند، از دولت هیچ کمکی دریافت نکند، زبان بداند و بخوبی ادغام شده باشد، ممکن است اقامتش باطل نشود. اما گزینه دوم به معنی باطل شدن اقامت همیشه قابل اجرا است و حتی با داشتن شرایط ذکر شده باز هم ممکن است عملی شود. اینکه چه اتفاقی میفتد، طبق ماده ۵۲ قانون اقامت، کاملا از صلاحیت های اداره مهاجرت است.

توجه!

اجازه اقامت دائم اتحادیه اروپا معمولاً تنها راه دریافت حق اقامت در كشور های دیگر اتحادیه اروپا نیست. کارگران واجد شرایط اغلب می توانند اقامت کشورهای دیگر اروپا را دریافت کنند. از مراکز مشاوره و اداره مهاجرت کشوری که میخواهید اقامت آنرا بگیرید سوال کنید. برای اقامت آلمان همه اطلاعات را در فصل مهاجرت به آلمان در وب سایت ما بخوانید.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: