کشورهای مبدآ امن در سیستم پناهندگی آلمان

کشورهای مبدآ امن کدام کشور ها هستند و چرا؟

هرگاه مسائل پناهندگی و مهاجرت در آلمان بررسی میشود، مقامات و رسانه ها اغلب در مورد «کشورهای مبدا امن» (sicheren Herkunftsstaaten  یا sicheren Herkunftsländern) صحبت می کنند.
این اصطلاح به کدام کشورها اشاره دارد و تاثیر آن روی بررسی پرونده های پناهندگی افراد آمده از این کشور ها چیست؟. دراین صفحه توضیح میدهیم که کدام کشور های شامل لیست کشورهای مبدا امن هستند و آلما ن با پناهجویان آمده از این کشورها چگونه برخورد میکند.

چه مواردی را باید بدانم ؟

«کشور مبدا امن» چیست؟

به عنوان یک پناهنده از«کشور مبدا امن» به چه مواردی باید توجه داشته باشم؟

در پناهندگی افراد از کشورهای امن چه مواردی در نظر گرفته میشود؟

مهم

اگردر مورد حقوق و راه حل برای مشکلات در این مورد سوال دارید، با یکی مراکز مشاوره محلی تماس بگیرید. این مراکز را میتوانید را در وب سایت Pro Asyl website پیدا کنید. علاوه بر این، در وب سایت www.rechtsberaterkonferenz.de می توانید وکیلان مدافعی را پیدا کنید که در زمینه مسائل مهاجرت و پناهجویان تخصص دارند.