اطلاعات بیشتر درمورد مهاجرت نیروی کار متخصص

Beschäftigungsduldung
به‌روزرسانی 17.05.2024

میخواهید به عنوان یک نیروی کار متخصص در آلمان کار کنید یا آوسبیلدونگ کنید؟

آلمان به دنبال کارگران ماهر (Fachkräfte) است، اما به اصطلاح «نیروی کار متخصص» به چه کسی است صدق میکند؟ این افراد شامل کارگران ماهر با تحصیلات و آموزش های حرفه‌ای میشوند. به اصطلاح افراد دارای مدرک تحصیلات عالی با مدرک دانشگاهی و یا افرادی که میخواهند در آلمان آموزش بینند و بصورت حرفه‌ی کار کنند.

کارگران ماهر برای ورود و اقامت در آلمان، نیاز به اجازه اقامت دارند. ابتدا باید ویزا و سپس اجازه اقامت دریافت کنند. بسته به هدف اقامت شما، مجوزهای اقامت متفاوتی وجود دارد. همه اطلاعات در مورد انواع مختلف ویزا هم برای کارگران ماهری که هنوز در خارج از آلمان هستند و علاقه به آمدن به آلمان دارند و هم برای کارگران ماهری که در حال حاضر در آلمان زندگی می کنند در این صفحه ارایه شده است.

اینجا همچنین اطلاعاتی در مورد پروسه‌ی تایید مدارک تحصیلی و حرفه ای خود خواهید یافت. همچنین اطلاعاتی در مورد الزامات الحاق خانواده و تحصیل فرزندان کارگران ماهر در این صفحه گنجانیده شده است. همچنین یک نمای کلی شروع زندگی خود در آلمان دریافت خواهید کرد.

اطلاعات عمومی در بخش‌های مختلف در مورد زندگی در آلمان را تحت دسته بندی های مختلف مانند: "زندگی"، "صحت و بهداشت"، "آموزش"، "خانواده" و غیره را در وب‌سایت ما ارایه شده است. اگر هنوز هم سوال دارید، لطفاً به بخش مشاوره ما Together in Germany

مراجعه کنید. آنجا می توانید سوالات خود را به صورت ناشناس مطرح کنید. مدیران و کارشناسان ما با کمال میل به آنها پاسخ خواهند داد.

سفر به آلمان و اقامت در این کشور

ویزای آلمان برای معادل‌سازی مدارک تحصیلی

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ویزای آلمان برای معادل‌سازی مدارک تحصیلی (Visum zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse) در آلمان را اینجا بخوانید.

ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای ملی (Typ D) آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای ملی (Typ D) آلمان را اینجا بخوانید.

پروسه‌ی تایید مدارک تحصیلی و کاری

تائید مدارک تحصیلی خارجی در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد تائید مدارک تحصیلی خارجی در آلمان را اینجا بخوانید.

کپی های تائید شده مدارک در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد کپی های تائید شده مدارک در آلمان را اینجا بخوانید.

خانواده

مهد کودک ها و مراقبت از کودکان در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد مهد کودک ها و مراقبت از کودکان در آلمان را اینجا بخوانید.

سیستم مدارس در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد سیستم مدارس در آلمان را اینجا بخوانید.

کمک هزینه مراقبت از فرزند

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد کمک هزینه مراقبت از فرزند (Kindergeld) در آلمان را اینجا بخوانید.

شروع زندگی جدید در آلمان

‌یافتن خانه برای اجاره

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ‌یافتن خانه برای اجاره در آلمان را اینجا بخوانید.

ثبت آدرس و اطلاعات در اداره شهرداری در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ثبت آدرس و اطلاعات در اداره شهرداری در آلمان را اینجا بخوانید.

بیمه سلامت در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد بیمه سلامت در آلمان را اینجا بخوانید.

یادگیری زبان آلمانی

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد یادگیری زبان آلمانی را اینجا بخوانید.

دوره های پیشرفته زبان آلمانی برای کار

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد دوره های پیشرفته زبان آلمانی برای کار در آلمان را اینجا بخوانید.

انتگراتسیون کورس

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد انتگراتسیون کورس در آلمان را اینجا بخوانید.

 

Gefördert durch:

Gefördert durch:

Ein Projekt von: