ویزای آلمان برای انجام آموزش های فنی و حرفه‌ای (Ausbildung)

آیا می‌توانم در آلمان آوسبیلدونگ کنم؟

پایان موفقانه یک آوسبلدونگ (آموزش فنی و حرفه‌ای) در آلمان شانس‌های زیادی را برای شما به ارمغان خواهد آورد. اگر در آلمان زندگی نمیکنید برای آنجام آوسبیلدونگ به اجازه اقامت نیاز دارید. این نوع اقامن بنام « اجازه‌ اقامت برای انجام آوسبیلدونگ» (Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Ausbildung) یاد میشود و طبق ماده ۱۷ قانون اقامت صادر میشود. شهروندان کشور های غیر اروپایی میتوانند برای این نوع اقامت درخواست دهند و  بصورت قانونی به آلمان سفر کرده و در این کشور دوره های فنی حرفه‌ی را بگذرانند. این‌جا همه اطلاعات در مورد شرایط و مدارکی که جهت درخواست اقامت آلمان برای آوسبلدونگ نیاز دارید را برای شما گرد هم آورده ایم.

برای درخواست ویزای آوسبلدونگ چه مدارک و شرایطی نیاز دارم؟

ویزا برای آوسبیلدونگ در چه مواردی صادر میشود؟

کجا میتوانم برای ویزای آوسبلدونگ درخواست کنم؟

چه مدارکی برای درخواست ویزا/ اقامت لازم دارم؟

بعد از رسیدن به آلمان چه میشود؟

بعد از ختم موفقانه‌‌ی آوسبیلدونگ، چه میشود؟

اگر آوسبیلدونگ را به پایان نرسانم و یا از دوره آموزشی اخراج شوم، چه میشود؟

Wichtig

اطلاعات بیش‌تر در مورد آوسبلدونگ ها را به بخش های Schulische Ausbildung و  Duale Ausbildung مراجعه نمایید. همچنان معلومات بیشتر درمورد جستجوی کار در آلمان می توانید را بخش Arbeitssuche und Bewerbung بیابید.