آوسبیلدونگ دولدونگ Ausbildungsduldung

اگر پرونده پناهندگی من در آلمان رد شود، چگونه باز هم میتوانم بمانم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

بسیاری از پناهجویان معتقدند که اگر در جریان پروسه پناهندگی کار کنند، فرصت بهتری برای قبول شدن درخواست پناهندگی خواهند داشت اما این نگرش درست نیست. در پروسه پناهندگی فقط آنچه که شما در کشور خود به عنوان مشکلات تجربه کرده اید، که باعث فرار شما شده است بررسی میشود. این که آیا در آلمان کار میکنید و یا اینکه آیا به خوبی آلمانی صحبت میکنید دلیلی برای پناهندگی برای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) نیست.

اما مهارت های خوب زبان آلمانی صرف نظر از پرونده پناهندگی  به شما کمک میکند از طریقه های دیگر در آلمان بمانید. بطور مثال پناهجویانی که پناهندگی شان رد شده است و یا افرادی که اقامت دولددونگ دارند میتوانند با داشتن مهارت های خوب زبان آلمانی وانجام آوسبیلدونگ درخواست آوسبیلدونگ دولدونگ (Ausbildungsduldung) کنند. با این دولدونگ شما در طول دوره آوسبیلدونگ خود در آلمان زندگی میکنید. اگر دوره آموزشی آوسبیلدونگ را موفقانه به إتمام برسانید، اجازه اقامت دو ساله دریافت میکنید. این مقرره بنام قانون ۳+۲ یاد میشود. یعنی سه سال آوسبیلدونگ و دوسال اقامت.

بنابراین باید همه پناهجویان پس از ورود به آلمان بزودی به دنبال شروع یک آوسبیلدونگ باشند و برای این منظوربه زودی به یادگیری زبان آلمانی بپردازند. در این حالت در صورت رد درخواست پناهندگی، می توانید درخواست آوسبیلدونگ دولدونگ (Ausbildungsduldung) کنید. اگر تقاضای پناهندگی شما رد شده است یا هنوز درخواست پناهندگی شما جریان دارد و یا اینکه دولدونگ دارید، هنوز هم ممکن است شروع کردن یک آوسبیلدونگ کمک کننده باشد.

چه مواردی را باید بدانم؟

آوسبیلدونگ دولدونگ (Ausbildungsduldung) چیست؟

چگونه می توانم آوسبیلدونگ دولدونگ دریافت کنم؟

qualifizierte Berufsausbildung چیست و کدام آوسبیلدونگ ها را شامل میشود؟

چگونه و از کجا می توانم یک آوسبیلدونگ پیدا کنم؟

برای شروع یک آوسبیلدونگ چقدر وقت نیاز است؟

کجا و چگونه می توانم برای آوسبیلدونگ دولدونگ درخواست دهم؟

اگر آوسبیلدونگ را ادامه ندهم چه اتفاقی می افتد؟

اگر در امتحان نهایی آوسبیلدونگ موفق نشوم چه اتفاقی می افتد؟

بعد از ختم آوسبیلدونگ چه اتفاقی می افتد؟

درخواست من برای آوسبیلدونگ دولدونگ رد شده است، چه کنم؟

با داشتن اقامت آوسبیلدونگ دولدوگ چه حقوقی دارم؟

آیا خانواده من در جریان آوسبیلدونگ من، دولدونگ دریافت میکنند؟

کجا می توانم مشاوره و کمک دریافت کنم؟

می توانم با داشتن اقامت آوسبیلدونگ دولدونگ بگیرم؟

من شرایط درخواست آوسبیلدونگ دولدونگ را ندارم چه کنم؟

مهم

در حال حاضر چند قانون در مورد آوسبیلدونگ دولدونگ و دلدونگ برای کار در پارلمان  در حال بحث است، انتظار می رود این قوانین و مقرارت جدید از جنوری ۲۰۲۰ به اجرا درآید.