ویزای دانشجویی آلمان

چگونه می‌توانم در آلمان تحصیل کنم؟

آلمان دارای دانشگاه‌های زیادیست که دانشجویان از کشورهای مختلف در این دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند. اگر شما هم قصد تحصیل در یکی از دانشگاه‌های آلمان را دارید ولی در این کشور زندگی نمی‌کنید، ابتدا باید اجازه اقامت دانشجویی آلمان را بدست آورید. نام این نوع اقامت، اجازه اقامت به هدف تحصیل (Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums) می‌باشد و طبق ماه ۱۶ب قانون اقامت §16b Aufenthaltsgesetz برای شهروندان کشورهای غیر اروپایی که قصد تحصیل در آلمان را دارند، تعلق می‌گیرد.

به چه مواردی باید توجه کنم؟

چه زمانی می‌توانم ویزای دانشجویی دریافت کنم؟

کجا می توانم درخواست ویزای دانشجویی کنم؟

جهت درخواست ویزای دانشجویی آلمان چه مدرکی لازم دارم؟

بعد از رسیدن به آلمان چه مراحلی باید انجام شود؟

بعد ازپایان دوره تحصیل چه خواهد شد؟

توجه!

اطلاعات بیش‌تر در مورد تحصیل در آلمان را در بخش های سیستم دانشگاه های آلمان (Hochschulsystem) و ثبت نام در دانشگاه (Hochschulbewerbung) ها بیابید.