ویزای آلمان برای پژوهش و تحقیق (Visum zum Forschen)

آیا می‌توانم به عنوان پژوهشگر به آلمان سفر و در این کشور برای خود کار جستجو کنم؟

در آلمان موسسات تحقیقاتی زیادی فعالیت دارند. اگر قصد کار تحقیقی در آلمان را دارید ولی در این کشور یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا زندگی نمی‌کنید،  طبق ماده «۱۸ دی» قانون اقامت المان (§18d Aufenthaltsgesetz)، نیاز به اجازه اقامت ویژه به برای برنامه های تحقیقی (Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Forschung) دارید.

همه اطلاعات در مورد ویزای آلمان برای پژوهش و تحقیق

آیا می‌توانم برای برنامه های پژوهشی ویزای آلمان را دریافت کنم؟

کجا می‌توانم درخواست ویزا نمایم؟

چه مدارکی جهت درخواست ویزا به خاطر تحقیق یا پژوهش لازم دارم؟

بعد از رسیدن به آلمان چه خواهد شد؟

بعد از ختم قرارداد من با موسسه تحقیقاتی، چه خواهد شد؟

توجه!

اطلاعات بیش‌تر در مورد پیدا کردن کار را در فصل های کاریابی و درخواست کار، حقوق کارگران و قرارداد کار بخوانید.