ویزای کاریابی آلمان (Visum zur Arbeitsplatzsuche)

آیا می‌توانم برای جستجو کار به آلمان سفر کنم؟

بسیاری از شرکت‌ها در آلمان در جستجوی نیروی کاری استند که واجد شرایط کار این کشور باشند. اگر در رشته‌ای تخصص و مدرک دارید، این می‌تواند برای شما فرصتی باشد تا در آلمان کار و هم‌چنان زندگی کنید. معمولا پیدا کردن کار در آلمان در حالی که خودتان در این کشور حضور نداشته باشید، کار آسانی نیست.

برای حل این مشکل می‌توانید طبق ماده ۲۰ قانون اقامت آلمان §20 Aufenthaltsgesetz، تقاضای ویزای کاریابی (Visum zur Arbeitsplatzsuche) نمایید و اگر موافقت شد می‌توانید بصورت قانونی به آلمان سفر کنید و دنبال کار بگردید.

همه اطلاعات در مورد ویزای کاریابی آلمان

در چه مواردی می‌توانم ویزای کاریابی آلمان را دریافت کنم؟

کجا می‌توانم درخواست ویزا کنم؟

چه مدارکی برای درخواست ویزا/ اجازه اقامت کاری آلمان لازم دارم؟

بعد از رسیدن به آلمان چه خواهد شد؟

اگر نتوانم کار پیدا کنم چه خواهد شد؟

Wichtig

اطلاعات بیش‌تر در مورد پیدا کردن کار در فصل کاریابی و درخواست کار.